Java programuotojas(-a) turi gebėti atlikti nesudėtingų informacinių sistemų, jų sudėtinių dalių kūrimo bei priežiūros darbus Java programavimo kalba, apimant išeities programinio kodo rašymą bei programinės įrangos konstravimą, duomenų saugojimą ir apdorojimą reliacinėse duomenų bazėse, programinės įrangos diegimą, konfigūravimą, testavimą naudojant komandinio darbo lanksčias metodikas bei priemones.

Įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti kaip jaunesnysis Java programuotojas IT įmonėse bei kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose.
Įdomu? Plačiau skaitykite čia https://bit.ly/2020java