Kauno Medicinos Universitetas (  )

2007 balandžio 18 d.

KMU (Kauno Medicinos Universitetas) http://info.kmu.lt 

Studijos 
 
Medicinos fakultete įdiegta trijų pakopų studijų sistema:
a) ikidiplominės medicinos studijos;
b) podiplominės medicinos studijos;
c) doktorantūros studijos.
Ikidiplominės medicinos studijos tęsiasi šešerius metus. Jos vykstas lietuvių ir anglų (užsienio šalių studentams) kalbomis. Pirmame ir antrame kursuose studentai studijuoja pagrindines teorines disciplinas : žmogaus anatomiją, histologiją – embriologiją, fiziologiją ir kitas, gilina medicininės chemijos, medicininės fizikos, užsienio kalbų, filosofijos disciplinų žinias. Trečiame kurse studijuoja medicininę diagnostiką, bendrąją chirurgiją, ligonių slaugą bei kitas disciplinas, padedančias pasirengti klinikinių disciplinų studijoms.
Ketvirtame kurse studijuojamos vidaus ligos, infekcinės ligos, odos ir veneros ligos, psichiatrija ir kitos disciplinos. Penktame kurse studentai studijuoja chirurgines ligas, akušeriją ir ginekologiją, nervų ligas, neurochirurgiją, akių ligas, anesteziologiją ir intensyviąją terapiją.
Šeštame kurse studentai studijuoja vaikų ligas, ekstremalinę mediciną, toksikologiją ir intensyviąją terapiją, socialinę mediciną, visuomenės sveikatą, šeimos mediciną ir kitas disciplinas. Baigę šešerių metų studijas, studentai išlaiko bendrą medicinos egzaminą ir gauna gydytojo diplomą ir magistro laipsnį be teisės savarankiškai gydyti ligonius.
Medicinos fakultete dirba 506 mokslo – pedagoginiai darbuotojai. Iš jų 38 habilituoti daktarai – profesoriai, 141 daktaras – docentas.
Podiplominės medicinos studijos prasideda 1 metų internatūroje ir vykdomos šalies ligoninėse. Po internatūros studijos toliau tęsiamos specialybės rezidentūroje, į kurią priimama konkurso būdu be egzaminų, bet įvertinus pasirenkančiojo motyvaciją tapti vienos ar kitos specialybės gydytoju bei į ikidiplominių studijų rezultatus. Specialybės rezidentūros studijos vykdomos universiteto klinikose. Studijų pabaigoje studentai-rezidentai išlaiko specialybės valstybinį egzaminą ir įgyja teisę gauti gydytojo specialisto licenciją, leidžiančią praktikuoti Lietuvoje.
Šiuo metu bendradarbiaujant su Europos sąjungos šalimis vyksta šių licencijų pripažinimo ir kitose Europos šalyse procesas. Rezidentūros studijos trunka priklausomai nuo specialybės 3-6 metus. Baigę podiplomines studijas, medikai nesunkiai randa darbą pagal specialybę šalies ir užsienio gydymo institucijose.
Doktorantūros studijos trunka 4 metus. Į jas konkursinio egzamino keliu priimama atskirose klinikose po specialybės rezidentūros, o teorinėse katedrose iš karto po ikidiplominių studijų. Studijų metu studentai-doktorantai vykdo teorinę studijų programą ir laiko atitinkamus egzaminus. Ją įvykdę gauna teisę ruošti disertacinį darbą, kurį apgynus tampa mokslu daktaru medicinos krypties biomedicinos sityje.

Mokslas

Medicinos fakultete vystomas 3-ose vertikaliose ir 10-yje horizontalių programų, į kurias įkomponuotos atskirų padalinių mokslinės temos:
1. Fundamentalieji medicinos mokslai:
• regėjimo fiziologija: formos, dydžio spalvos suvokimas ir jų neurofiziologinė interpretacija;
• kariotipo tyrimas įvairiuose Lietuvos gyventojų kontinentuose;
• žmogaus ir ekspermentinių gyvūnų širdies nervinio aparato struktūra ir histochemija;
• aukštesniųjų organizmų baltymų biosintezės ir savybių tyrimas ekstremaliomis sąlygomis;
• matematinis ir fizikinis stimuliacinių procesų miokarde bei regos sistemoje modeliavimas;
• širdies ir kraujagyslių sistemos atskirųjų komponentų reaktyvumo pakitimai humoralinių faktorių poveikyje ir anafilaksijos metu;
• imuninės sistemos funkcijų sutrikimo patogenezės mechanizmai alerginių reakcijų metu.
2. Klinikinė medicina
• padidėjusios rizikos atsirasti gyvybei pavojingiems skilveliniams sutrikimams ligonių atranka ir perspektyvus stebėjimas;
• chirurginės infekcijos sukėlėjų tyrimas ir kovos su jais metodikų rengimas;
• enterinės infuzinės terapijos ir enterinio maitinimo palyginamasis įvertinimas;
• plaučių uždegiminio pažeidimo, obtrukcijos sindromo ir plaučių arterijos hipertenzijos sindromo patogenezės, klinikos ir gydymo tyrimas;
• lėtinių reumatinių ligų ilgalaikio gydymo optimizavimas;
• ūmių chirurginių pilvo ligų diagnostikos ir gydymo optimizavimas;
• nėštumo ir gimdymo priežiūros optimizavimas, esant perinatalinei patologijai;
• endokrininių oftalmopatijų ankstyvos diagnostikos galimybių įvertinimas;
• širdies ritmo ir laidumo sutrikimų diagnostika ir gydymas;
• Helicobacter pylori infekcijos klinikiniai ir morfologiniai pagrindai.
• lėtinio skausmo diagnostikos ir gydymo klausimai

Daugiau informacijos: http://info.kmu.lt/index.php?cid=684

Komentarai

Neprisijungusių vartotojų komentaruose rodomas jų IP adresas.

Panašūs straipsniai

Žurnalas 'KUR STOTI 2014'
Žurnalas 'KUO BŪTI 2014'
Žurnalas 'KUR STOTI UŽSIENYJE' 2014