Universitete studijavo ir iš JAV

MRU finansų valdymo programos magistras Vladislavas Matvejevas dvejų metų studijas (MRU) vykdė nuotoliniu būdu – gyvendamas ir dirbdamas saulėtoje Kalifornijoje JAV. Vladislavas pasakojo, kad bakalauro studijų metais pradėjo dirbti audito bendrovėje „Ernst & Young“. Po dviejų metų, kai buvo pakeltas į vyr. konsultanto pareigas, laimėjo žalią kortą, todėl nusprendė pasinaudoti šia proga ir išvyko į JAV. „Kadangi dirbau tarptautinėje kompanijoje, darbovietė leido tęsti pareigas Sakramento mieste, kur dirbu iki šiol“, – savo karjeros istoriją pasakoja audito specialistas V. Matvejevas.

Rinktis antrosios pakopos studijas Mykolo Romerio universitete jį paskatino siekis įgyti kvalifikuoto apskaitininko (CPA) licenciją. Pretenduojantis į šią licenciją kandidatas, be kita ko, turi atitikti JAV keliamus išsilavinimo reikalavimus. „Dėl skirtingų aukštojo mokslo sistemų Europoje ir JAV, trūko studijų kreditų, todėl svarsčiau tęsti mokslus čia, JAV“, – teigia pašnekovas. Vis dėlto dėl įtemptų sezoninių audito darbų suderinti studijas vietos universitete buvo sudėtinga, todėl jis pasirinko nuotolines studijas Mykolo Romerio universitete. „Nuotolinės studijos suteikia laisvę dalyvauti paskaitose iš bet kurio pasaulio taško“, – paaiškina absolventas. Juokaudamas jis priduria, jog didelis valandų skirtumas, skiriantis JAV nuo Lietuvos, leido jam išlošti papildomo laiko. „Kai dienos metu Lietuvoje vykdavo egzaminai, Kalifornijoje būdavo vėlus vakaras arba naktis, ir atsiskaitymus galėdavau laikyti iš namų. Be to, sulaukiau geranoriško dėstytojų palaikymo – kai kuriuos egzaminus laikiau savaitgaliais sutartu metu“, – pasakojo Vladislavas, pernai pavasarį iš Kalifornijos apsigynęs MRU ir magistro darbą.

MRU Ekonomikos fakulteto dekano, prof. dr. Gintaro Černiaus teigimu, jau iki karantino universiteto vykdomų nuotolinių studijų koncepcija nebuvo tradicinė. „Įprastai studentai, kurie studijuoja nuotoliniu būdu, dirba individualiai su medžiaga, kuri jiems pateikta online. Mes suteikiame galimybę atvykti tiek į  paskaitas, kurios vyksta realiu laiku, tiek ir dalyvauti jose už auditorijos ribų“, – pasakoja fakulteto dekanas. Kartu jis priduria, jog galimybe paskaitoje dalyvauti virtualiai dažnai pasinaudoja net ir vilniečiai, kurie dėl ligų ar darbų negali atvykti į universitetą.

Pasak dekano nuotolinės studijos leidžia neatitolti ir nuo esminės universiteto misijos – gyvų diskusijų, bendravimo. „Žmogus yra sociali būtybė, ir kaip ten būtų, mes savo žinojimą ir patirtį geriausiai perduodame tik komunikuodami vieni su kitais“, – įsitikinęs fakulteto dekanas. „Be to, didelė dalis mūsų dėstytojų yra savo srities praktikai, iš kurių semtis patirties geriausia paskaitų metu“, – priduria jis.

Studentai nori, kad virtualioje aplinkoje paskaitos būtų dėstomos „gyvai“

Per karantiną Mykolo Romerio universitete sklandžiai ir be pauzių buvo pereita prie nuotolinių studijų. Atlikta MRU Lietuvos ir užsienio studentų apklausa, atskleidė, kad beveik pusei apklausoje dalyvavusių studentų (49 proc.) įsisavinti gautą informaciją nuotoliniu būdu sekasi gerai arba puikiai. Beveik pusė MRU apklaustų studentų (49 proc.) „Moodle“ mokymosi aplinką įvertino labai gerai arba puikiai. Tarp studentų pasiūlymai ir rekomendacijų, kaip būtų galima patobulinti studijas nuotoliniu būdu, didžioji dalis pabrėžė, kad būtų gerai, kad dėstytojai virtualioje aplinkoje rengtų paskaitas, kurios būtų panašios į įprastines, tai yra būtų dėstomos „gyvai“, komentuojant pateikiamą medžiagą, ją paaiškinant, atsakant studentams į kilusius klausimus, o ne tik pateikiant medžiagą ir užduotis.

Magistrantūros studentė Monika Stokutė sako, kad iš pradžių tokio nuotolinio mokymosi ir egzamino laikymo perspektyva atrodė gąsdinančiai: „Kilo klausimų, kaip viskas pavyks, ar nepaves technologijos ir mano nepakankamas išprusimas šioje srityje, ar toks mokymasis turės praktinės naudos, kaip turint šeimą prisiversiu praleisti šeštadienius studijuojant namų aplinkoje.  Tačiau dabar galiu užtikrintai teigti, kad mano nuogąstavimai buvo perdėti, o gautas rezultatas viršijo mano lūkesčius“.

Mergina sako, dalyko nuotolinės studijos buvo organizuotos labai efektyviai, dalinamasi įvairia vaizdine medžiaga, pateikiami iliustratyvūs pavyzdžiai, inicijuotos interaktyvios diskusijos, todėl taip pateikiama paskaitų medžiaga nepabodo ir neprailgo, nes nuolat keitėsi moderatoriai, dėstymo temos, stilistika. „Egzamino laikymo patirtis taip pat buvo unikali, - sako Monika. - Šiuolaikinių technologijų pagalba puikiai pavyko „susitikti“ visiems kolegoms sutartą dieną sutartu laiku. Iš esmės egzaminas-diskusija žodžiu nė kiek nenusileido analogiško egzamino laikymui susitikus gyvai“.

Kita MRU magistrantūros studentė Jolita Kablytė Džervienė taip pat pabrėžė, kad nuotoliniai mokymai buvo organizuoti sistemingai, išdėstant visas programoje numatytas temas. „Dėstoma medžiaga pateikta siekiant sudominti studentą „blended“ mokymo principu, kai studentas pasiruošia teorinę dalį savarankiškai, o tada organizuojama diskusija teorinei medžiagai užtvirtinti, - pasakoja Jolita.-  Savarankiškos užduotys skirtos įtvirtinti dėstomą medžiagą praktikoje. Puikiai paskirstytas laikas savarankiškam ir  grupiniam mokymuisi. Skatintas studentų bendradarbiavimas“.

MRU vicerektorė akademiniams reikalams profesorė Regina Valutytė mano, kad ir po karantino atšaukimo sukaupta geroji nuotolinio mokymo patirtis bus maksimaliai išnaudota dar aktyviau derinant universitete nuotolinį ir kontaktinį studijų procesą.