Fotografavimas teikia malonumą, gali būti smagi kūrybinė veikla. Nuotraukose perteikiami vaizdai gali pakeisti suvokimą ir išankstinį nusistatymą. Pasitelkiant fotografiją lengviau mokytis ir tai daryti gali visi žmonės, vaizdas turi galią parodyti tai, ko įprastai nepastebime.

Pasaulyje plačiai žinomas Foto Balso (angl. photo voice) metodas. Naudojant šį metodą pasitelkiama specifinė fotografijos technika, suteikianti galimybę vaizdais ir žodžiais perteikti savo patirtį. Komunikuodami apie savo pačių sukurtas nuotraukas, žmonės siekia išreikšti savo poreikius, baimes, atskleidžia savo vidinį pasaulį, svajones, pomėgius ir tai, kuo apskritai norėtų pasidalinti su kitais. Mėginama atkurti emocijas, atpažinti nuotraukoje esančius vaizdus, daiktus ar asmenis, visa tai susieti su realybe, šia diena ar apskritai savo gyvenimu. Tai  unikalus metodas, suteikiantis galimybę plėtotis saviraiškai.

Foto balso metodas suteikia galimybę fotografijos meno krypčiai tapti prieinamai visoms kultūroms, amžiaus grupėms ir skirtingus fotografijos įgūdžius turintiems asmenimis. Žmogus gali turėti patirties fotografijoje, bet gali neturėti ir jokių žinių, nes visiems sudaromos vienodos sąlygos mokytis. Įveikiami ir kalbiniai bei kultūriniai barjerai, dalijimasis savo pačių sukurtomis fotografijomis atveria galimybę sukurti įdomius ir prasmingus pokalbius, kurie atskleidžia visuomenei aktualias temas, suteikia galimybę pamatyti problemas ir ieškoti tinkamų jų sprendimo būdų. Ypač svarbu tai, jog įvairių sutrikimų turintiems vaikams fotografija gali tapti puikia pagalbine priemone išreikšti save, padėti bendrauti su aplinkiniais, paskatinti pasitikėjimą savimi ir taip padėti mokymosi procese. Taikant foto balso metodą, kaip ugdymo priemonę, galima pagerinti klasės ar grupės bendrą klimatą, sužadinti norą domėtis naujais dalykais, mokytis bendrauti ir bendradarbiauti. Fotografavimas padeda ugdyti:

  1. Atsakomybės jausmą;
  2. Savarankišumą;
  3. Savitarpio pagalbą:
  4. Kūrybiškumą ir estetinį suvokimą;
  5. Savęs ir kitų pažinimą (puoselėjant teigiamą savęs vertinimą; sėkmingesniam komunikacijos procesui skatinti; savojo „balso“ bei emocijų atskleidimui).

Todėl išties tikslinga išbandyti fotografiją skirtingų pamokų metu. Pamatysite, kokias galimybes gali atverti vaizdai! Gal pabandome?

Straipsnį parengė VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro

specialioji pedagogė Eglė Petrauskė