Klausimai apie prėmimą į KU


KU
Nikita rašė: Mokintis laisvalaikio sporta,ar butinai reikia sportuoti.laikiau valst. anglu,lietuviu,matematika,biologija
Laba diena. Studijų programos "Laisvalaikio sportas" Klaipėdos universitetas nevykdo. Galime pasiūlyti kūno kultūros ir sporto pedagogikos studijų programą.
Aistė
Sveiki. Kur kreiptis dėl LSP universitete? Užildžius lsp.lt rašo, kad iš įstaigos duomenys negauti. Reikia skubiai LSP ar išduodate pažymą, kad mokausi universitete?
KU
Aistė rašė: Sveiki. Kur kreiptis dėl LSP universitete? Užildžius lsp.lt rašo, kad iš įstaigos duomenys negauti. Reikia skubiai LSP ar išduodate pažymą, kad mokausi universitete?
Laba diena. Prašome kreiptis į fakulteto administraciją. Jie gali išduoti pažymą ir patikslinti informaciją, ar Jūsų duomenys pateikti Studentų registrui.
Jolita
Sveiki, noriu mesti studijas. Nebuvau nei karto universitete apart pasirašymo sutarties. Kur turėčiau vykti pasirašyti dokimentu ar esu automatiškai išmesta?
KU
Jolita rašė: Sveiki, noriu mesti studijas. Nebuvau nei karto universitete apart pasirašymo sutarties. Kur turėčiau vykti pasirašyti dokimentu ar esu automatiškai išmesta?
Laba diena. Šiuo klausimu prašome kreiptis į fakultetą, kuriame studijuotumėte.
Eva
Sveiki, turiu klausima apie slaugos studijas su kosmetologijos specializacija, ar gausiu praktikos susijusios su kosmetologija? Kaip visa tai vyksta, ta “specializacija”?

Laba diena.

Slaugos studijų programos specializaciją studentai gali rinktis po pirmojo semestro studijų pagal studijų rezultatus Sveikatos mokslų fakulteto nustatyta tvarka. Pasirinkus specializaciją, automatiškai praktika bus susieta su kosmetologija. Plačiau: https://www.ku.lt/priemimas2018/priemimas-i-ku-studijas/bakalauro-studijos/sveikatos-mokslu-fakultetas/slauga/#1447759150595-fc4606a6-7726
Ald
Sveiki. Koks buvo 2018 m. stojamasis konkursinis balas į slaugos studijas vf ir vnf? Bei gal žinote, kokie reikalavimai bus taikomi 2019m.?
KU
Ald rašė: Sveiki. Koks buvo 2018 m. stojamasis konkursinis balas į slaugos studijas vf ir vnf? Bei gal žinote, kokie reikalavimai bus taikomi 2019m.?
Laba diena. Prašau patikslinti, kuriais metais įgytas vidurinis išsilavinimas.
Ald
Mokausi 12 kl.
KU
Ald rašė: Mokausi 12 kl.
Minimalūs reikalavimai pretenduojant į vf vietą yra: 1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai: 1) lietuvių kalbos ir literatūros, 2) užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio kalbos), 3) matematikos. Jų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 40 balų. 2. Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų: 2.1. lietuvių kalba ir literatūra; 2.2. gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių); 2.3. užsienio kalba; 2.4. matematika; 2.5. istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas; 2.6. biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas; 2.7. meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas; 2.8. bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas. 2018 m. žemiausias priimtojo į vf vietą balas buvo 4,48, į vnf – 3,64.
Anonimas
Sveiki,koks buvo stojamasis konkursinis balas į lietuvių filologijos studijas vnf ir vf vietas 2018 metais?
KU
Anonimas rašė: Sveiki,koks buvo stojamasis konkursinis balas į lietuvių filologijos studijas vnf ir vf vietas 2018 metais?
Laba diena. Žemiausias priimto į vf balas buvo 6, į vnf – 3,7.

Neprisiregistravę (arba nepatvirtinę savo el. pašto) vartotojai privalo įvesti saugos kodą.
Neprisiregistravusių vartotojų pranešimuose viešai rodomas jų IP adresas.

Atsakymas

Vardas

Temos pavadinimas

Tekstas

Saugos kodasLeidžiami kodai

[b] bold [/b], [i] italic [/i], [c] citata [/c]

Žurnalas 'KUR STOTI 2018'
Žurnalas 'KUO BŪTI 2018'
Žurnalas 'KUR STOTI UŽSIENYJE' 2014