Pagrindinio priėmimo vasaros etapo prašymus stojantieji galės teikti nuo šiandien, gegužės 20 d., iki rugpjūčio 7 d., o vidurinį išsilavinimą turintys asmenys – iki rugpjūčio 12 d. Šiame etape stojantysis gali nurodyti ne daugiau kaip 3 pageidavimus. Kvietimai mokytis asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ar jo neturintiems, bus paskelbti rugpjūčio 10 d., vidurinį išsilavinimą turintys asmenys kvietimus gaus rugpjūčio 14 d. Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 12 d. – rugpjūčio 17 d.

Nuo rugpjūčio 15 d. iki rugpjūčio 26 d. registruotis ir teikti prašymus galės norintieji dalyvauti papildomame priėmime. Prašymus dėl valstybės finansuojamų vietų galės teikti tik tie stojantieji, kurie profesinio mokymo sutarčių dėl valstybės finansuojamos vietos nesudarė pagrindinio priėmimo metu. Pageidaujantys dalyvauti papildomame priėmime turės teikti naujus prašymus, kadangi pagrindinio priėmimo metu pateikti prašymai į papildomą priėmimą automatiškai neperkeliami. Jo metu stojantieji galės pateikti iki 2 pageidavimų. 

Mokytis profesijos galės ir moksleiviai

 

Šiemet prašymus mokytis pagal profesinio mokymo programų modulius galės teikti ir I–IV klasių gimnazistai bei 9–10 klasių bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviai. Šie mokiniai tuo pačiu metu galės mokytis ir savo bendrojo ugdymo mokykloje, siekdami vidurinio išsilavinimo, ir profesinio mokymo įstaigoje.

Moksleiviai profesijos mokysis kiek kitaip negu profesinių mokyklų auklėtiniai. Jie galės rinktis tik dalį programos, t.y., vieną atskirą modulį, ir mokytis pagal jį. Pasirinkęs vieną modulį profesinėje mokykloje, mokinys kartu su savo bendrojo ugdymo mokykla ir profesine mokykla susidarys individualų mokymosi planą, kad būtų neviršytas maksimalus savaitinis 35 pamokų skaičius. Abi mokyklos bendradarbiaudamos derins mokiniui palankų pamokų tvarkaraštį.

Mokymasis pagal pasirinktą modulį truktų nuo vienerių iki dvejų metų, per savaitę būtų vykdoma nuo 3-jų iki 6-ių profesijos pamokų . Baigęs studijuoti pagal vieną iš modulių, moksleivis gaus kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą, kuris jam leis užsiimti atitinkama veikla.

Po mokyklos baigimo nusprendus toliau studijuoti profesinėje mokykloje pagal tos pačios kvalifikacijos programą, įgytos kompetencijos (moduliai) galės būti įskaitomos, tad sutrumpės studijų laikas. Analogiškai, moksleivis, baigęs vidurinio ugdymo įstaigą, galės nuspręsti studijų profesinėje mokykloje nepratęsti, ir stoti į aukštąją mokyklą ar kolegiją.

Tarp galimų profesijų – floristika, statyba ir kitos

Tarp galimų profesijų, kurių bus galima mokytis jau mokykloje: automechanika, inžinerija, architektūra ir statyba, kompiuterija, sveikatos priežiūra, verslas ir administravimas, manikiūras, kulinarija, floristika, multimedijos paslaugos ir kt. Daugiau informacijos apie galimus pasirinkti modulius šiose srityse moksleiviams žada suteikti artimiausios profesinio mokymo įstaigos (siūloma rinktis mokslus būtent artimiausiose profesinėse mokyklose, kad būtų lengviau derinti studijas su mokslu bendrojo ugdymo įstaigoje).

„Sudarydami sąlygas mokytis profesijos dar mokyklos suole, mokiniams atveriame daug įvairesnes pasirinkimo galimybes: baigęs mokyklą mokinys galės toliau tęsti mokslus profesinėje mokykloje ar stoti į universitetą ar kolegiją. Jam taip pat atsiranda galimybė dirbti pagal įgytą profesinę kvalifikaciją, galbūt susikurti sau darbo vietą, o panorus mokytis toliau – studijas rinktis jau išbandžius darbo pasaulį ir gerai apsisprendus dėl specialybės. Tokiu atveju į aukštąją mokyklą moksleivis nusineš ne tik akademinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių, kurie itin svarbūs, pavyzdžiui, inžinerinėse specialybėse“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto viceministras Arūnas Plikšnys.

Kauno technikos profesinio mokymo centro direktorius Paulius Čepas pastebėjo, kad požiūris į profesinį mokymą pastaruoju metu itin keičiasi, pamačius, kokia moderni yra mokymosi aplinka ir mokymuisi skirta įranga.

„Profesinėse mokyklose jau galima sutikti ne tik vidurinių, bet ir aukštųjų mokyklų absolventus“, – teigė profesinio mokymo centro direktorius.

Daugiausia vietų gamyboje, autoremonto, transporto ir statybos srityse

Iš viso per šiuos metus į profesinio mokymo įstaigas planuojama priimti 20 610 naujų mokinių (tiek dar besimokančių bendrojo ugdymo mokyklose, tiek jas baigusių). Atsižvelgiant į išaugusį specialistų poreikį, šiemet daugiau vietų planuojama skirti inžinerinei pramonei, sveikatos priežiūrai ir socialiniam darbui, taip pat vairuotojų rengimui.

Daugiausia vietų 2020 m. atiteks apdirbamajai gamybai – 4935, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontui – 3540, transportui ir saugojimui – 2790, statybai – 2025, sveikatos priežiūrai ir socialiniam darbui – 1110.

2019 m. į profesinio mokymo įstaigas buvo priimta per 19,4 tūkst. mokinių.

Priėmimą į profesines mokyklas vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), jis vyks internetu: https://profesinis.lamabpo.lt .

Daugiau informacijos apie galimybę įgyti profesiją gimnazijos suole: www.profesijamokykloje.lt .

 

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

 

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com