„Reikia pasidžiaugti, kad visuomet buvome tarp pirmaujančių universitetų ne tik skelbiamuose Lietuvos, bet ir tarptautiniuose reitinguose. Tai yra sistemingo ir kokybiško darbo rezultatas tiek mokslo, studijų, tarptautinio bendradarbiavimo, tiek ir partnerystės su verslu srityse. Pasiekti rezultatai atspindi, kad universitetas eina gera linkme, nuolat siekdamas geresnės kokybės. Šis įvertinimas yra visos universiteto bendruomenės susitelkimo, siekiant bendrų tikslų, rezultatas“, – teigia VGTU rektorius Alfonsas Daniūnas. 
 
Universitetai buvo vertinti pagal 48 skirtingus parametrus, kurie sugrupuoti į šešis kriterijus: Mokslo, meno ir / ar sporto veikla bei personalo pasiekimai; Alumnų kuriama pridėtinė vertė ir darbdavių vertinimai; Studentai ir studijos; Konkuravimas tarptautinėje studijų erdvėje; Esamas ir ateities akademinis personalas; Studentų nuomonė. 
 
Iš viso už šiuos kriterijus buvo galima surinkti 100 taškų. Reitinguojant universitetus, dauguma rodiklių buvo vertinti imant ne absoliučiuosius dydžius, o santykinius, tai yra tenkančius vienam studentui, vienam sąlyginiam darbuotojui, vienam dėstytojui.