Toji besišypsanti mergina su Trispalve – Vilniaus pasienio rinktinės bendruomenės pareigūnė Justyna Kondratovič. Prieš pusantrų metų, 2018-ųjų gruodį, Pasieniečių mokykloje ji baigė įvadinio mokymo kursus. Iš pradžių tarnavo Padvarionių pasienio užkardoje, o atsiradus galimybei, tapo rinktinės bendruomenės pareigūne. Vadovauja vienam iš Jaunojo pasieniečio būrelių (JPB). Nuolat lankosi mokyklose, pasakoja moksleiviams apie pasieniečio profesiją, vyresniesiems padeda apsispręsti, kur pasukti gavus brandos atestatą.

Justyna – vilnietė. Baigusi sostinės Vladislavo Sirokomlės vidurinę mokyklą (dabar – gimnazija), įstojo į Mykolo Romerio universitetą (MRU). 2018 m. baigė teisės bakalauro studijas. „Mano sritis – baudžiamoji teisė ir kriminologija, – pasakoja Justyna. – Svarsčiau, kur pritaikyti įgytas žinias, kad galėčiau realizuoti save. Norėjau, kad darbas atitiktų mano būdą“. Mergina – komunikabili, iniciatyvi, kūrybiška. Pasienio tarnyba jai pasirodė tinkama sfera. Taip prieš pusantrų metų Justyna atsidūrė Pasieniečių mokykloje, įvadinio mokymo kursuose.

„Nesigailiu, jaučiu nostalgiją šiai mokymo įstaigai, kurioje visuomet malonu lankytis, – atvirauja pareigūnė. – Čia mums nedėstė sausos teorijos: ji buvo siejama su praktika, viskas buvo konkretu“. Prie drausmės, rikiuočių, komandų, uniformos prisitaikė per dvi savaites. O ir dabar Medininkuose ji lankosi neretai – tai moksleivius, JPB narius, atlydi, tai mokykloje organizuojant vaikų vasaros stovyklas ar atvirų durų dieną talkina. Dirba ir kartu tęsia studijas – po pusmečio MRU ginsis magistro darbą.

„Darbas pasienyje – atsakingas, reikalaujantis ne tik žinių, greitos orientacijos, bet ir lankstumo, kruopštumo, pareigingumo, – kalba Justyna. – Bet jis tikrai įdomus, ne monotoniškas. Neapleidžia jausmas, kokį svarbų ir atsakingą darbą atlieki...“

O tiems, kurie aukštuosius mokslus baigė, bet vis dar „ieško savęs“, pataria nedvejoti. „Išdrįskite išeiti iš savo komforto zonos, – ragina pareigūnė. – Meskite šalin abejones ir greičiau pateikite reikalingus dokumentus!“

Na, labai skubėti dar nereikia, bet nepražiopsoti terminų – taip. Nuo rugsėjo 7 d. Pasieniečių mokykloje vėl prasidės įvadinio mokymo kursai. Jei nori juose mokytis, išsiaiškink, ar tam tinki, gauk siuntimą ir iki liepos 15 d. el. paštu stok@vsat.vrm.lt pateik prašymą ir reikalingus dokumentus.

Susipažinti su Pasieniečio įvadinio mokymo kursų programa galite čia.

Apie kokių dokumentų teikimą kalbame?

  1. Prašymą dėl siuntimo į įvadinius mokymo kursus išdavimo ir sutikimą (pasirašytą, skenuotą ar fotografuotą) būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose) (1 priedas).
  2. Užpildytą anketą „MS Word“ formatu (gyvenimo aprašymą) (2 priedas).
  3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (skenuotą ar fotografuotą).
  4. Aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo priedus (skenuotą ar fotografuotą).
  5. Galiojantį anglų kalbos lygį patvirtinantį pažymėjimą, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka išduotą Akredituotų asmenų, turinčių teisę tikrinti pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimą (skenuotą ar fotografuotą). Galėsite pateikti iki rugpjūčio 19 d.
  6. Vairuotojo pažymėjimą, pažymintį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones (jei turi) (skenuotą ar fotografuotą).
  7. Jei pretendentas atliko nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigė bazinius karinius mokymus, tai patvirtinančius dokumentus (skenuotus ar fotografuotus).

Tapęs kursantu, gausi uniformą, stipendiją, nemokamą bendrabutį. Išklausęs teorinį kursą, atlikęs praktines užduotis, sėkmingai išlaikęs egzaminus ir įskaitas, gausi įvadinio mokymo kursų baigimo pažymėjimą. Ir garantuotą darbo vietą Užsieniečių registracijos centre, Adutiškio, Kenos, Lavoriškių, Padvarionių, Pavoverės, Puškų, Švenčionių ar Tverečiaus pasienio užkardose (visos – Vilniaus PR), Aleksandro Barausko, Druskininkų, Kabelių, Kapčiamiesčio, Purvėnų, Tribonių ar Gintaro Žagunio pasienio užkardose (visos – Varėnos PR), Bardinų, Kybartų, Kudirkos Naumiesčio, Neringos, Palangos, Plaškių, Rociškių, Šilgalių, Viešvilės, Vileikių ar Uosto pasienio užkardose (visos – Pagėgių PR). Daugiau informacijos apie padalinius rasite čia.

Pretenduojantys į vidaus tarnybą asmenys prieš gaudami siuntimą įvadinio mokymo kursus, privalės pasitikrinti sveikatos būklę ir psichologinį tinkamumą vidaus tarnybai Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinėje medicinos ekspertizės komisijoje.

Susipažinti su Pretendentų atrankos į Valstybės sienos apsaugos tarnybos įvadinio mokymo kursus taisyklėmis galite čia.

Susipažinti su fizinio pasirengimo reikalavimais ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarka galite čia.

Susipažinti su dokumentų pateikimo ir atrankos į Pasieniečio įvadinio mokymo kursus etapų datomis galite čia.

Kilus klausimams dėl prašymo ir kitų dokumentų pateikimo galite kreiptis tel.: (8 707) 41 022 arba (8 46) 39 7841, bei el. paštu stok@vsat.vrm.lt

Dėl kursų mokymo turinio organizavimo ir logistikos klausimų galite kreiptis – tel. (8 5) 219 8235 arba el. paštu: anna.volcok@vsat.vrm.lt.