Jau du mėnesius vykstančio nuotolinio mokymo metu tėvai iš pasyvių proceso stebėtojų tapo aktyviais mokytojų ir vaikų pagalbininkais. Daugiau nei 41 proc. šalies pedagogų sako, kad su tėvais bendrauja dažniau nei anksčiau, tuo tarpu net 85 proc. tėvų pripažįsta, kad skiria daugiau dėmesio savo vaikų mokslui. Tokius rezultatus atskleidžia TAMO atlikta mokytojų ir moksleivių tėvų apklausa.

Bendrauja dažniau ir atviriau

Pasak TAMO grupės vadovo Edgaro Jasalinio, apklausos rezultatai ir TAMO sistemose išaugęs išsiunčiamų pranešimų skaičius įrodo, kad kardinaliai pasikeitė mokytojų ir moksleivių tėvų bendravimas.

„Prasidėjęs nuotolinis mokslas tarsi suvienijo mokyklų bendruomenes. Visi siekia to paties rezultato – kad moksleiviai sėkmingai pabaigtų mokslo metus, neturėdami žinių spragų“, – sako E. Jasalinis.

Ugdymui iš mokyklinio suolo persikėlus į namų erdvę, tėvams kyla daugiau klausimų, susijusių su vaikų mokslu.

Anot 16,82 proc. apklausoje dalyvavusių pedagogų, tėvai patys rodo iniciatyvą bendrauti – jie dažniau domisi vaikų mokymosi rezultatais, tikslinasi dėl namų darbų, egzaminų tvarkos ar naujų mokslo metų. 17,43 proc. mokytojų teigia, kad bendravimas su moksleivių tėvais tapo atviresnis ir nuoširdesnis.

Tikisi iš mokytojų gebėjimo sudominti

Paskelbus nuotolinio mokymosi pradžią, mokytojai turėjo itin greitai prisitaikyti prie pasikeitusios pamokų formos. Ne paslaptis, kad pirmąsias nuotolinio mokymosi savaites tėvai itin aktyviai dalyvavo šiame procese, kadangi turėjo įdiegti reikiamas platformas į moksleivių kompiuterius, padėti jiems prisijungti ir panašiai. Nemaža dalis tėvų stebėjo ir mokytojų darbą bei turėjo galimybę įvertinti pamokų kokybę, ką padaryti buvo kur kas sudėtingiau, kol mokymasis vykdavo „gyvai“ (nes „įsiprašyti“ į „gyvą“ pamoką turbūt būtų nelabai įmanoma, o ir tokį norą turi ne kiekvienas iš tėvų).

39,14 proc. apklausoje dalyvavusių tėvų įvardijo, kad svarbiausia mokytojo savybė nuotolinio ugdymo metu – sugebėjimas sudominti moksleivius bei išlaikyti jų dėmesį neturint su jais gyvo kontakto.

„Svarbiausia – noras sudominti moksleivius, ieškojimas būdų, kaip įdomiai pateikti medžiagą, įtraukti moksleivius į nuotolinės pamokos eigą“, – apklausos komentaruose rašė viena mama.

Rečiau moksleivių tėvai minėjo kitas pedagogų savybes: 16,30 proc. tėvų įvardijo mokėjimo naudotis informacinėmis technologijomis svarbą, 15,78 proc. – naujų mokymosi priemonių pasitelkimą pamokose. Rodomas asmeninis dėmesys bei mokytojų emocinė stiprybė svarbi 12 proc. tėvų.

Vietoj to, kad motyvuotų, mokosi kartu su vaikais

Kad, prasidėjus nuotoliniam mokslui, tėvai turėjo labiau įsitraukti į vaikų mokymosi procesą, sutinka tiek mokytojai, tiek patys tėvai. Tačiau vaikams reikalingą pagalbą jie įvardija skirtingai.

Šiuo metu mokytojams svarbiausios yra tėvų techninės funkcijos. 53,68 proc. pedagogų teigia, jog tėvai turėtų užtikrinti moksleivių dalyvavimą nuotolinėse pamokose, 47,83 proc. – sukurti tinkamą mokymosi aplinką.

Tačiau vykstant virtualioms pamokoms, tėvai skiria daugiau dėmesio vaikų mokslams, nei tikisi pedagogai. Nors tik per 10 proc. mokytojų norėtų, kad tėvai vaikams paaiškintų nuotolinėse pamokose nesuprastas temas, beveik trečdalis tėvų tai daro nuolat.

Nuomonės išsiskyrė ir dėl tėvų vaidmens motyvuojant vaikus mokytis. Tai kaip prioritetinę sritį įvardijo net 51,92 proc. pedagogų, tačiau tik vienas iš 16 tėvų atsakė, kad tam skiria laiko.

12 proc. tėvų kasdien dalyvauja virtualiose pamokose, nors kas antras mokytojas tikisi iš tėvų pasitikėjimo, o ne abejojimo jų mokymo metodais.

Pradžioje dažnai mokė kaip mokyti

„Pradžioje tėvai mokė, kaip reikia mokyti“, „Reiškė pretenzijas dėl vertinimo“, – nuotolinio mokymo pradžią prisimena apklausoje dalyvavę pedagogai.

Tačiau TAMO grupės vadovas įsitikinęs, kad retkarčiais pasitaikantis mokytojų darbo kvestionavimas tik įrodo, kad tėvams labai rūpi jų vaikų švietimas.

„Nuotolinio mokslo pradžioje mokėmės visi. Moksleiviams reikėjo priprasti prie virtualių pamokų, mokytojams teko perdėlioti ugdymo programas, tėvai turėjo susigyventi su nauja, mokytojų pagalbininkų role, nuotolinių mokymo sistemų vystytojai – pasiruošti didesniems nei įprasta vartotojų srautams. Labai greitai visi prisitaikėme prie naujos mokymosi realybės bei sėkmingai išlaikėme nuotolinio mokslo egzaminą“, – sako E. Jasalinis.

TAMO grupės apklausoje dalyvavo daugiau nei 2,4 tūkst. mokytojų bei daugiau nei 14 tūkst. moksleivių tėvų.

 

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com