Užduotis išsprendė ir su jumis dalinasi „Alfa klasės“ anglų kalbos korepetitoriai Augustina Kundrotaitė, Jogailė Gudaitė ir Denis Petrina. WRITING dalies komentarą rašė Denis Petrina. 

Norime akcentuoti, kad tai yra tik preliminarūs atsakymai, oficialius vertinimus pateiks vertintojai, kuomet vertins kandidatų atsakymų lapus.

Dėkojame „Alfa klasės“ profesionalams ir linkime sulaukti kuo palankesnių asmeninių egzamino vertinimo rezultatų!

* Egzamino užduotys yra čia. ** Abiturientų įspūdžiai po egzamino - čia.

ATSAKYMAI:

LISTENING

Part 1

1. C (take these books to my sisters’ flat)

2. C (I considered renting a car, but my cousin didn’t recommend this… Take mine then…)

3. B (as I was walking through the airport… towards the duty-free shop… rushed passing the bookshop)

4. A (the aircraft is still being deiced)

5. C (I remember having a lemonade stand, and I also traded sports cards)

6. C (when I was on a raft)

7. B (I’m away at the management meeting)

8. A (You promised to buy my wireless headphones)

9. B (I ordered two weeks ago… I couldn’t buy them in the library)

10. B (They’d been put with last week’s orders)

 

Part 2

11. A (instant, open, limitless)

12. C (Understanding young employees is the first step… They don’t seem to be motivated by the same things as their predecessors)

13. C (Enhancing the company’s culture)

14. B (Reduce stress and fatigue)

 

Part 3

15. D (champions keep practicing until they get it right)

16. B (I’m able to develop specific, accurate plans for attaining my goals… meticulously developed training programs)

17. C (we crave validation from the outside world)

18. F (some degree of tension can help me to perform well… I accept strong feelings … as part of the experience of competing in sports)

19. E (I’ve learned how to maintain focus and resist distraction)

 

Part 4

20. founders

21. characteristics

22. issue

23. financial

24. stretches

25. reliance

 

READING

 

Part 1

26.E

27. B

28. D

29. F

 

Part 2

30. visit

31. create

32. attention

33. continues

34. makes

35. advantage

 

Part 3

36. F

37. B

38. G

39. C

40. D

41. I

42. H

 

Part 4

43. closer

44. headline

45. likely

46. break

47. populated

48. collisions

49. spot

50. detection

 

WRITING

Part 1. Abiturientai turėjo parašyti pusiau oficialų laišką (taigi, turėjo laikytis pusiau formalaus registro: pvz. pradėti laišką „Dear Mr. Felix Cited...“, baigti „Yours sincerely,..., nevartoti sutrumpinimų). Laiške reikėjo apibūdinti renginį (koks renginys, kur ir kada vyksta), nurodyti DVI priežastis, kodėl buvo pasirinktas būtent tas renginys, ir nuspręsti, ką daryti su bilietais (arba paprašyti grąžinti sumokėtus pinigus (refund), arba perkelti į kitą datą).

Part 2. Skirtingai nuo praeitų metų, mokiniai turėjo parašyti ne nuomonę reiškiančią (opinion) esė, bet „už ir prieš“ (for-and-aganst). Tai reiškia, kad abiturientai turėjo aptarti tiek virtualaus mokymo(si) privalumus, tiek trūkumus. Esė registras, kaip įprasta, yra pusiau formalus.

Įžangoje abiturientai turėjo aiškiai artikuliuoti, kad nagrinėjamas fenomenas (lessons held online) turi tiek privalumų, tiek trūkumų.

Pirmą pagrindinės dalies pastraipą reikėjo pradėti („On the one hand“, arba pan.) ir joje išdėstyti mažiausiai du virtualaus mokymosi privalumus bei paaiškinti juos.

Antrą pagrindinės dalies pastraipą reikėjo pradėti („On the other hand“, arba pan.) ir joje išdėstyti mažiausiai du virtualaus mokymosi trūkumus bei paaiškinti juos.

Išvadose galima arba: a) apibūdinti savo argumentus glaustomis tezėmis; arba b) išreikšti savo nuomonę, ar virtualus mokymasis turi daugiau privalumų ar trūkumų. 

---

Egzaminai įsibėgėjo - apie juos dar daug rašysime portale www.kurstoti.lt, skelbsime ir kitų egzaminų preliminarius atsakymus, o informaciją apie stojimus į universitetus ir kolegijas rasite:  

Žurnale KUR STOTI 2020 -

priėmimo tvarka, konkursai, specialybės:

Naują žurnalą galite įsigyti visuose prekybos centruose arba Internetu tiesiai į namus (pristatymas nemokamas):
 
nuoroda užsakymui internetu: https://www.kurstoti.lt/?eshop
---
 
Egzaminą laikė 18 653 kandidatai: 
 
Šiemetinė brandos egzaminų sesija vyksta vėliau nei paprastai – ji prasidėjo birželio 22 d. ir tęsis iki liepos 21 d.
 
Valstybinį anglų kalbos egzaminą laiko daugiausiai moksleivių (iš visų galimų pasirinkti egzaminų) –18 653 kandidatai.
 

Pilnas priėmimo į aukštąsias mokyklas grafikas yra čia: https://www.kurstoti.lt/s/10005/lama-bpo-paskelbe-detalu-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafika

 

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com