Šiemetiniams abiturientams dalies egzaminų buvo leista atsisakyti iki gegužės 18-os dienos. Ši galimybė suteikta, motyvuojant tuo, kad egzaminus abiturientai rinkosi daugiau nei prieš pusmetį, o užsitęsus karantinui, egzaminų laikymo datos nusikėlė į vėlesnį nei paprastai laikotarpį. Tad galbūt per tą laiką kai kurie abiturientai spėjo pakeisti savo prioritetus dėl stojimo į vieną ar kitą studijų kryptį, ir jiems vieno ar kito egzamino gali nebereikėti.

Vis dėlto, tai, kad moksleiviams leista tik atsisakyti egzamino (o ne pakeisti valstybinį egzaminą į mokyklinį, arba vietoj atsisakomo laikyti egzamino pasirinkti kitą), rodo, jog čia daugiau buvo galvota ne apie „pasikeitusius moksleivių poreikius“, o apie egzaminų organizatorių „rūpesčius“. Dalis moksleivių kasmet neatvyksta laikyti kai kurių egzaminų, tad suteikiant galimybę jiems šių egzaminų atsisakyti iš anksto, tiesiog buvo siekta „sumažinti darbo“ egzaminų rengėjams, arba jeigu norisi būti pozityviems – sumažinti resursų švaistymą, organizuojant egzaminus. Kas tikrai nėra blogai. Tiesiog vadinkime daiktus tikrais vardais.

Taigi, kokių egzaminų buvo atsisakyta daugiausiai?

Dažniausiai atsisakyta matematikos

Šiemet brandos egzaminus iš viso laikys 28 267 kandidatai. Tarp jų – tie, kurie šiemet baigė bendrojo ugdymo mokyklas ir profesines mokyklas – 26 360 mokinių, bei anksčiau mokyklas baigę moksleiviai – 632 asmenys. Dar 1 275 kandidatai, laikysiantys egzaminus, yra eksternai.

Iki gegužės 18 d. daugiausiai moksleivių priėmė sprendimą nelaikyti matematikos egzamino – tai 922 kandidatai. Istorijos valstybinio egzamino atsisakė 682 kandidatai. Anglų kalbos valstybinio egzamino – 539. Iš viso moksleiviai atsisakė laikyti 5,6 proc. egzaminų, kuriuos buvo pasirinkę laikyti praėjusių metų rudenį.

„Kiekvienais metais stebime tendenciją, kad mokiniai ateina laikyti ne visų pasirinktų egzaminų. Šiais metais, atsižvelgiant į tai, kad pasirengimas egzaminams vyksta karantino metu, buvo sudarytos sąlygos mokiniams iš anksto informuoti apie egzaminus, kurių jie neketina laikyti. Sumažėję egzaminų pasirinkimų skaičiai leidžia tiksliau planuotis pasirengimą egzaminams savivaldybėse ir mokyklose. Kita vertus, matome, kad mokiniams nuotolinis mokymas nebuvo prielaida iš esmės pakeisti savo sprendimus dėl egzaminų pasirinkimų“, –  sakė Asta Ranonytė, Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja.

Kilo pagunda tiesiog neatvykti

Kaip portalui kurstoti.lt minėjo kai kurių mokyklų atstovai, abiturientams šiemet iškilo nemažai klausimų dėl galimybės atsisakyti egzaminų. Jie dažniausiai klausė, ar negali pakeisti valstybinį brandos egzaminą į mokyklinį. Tačiau ši galimybė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos numatyta nebuvo.

„Buvo nemažai abejojančių. Abiturientai aktyviai konsultavosi su karjeros specialistais bei mokytojais. Kai kurie klausė – gal gali palikti šį sprendimą vėlesniam laikotarpiui, ir vėliau blogiausiu atveju į egzaminą tiesiog neatvykti“, – pasakojo Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijos direktorė Lygija Virkšienė. Pasak jos, buvo bandoma kalbėti su moksleiviais, sakyti, kad šis sprendimas reikalauja sąmoningumo.

„Sakėme, kad iš anksto įvertinę savo poreikius ir atsisakę kai kurių egzaminų, į kuriuos bet kokiu atveju neplanuoja atvykti, jie palengvintų naštą egzaminų organizatoriams“, – pasakojo L.Virkšienė. Pasak gimnazijos direktorės, įvertinę savo poreikius, kai kurie abiturientai atsisakė net ne vieno, o dvejų egzaminų, tačiau kai kurie savo pasirinkimų nepakeitė, ir pasiliko prie savo sprendimų laikyti net po 4 ar 5 egzaminus.

Populiariausias tarp valstybinių egzaminų – anglų kalba, tarp mokyklinių – technologijos

Populiariausias tarp likusių laikyti egzaminų (kurių moksleiviai neatsisakė), kaip ir kasmet, išlieka anglų kalbos valstybinis brandos egzaminas (neskaičiuojant lietuvių kalbos ir literatūros egzamino, kuris yra privalomas). Anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą šiemet laikys 18,65 tūkst. kandidatų.

Antroje vietoje – matematikos valstybinis egzaminas, kurį šiemet laikys 15,97 tūkst. kandidatų. Trečioje vietoje – istorijos valstybinis egzaminas – 8,46 tūkst. kandidatų.

Biologijos valstybinį egzaminą pasirinko 5,94 tūkst. kandidatų, geografijos – 3,23 tūkst., IT – 2 ,58 tūkst., fizikos – 2,38 tūkst. Mažiausiai abiturientų pasirinko prancūzų kalbos valstybinį egzaminą – jį laikys tik 27 kandidatai.

„Šiais metais daugiau kandidatų ketina laikyti užsienio kalbos (rusų) ir geografijos valstybinius brandos egzaminus. Taip pat padaugėjo mokinių, kurie rinkosi laikyti menų, gimtosios kalbos (rusų) mokyklinius brandos egzaminus“, – sakė A.Ranonytė. 

Iš pasirenkamųjų mokyklinių brandos egzaminų kelerius metus populiariausias technologijų egzaminas, kurį šiemet pasirinko laikyti daugiau nei 6 tūkst. kandidatų.

Du trečdaliai rinkosi valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą

Kaip yra žinoma, lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra privalomas, jį privalės laikyti visi siekiantys gauti brandos atestatą. Buvo galima rinktis, ar laikyti šį egzaminą valstybinį, ar mokyklinį. Valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą pasirinko laikyti maždaug du trečdaliai kandidatų – 17,27 tūkst. Kaip mokyklinį šį egzaminą šiemet laikys 8,5 tūkst. kandidatų.

Brandos atestatui gauti šiemet reikia išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir  dar vieną dalyko brandos egzaminą ar parengti brandos darbą. Iš viso kandidatai galėjo rinktis laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

---------------------

 

Primename, kad šiais metais brandos egzaminai ir priėmimas į aukštąsias mokyklas vyks pavėlintu grafiku. Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 22 d. – liepos 21 d. Pakartotinė egzaminų sesija bus vykdoma nuo liepos 22 d. iki rugpjūčio 4 d. Apeliacijų ir pakartotinės sesijos rezultatų skelbimo terminas – rugpjūčio 17 d.

Pilnas aktualus Lietuvos brandos egzaminų grafikas yra čia: https://www.kurstoti.lt/s/9945/paskelbtas-pilnas-egzaminu-ir-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafikas

Pilnas priėmimo į aukštąsias mokyklas grafikas yra čia: https://www.kurstoti.lt/s/10005/lama-bpo-paskelbe-detalu-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafika

 

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com