** Straipsnis papildytas rašinių temomis.

*** Abiturientų įspūdžiai iš egzamino – čia.

Egzaminas pradėtas 9 val. ryto, jo trukmė – 4 valandos. Kaip ir ankstesniais metais, mokiniai gali pasirinkti vieną iš keturių temų, pagal kurią rašyti rašinį. Pateiktos dvi temos samprotavimo stiliaus rašiniui rašyti ir dar dvi – literatūriniam.

Valstybiniame brandos egzamine kandidatai galėjo samprotauti šiomis temomis: Kur yra riba tarp pokšto ir patyčių?  ir Ar menas gali paveikti tikrovę? Literatūriniam rašiniui buvo pateiktos šios dvi temos: Švenčių reikšmės literatūroje ir Kartų santykiai literatūroje. Prie visų temų buvo pateikta ir po du autorius, kuriais rekomenduojama remtis rašinyje. Taip pat buvo galima remtis ir kitu nei prie temos nurodyta autoriumi iš visų privalomų programinių autorių sąrašo (iš viso šiame sąraše – 36 autoriai). Samprotavimo rašinyje buvo privaloma remtis bent vienu autoriumi, literatūriniame – bent dviem autoriais.

Mokykliniame egzamine kandidatai galėjo samprotauti  šiomis temomis: Ar kultūroje randu savo herojų? ir Ar lengva atleisti? Literatūriniam rašiniui buvo pateiktos šios dvi temos: Literatūros personažas absurdo akivaizdoje ir Valdovo paveikslas literatūroje.  Mokykliniame brandos egzamine prie visų temų pateikti ir nukreipiamieji klausimai.

Galimybė naudotis kompiuteriu egzamino metu

Per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą kandidatai gali naudotis suskaitmenintais privalomų programos autorių kūriniais kompiuteryje, atjungtame nuo interneto tinklo. Ši galimybė, viena vertus, yra pagalba mokiniui, antra vertus – tam tikras laiko planavimo iššūkis.

„Kiekvienas pirmiausia turėtų pasverti, ar jam per egzaminą tikrai reikalingi šaltiniai. Norintieji pasinaudoti kompiuteriais turėtų tinkamai suplanuoti savo darbą ir numatyti, kiek laiko galės tam skirti. Iš viso per šį brandos egzaminą kompiuteriu galima naudotis 20 minučių, laiką išnaudojant vienu prisėdimu arba du kartus po 10 minučių. Iki egzamino pabaigos likus pusantros valandos, kompiuteriu galima naudotis tik 10 min., jei laukia kiti mokiniai“, – sakė Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) direktorė Rūta Krasauskienė

Vienu kompiuteriu naudosis ne daugiau kaip penki kandidatai. Jei, visi vienu metu sumanys pasinaudoti kompiuteriu, eilė naudotis kompiuteriu bus sudaroma pagal kandidatų sėdėjimo vietų numerius didėjimo tvarka. Po kiekvieno pasinaudojimo kompiuteriu jo klaviatūra, pelė, liečiamojo ekrano paviršius bus dezinfekuojami arba naudojimuisi bus skiriamos vienkartinės pirštinės.

Egzamino išlaikymo ribos

Šiais metais lieka tos pačios kaip ir pernai egzamino išlaikymo ribos. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui išlaikyti reikia surinkti bent 30 procentų taškų. Laikant biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, istorijos, matematikos, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinius brandos egzaminus reikia surinkti 16 proc. užduoties taškų, informacinių technologijų – 20 proc. užduoties taškų.

Lietuvių kalbos ir literatūros egzamine visas rašinys vertinamas nuliu, jei nesiremiama nė vieno iš privalomų autorių kūriniu (-iais) arba rašinys parašytas ne ta tema, kuri duota.

Apeliacijų tvarka

Po rezultatų paskelbimo kandidatai per dvi darbo dienas savo mokyklos vadovui gali pateikti prašymą, kad darbas būtų vertinamas iš naujo, ir pridėti argumentuotą informaciją, kodėl vertinimas turėtų būti pakeistas.

Apeliacijos nagrinėjimo metu darbas yra vertinamas iš naujo – jo įvertinimas gali ir padidėti, ir sumažėti.

Neišlaikiusieji lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino taip pat turės galimybę jį perlaikyti  pakartotinės sesijos metu – šiuo atveju būtų laikomas mokyklinis lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas.

Apeliacijų ir pakartotinės sesijos rezultatai bus paskelbti iki rugpjūčio 17 d.

 

-------------------

Pagrindinė brandos egzaminų sesija šiais metais vyksta nuo birželio 22 d. iki liepos 21 d.

Pilnas aktualus Lietuvos brandos egzaminų grafikas yra čia: https://www.kurstoti.lt/s/9945/paskelbtas-pilnas-egzaminu-ir-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafikas

Pilnas priėmimo į aukštąsias mokyklas grafikas yra čia: https://www.kurstoti.lt/s/10005/lama-bpo-paskelbe-detalu-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafika

 

 

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com