Naujienos

Situacija darbo rinkoje pirmąjį pusmetį   ( )

Lietuvos darbo biržos parengtoje apžvalgoje „Lietuvos darbo rinkos tendencijos 2018 m. I pusmetį“ pateikiamas užimtumo ir registruoto nedarbo vertinimas, regioniniai skirtumai, darbo jėgos pasiūla ir paklausa, išskirtos profesijos, kurių labiausiai trūksta šiais metais darbo rinkoje.
Žurnalas 'KUR STOTI 2018'
Žurnalas 'KUO BŪTI 2018'
Žurnalas 'KUR STOTI UŽSIENYJE' 2014