Kas gali stoti į MRU magistrantūros studijas?

Pretenduoti gali asmenys, turintys ne žemesnį nei bakalauro laipsnį arba baigę vientisąsias studijas. Taip pat turintys profesinį bakalauro laipsnį ir baigę atitinkamos studijų krypties papildomas studijas.

Kokios formos magistrantūros studijas siūlo MRU?

Priėmimas vykdomas į nuolatines ir ištęstines studijas, priklausomai nuo studijų programos. Galima pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijas. Susipažinti su valstybės finansuojamų vietų paskirstymo projektu galite čia.

Kokia konkursinio balo sandara?

Konkursinį balą pretenduojantiems į magistrantūros studijas sudaro dviejų dalių suma:

1. Baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento.

2. Likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Konkursinį balą pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų sudaro dviejų dalių suma:

1. Baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento.

2. Likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Ar galima gauti papildomų balų?

Visiems, norintiems tęsti šių krypčių studijas suteikiami papildomi balai:

- Stojantiesiems į finansų rinkos, finansų valdymo, verslo sistemų ekonomikos, verslo apskaitos studijų programas ir baigusiems ekonomikos krypties studijų programas prie konkursinio balo papildomai pridedamas 1 balas.

- Stojantiesiems į viešojo administravimo studijų programą bei jos specializacijas ir baigusiems viešojo administravimo krypties studijų programas prie konkursinio balo papildomai pridedamas 1 balas.

- Stojantiesiems į socialinio darbo, vaiko teisių apsaugos ar socialinio darbo su vaikais ir jaunimu studijų programas ir baigusiems socialinio darbo krypties studijų programas prie konkursinio balo papildomai pridedamas 1 balas.

Kaip įstoti?

1. Stojantieji el. pašto adresu: priemimas@mruni.eu atsiunčia skenuotas nurodytų dokumentų kopijas iki liepos 6 d. 18 val. (dokumentai priimami tik el. paštu);

2. Konkurso tvarka atrinkti stojantieji gauna el. laišką su kvietimu studijuoti iki liepos 9 d. 12 val.;

3. Gavęs kvietimą, stojantysis patvirtina studijų sutartį ir įformina priėmimą. Netrukus būsimam studentui atsiunčiami prisijungimo prie Sutarčių tvirtinimo sistemos duomenys ir studijų sutartis yra patvirtinama internetu.

Visas priėmimo taisykles rasite čia.

Išsirinkite sau tinkamą magistratūros studijų programą čia.

Reikia konsultacijos?

Skambinkite:

+370 686 17431

+370 5 2714 702

+370 5 2714 704

Rašykite: el. pašto adresu priemimas@mruni.eu arba Mykolo Romerio universiteto Messenger paskyroje.