Iki praeito penktadienio (gegužės 22 d.) savivaldybės informavo Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją apie mokyklų apsisprendimus dėl tolesnio mokymo – kiek jų toliau tęs mokslus nuotoliniu būdu, o kurios apsisprendė taikyti mišrų mokymą arba pilnai grąžinti mokinius į klases (tiesa, tokių tėra vienetai).

Dauguma mokys per nuotolį

Dauguma mokyklų – beveik 75 proc. – nutarė, kad ir toliau bus mokomasi tik nuotoliniu būdu. Ketvirtadalyje mokyklų pamokos vyks mišriu būdu, t.y. dalis pamokų vyks nuotoliniu būdu, o dalis praktinių pamokų ir laboratorinių darbų vyks mokyklose.

Pagal pateiktus duomenis, pamokos mišriu būdu dažniau bus organizuojamos 5-11 klasių mokiniams – tai planuoja kas ketvirta šios amžiaus grupės mokinius ugdanti mokykla, dažniausiai tai mažesnės regionų mokyklos. Tik 10 proc. pradinį ugdymą teikiančių mokyklų bent dalį pamokų ketina organizuoti klasėse arba įstaigos teritorijoje.

Informaciją iki gegužės 22 d. pateikė beveik 700 mokyklų. Šalyje pagal bendrojo ugdymo programas iš viso dirba 1055 mokyklos, jose mokosi 320 tūkst. mokinių.

Atostogos – antroje birželio pusėje

Abiturientams jau nuskambėjo paskutinis skambutis, o daugumai kitų mokinių mokslo metai pasibaigs apie birželio vidurį.

Trys ketvirtadaliai mokyklų planuoja, kad 5-11 klasių mokiniai mokslo metus pabaigs birželio 18-19 d. Kitos mokyklos ugdymo procesą baigs anksčiau. Pradinukus vasaros atostogoms nuo birželio 5 d. planuoja išleisti per 80 proc. pradinį ugdymą teikiančių mokyklų.

Pradinukams ir specialiųjų klasių mokiniams į mokyklas grįžti buvo leista nuo gegužės 25 d., o moksleiviams besimokantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas – nuo gegužes 30 d. Nuo gegužės 25 d. mokyklose taip pat gali vykti konsultacijos abiturientams.

Dėl galutinio sprendimo, kokiu būdu toliau dirbs mokyklos – nuotoliniu, įprastu ar mišriu – apsispręsti turėjo savivaldybės arba patys mokyklų vadovai.

Reikalavimai gyvam mokymui

Rengiant bent dalį pamokų ar konsultacijų mokyklos patalpose, svarbu bus vykdyti kai kuriuos reikalavimus dėl saugumo. Šiuos reikalavimus Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pateikė praeitą savaitę, likus kelioms dienoms iki galimo grįžimo į mokyklas.

Pagal šiuos reikalavimus, mokymui skirtos patalpos turi būti įrengtos taip, kad tarp sėdinčių mokinių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas.

Rekomenduojama pamokas rengti tokiu tvarkaraščiu, kad būtų išvengta kontaktų tarp skirtingų klasių. Taip pat turėtų būti atskiriami skirtingų klasių moksleiviai, kai jie atvyksta į mokyklą ar išvyksta iš jos, naudojasi bendromis  patalpomis, ilsisi arba valgo. Rekomenduojama, jei yra galimybė, priskirti skirtingoms klasėms skirtingus įėjimus ir išėjimus.

Siūloma visas pamokas vienai klasei vesti toje pačioje patalpoje – skirtingi mokytojai turėtų atvykti į klasei priskirtą patalpą, o ne mokiniai vykti pas mokytoją.

Organizuojant ugdymą mokykloje, rekomenduojama skirti daugiau dėmesio mokinių fiziniam aktyvumui. Pagal galimybes ugdymo proceso didžiąją dalį rekomenduojama organizuoti lauke.

Pasak Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, organizuojant mokymąsi „gyvai“, prioritetą reiktų skirti vaikams, kurie karantino metu patyrė mokymosi sunkumų, pasiūlyti psichologinę pagalbą mokiniams, kurių šeimos nariai serga ar sirgo koronaviruso infekcija, taip pat mokiniams, kurie išgyvena psichologinę krizę.

 

 

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com