Sveikatos apsaugos ministerija šiandien paskelbė rekomendacijas, kaip saugiai organizuoti vaikų bei jaunimo vasaros stovyklas. Stovyklose galės dalyvauti tik sveiki vaikai, nesergantys lėtinėmis ligomis, nekarščiuojantys ir neturintys viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių. Atvykus į stovyklas, turės būti matuojama vaikų kūno temperatūra.

Taip pat nustatyti rekomenduojami atstumai tarp vaikų, taisyklės maitinimo paslaugoms bei patalpoms, kuriose būtų miegama.

Grupės – iki penkiolikos vaikų, rekomenduojamas vieno metro atstumas

Stovyklų organizatoriai veiklas galės organizuoti ne didesnėms nei 15 vaikų grupėms bei turės pasirūpinti, kad vienam vaikui veiklos vykdymo patalpose būtų skiriama ne mažesnis kaip 5 kv. m plotas.

Taip pat rekomenduojama vienos grupės užsiėmimus nuolat vykdyti toje pačioje patalpoje arba (tai būtų prioritetas) – lauke.

Pagal sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas, stovyklų organizatoriai turėtų užtikrinti, kad darbuotojai laikytųsi saugaus, ne mažesnio kaip 1 metro, atstumo vienas nuo kito ir vaikų. Jei išlaikyti saugaus atstumo neįmanoma, turi būti vengiama fizinio kontakto ar ribojamas jo laikas. Taip pat darbuotojams veiklų, ypač vykdomų uždarose patalpose metu, rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Stovyklose negalės dirbti darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. Taip pat nerekomenduojama su vaikais dirbti žmonėms, kurie priklauso rizikos grupėms.

Veido kaukės ir rankų bei paviršių dezinfekavimas

Edukacinėse veiklose dalyvaujantiems vaikams bei jų tėvams turi būti pateikta informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą), apie prievolę dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Stovyklų organizatoriai turi sudaryti sąlygas vaikų ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse turi būti tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Jeigu veiklos vykdomos vyresniojo mokyklinio amžiaus vaikams, reikėtų sudaryti galimybę rankų dezinfekcijai – gerai matomoje vietoje prie įėjimo bei tualetuose pakabinti rankų dezinfekcijai skirtas priemones.

Patalpos, kuriose vykdomos edukacinės programos, turi būti išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, stalų paviršiai, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Be to, jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas vaikas, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo.

Jaunesni miegos po 10, vyresni – po 5, maitinimas jei įmanoma – lauke

Be kitų reikalavimų vasaros stovykloms, numatyti reikalavimai ir miegojimo patalpoms, jei stovykla bus organizuojama kartu su apgyvendinimu. Šiuo atveju, išskirti reikalavimai pagal vaikų amžių: vaikai iki 10-ies metų miegos po dešimt vaikų vienoje patalpoje, vyresni – po penkis. Vienam vaikui miegojimo patalpoje turi būti skiriama ne mažiau kaip 5 kv. m ploto.

Jei stovyklose yra numatytas maitinimas, leidžiant oro sąlygoms, jis turėtų būti organizuojamas lauke. Jei maitinimas bus organizuojamas patalpose, siūloma pirmenybę teikti maitinimo organizavimui toje pačioje patalpoje, kurioje buvo vykdoma edukacinė ar laisvalaikio veikla. Taip pat neturi būti organizuojamas maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai.

Didės stovyklos šiemet greičiausiai nevyks, didesnės galimybės – „mažiukams“

„Masinės stovyklos, kai vienoje stovykloje poilsiauja keli šimtai vaikų, šiemet neturėtų vykti. Tačiau tokiems, kaip mes, kurie organizuoja stovyklas grupėms po 10-20 vaikų, iš esmės nedaug kas keičiasi. Higienos reikalavimai buvo visada, nematau daug dalykų, ką iš esmės turėtume organizuoti kitaip“, – sakė „Aktyvaus stovyklavimo“ stovyklų vadovė Edita Dembinskienė. Pasak jos, „Aktyvaus stovyklavimo“ veiklos daugiausiai vyksta lauke (tai banglenčių, burlenčių, jodinėjimo stovyklos), tad į kaukių dėvėjimą bei atstumų palaikymą čia reikėtų žiūrėti „kaip į  rekomendaciją“, o ne į griežtą reikalavimą. Sportuojantiems atvirame lauke kaukės šiuo metu jau nėra privalomos, o ir renginiai jau leidžiami grupėms iki 30-ies asmenų, tad, esą, turėtų lengvėti ir reikalavimai „stovyklautojams“.

„Jei žiūrėti į šias rekomendacijas „paraidžiui“, daug kas yra neįmanoma. Pavyzdžiui, užtikrinti, kad vaikai nepriartėtų vienas prie kito per metro atstumą. Tačiau, manau, reiktų į tai žiūrėti kaip į rekomendaciją ir stengtis to laikytis su protu – nelipti vienas kitam ant galvos, rekomenduoti vaikams nesisveikinti apsikabinant, plauti rankas ir panašiai“, – naujas rekomendacijas komentavo stovyklų vadovė.

Stovyklų poreikis didesnis, rezervuojama iš karto į kelias pamainas

„Šiemet jaučiame padidėjusį susidomėjimą vasaros stovyklomis. Šiai dienai vietų rezervavimas grupėse yra apie 20 procentų didesnis, nei pernai panašiu metu, o kai kurie tėvai vietas rezervavo savo vaikams ne vienoje pamainoje, o iš karto dvejose ar trijose“, – pasakojo stovyklų vadovė. Padidėjusį susidomėjimą stovyklomis, žinoma, lemia ir tai, kad vaikai pasiilgę bendravimo, ir ta aplinkybė, kad tėvams karantino metu teko ir dirbti nuotoliniu būdu, ir užsiimti vaikais. Dabar ir tėvai, ir vaikai būtų laimingi šiek tiek pailsėti vieni nuo kitų, užsiimti kitomis veiklomis.

„Kiek sudėtingiau yra su vaikais, kurie atvykdavo į mūsų stovyklas iš užsienio – tai daugiausiai lietuvių emigrantų vaikai, gyvenantys su šeimomis kitose Europos šalyse. Tačiau sulaukdavome vaikų ir iš JAV bei kitų žemynų. Dabar neaišku, ar jie šiemet galės atvykti“, – sakė E.Dembinskienė. Vis dėlto ji tikisi, kad liepos mėnesį „kažkoks judėjimas bent jau Europoje turėtų jau vykti“.

Pasak E.Dembinskienės, šiemet stovyklose „inspektuojančių bus labai daug“, tačiau per birželį visi reikalavimai „išsigrynins“, kai kurie – gal „atlaisvės“, ir liepą stovyklų veikla jau vyks sklandžiai.

 

 

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

 

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com