Jaunesniojo Java programuotojo ir jaunesniojo programinės įrangos testuotojo kvalifikaciją įgijo ir birželio 19 d. popietę Vilniaus technologijų mokymo centro išduotus profesinio mokymo diplomus atsiėmė 15 IT talentų. Daugiau nei pusė iš jų mokymosi metu parodė aukštus rezultatus ir sėkmingai atliko apmokamą praktiką įmonėse partnerėse: „EIS Group Lietuva“, „Baltic Amadeus“ –, tad taip gavo „Akademija.IT“ pažymėjimus. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai skyrė padėkas dviems alumnams, pademonstravusiems ypač aukštus mokymosi pasiekimus.

Dauguma mokinių mokėsi darbo vietoje
 
„Akademija.IT“ partnerių dėka, geriausi mokiniai praktiką įmonėje atlieka pameistrystės forma, tai yra dalį mokymo programos turinio įgyvendina, jau dirbdami įmonėje ir gaudami atlygį. Nors mokslo metai truko nuo rugsėjo iki birželio pabaigos, mokiniai praktiką pameistrystės formą įmonėse pradėjo nuo vasario ar balandžio mėnesio, kas suteikia žymiai daugiau praktinės patirties.
 
Praktiką atliko ir ekstremaliomis sąlygomis
 
Paskelbtas karantinas Lietuvoje įnešė daug chaoso – tai iššūkiu tapo ir Vilniaus technologijų mokymo centrui, ir „Akademija.IT“ įmonėms partnerėms: teko koreguoti praktikos planus, išmėginti nuotolinės praktikos modelį. Ryžtingiausiai šiuo klausimu dirbo „EIS Group Lietuva“, priėmusi apmokamai praktikai nuotoliniu būdu net 7 mokinius.
 
Diplomų įteikimą įamžino televizija
 
Diplomų įteikimo šventėje sveikinimo kalbą alumnams sakė Vilniaus technologijų mokymo centro direktorius Vincentas Klemka, asociacijos „Infobalt“ projektų vadovas ir „Akademija.IT“ iniciatyvos kuratorius Andrius Plečkaitis. Ypatingo dėmesio susilaukė alumnų: testuotojos Vitos Trojan ir programuotojo Liudo Daužvardžio – padėkos žodžiai. Šventės akimirkas įamžino bei reportažą apie augantį susidomėjimą profesiniu mokymu parengė LNK žurnalistai.
 
Norėdami mokytis Vilniaus technologijų mokymo centro ir „Akademija.IT“ įgyvendinamose Java programuotojo ir programinės įrangos testuotojo programose teikite prašymą internetu https://profesinis.lamabpo.lt/. Plačiau apie „Akademija.IT“ iniciatyvą rasite adresu http://akademija.it/.