Brandos darbas yra vienas iš pasirenkamųjų mokyklinių egzaminų, jis yra neprivalomas, ir mokiniai gali jį rengti iki dvejų mokslo metų bei jame derinti įvairių dalykų žinias bei gebėjimus: gamtos ir socialinių  mokslų, informacinių technologijų ir kt.

Nors parengtas brandos darbas prilyginamas brandos egzaminui ir daugeliu atvejų prideda balų stojant į aukštąsias mokyklas (gavus už brandos darbą ne mažiau nei 9-ių balų įvertinimą, stojant į aukštąsias mokyklas pridedama 0,25 balo), vis dėlto iki šiol ganėtinai nedaug abiturientų rinkdavosi šį darbą paruošti. Šiais metais brandos darbus ginasi 126 moksleiviai. Tai šiek tiek mažiau nei pernai, kai brandos darbus buvo paruošę 152 moksleiviai.

Darbo gynimas nuotoliniu būdu – paprastesnis?

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Vida Rudokienė pasakojo, kad balandžio pabaigoje brandos darbus iš ekonomikos ir verslumo bei istorijos gimnazijoje gynėsi du abiturientai. „Temas jie buvo pasirinkę dar trečioje gimnazijos klasėje, todėl pasirengti laiko tikrai pakako. Abu darbus abiturientai gynėsi „Google Meet“ platformoje, viskas pavyko labai sklandžiai, puikiai buvo girdėti pristatymas, klausimai ir atsakymai. Tai, kad darbus reikėjo gintis  nuotoliniu būdu, nesudarė jokių problemų, – pasakoja pavaduotoja. – Pasirengimas taip pat vyko kaip ir įprastai: prieš darbų gynimą mokiniai toje pačioje platformoje virtualiai buvo susitikę su mokytoja, vadovaujančia darbui, aptarė, kas taisytina. Mokiniai taip pat teigė, kad nuotolinis darbų gynimas kėlė mažiau streso, buvo įdomu ir naudinga, nors ir buvo nerimauta dėl galimų techninių nesklandumų.“  

„Mums viskas pavyko, prisijungėme gerai per „Zoom“ platformą. Kiekvieno darbo gynimas truko apie 15 minučių. Galbūt tik paskutinei prisijungusiai abiturientei šiek tiek striginėjo sistema, tačiau tokių technologinių trikdžių juk nenumatysi. Apskritai viskas vyko gerai, neigiamų atsiliepimų nei įspūdžių negirdėjome. Sakyčiau, nuotoliniu būdu abiturientams šiemet gintis buvo netgi paprasčiau negu prieš auditoriją“, –  sakė Pranciškonų gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė Lina Jucytė.

Nuotoliniu būdu vyks ir kai kurie egzaminai

Šiemet nuotoliniu būdu vyksta ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaita. Iš viso įskaita šiemet laikoma 328 mokyklose. Jos laikymo terminas pratęstas iki gegužės 22 d. Dalis mokyklų įskaitą suorganizavo dar iki karantino paskelbimo.

Be brandos darbo ir lietuvių kalbos įskaitos, nuotoliniu būdu abiturientai šiemet dar laiko menų, technologijų mokyklinius brandos egzaminus, gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinių brandos egzaminų I dalį.

Visus šiuos egzaminus laiko sąlyginai nedaug moksleivių, tad kai kurie ekspertai mano, jog tai yra geras būdas „išsibandyti“ egzaminų organizavimą nuotoliniu būdu ir galbūt pritaikyti šią patirtį ateityje – pavyzdžiui, ir ne karantino metu kai kurie egzaminai galėtų būti laikomi nuotoliniu būdu.

------------------------------------

Primename, kad švietimo, mokslo ir sporto ministerija atnaujintą brandos egzaminų grafiką šiems metams paskelbė birželio 10 dieną. Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 22 d. – liepos 21 d. Pakartotinė egzaminų sesija bus vykdoma nuo liepos 22 d. iki rugpjūčio 4 d. Apeliacijų ir pakartotinės sesijos rezultatų skelbimo terminas – rugpjūčio 17 d.

Pilnas atnaujintas Lietuvos brandos egzaminų grafikas yra čia: https://www.kurstoti.lt/s/9945/paskelbtas-pilnas-egzaminu-ir-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafikas

 

 

Straipsnio autorė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com