Jeigu biologijos egzamino nelaikysite, ir artimiausias jūsų išbandymas bus istorijos VBE (arba fizikos, arba chemijos), tiesiog skaitydami šiuos patarimus, vizualizuokite juos su istorijos (ar kito egzamino) užduotimis – manau, ši technika puikiai pritaikoma beveik visiems egzaminams. O tiems, kuriuos jaudina būtent biologijos VBE pabaigoje pateiksime nuorodą į daugiau mokytojos patarimų.

Patarimais su abiturientais dalinosi Vilniaus Abraomo Kulviečio gimnazijos biologijos mokytoja Nadežda Pašuto.

Taigi, mokytojos patarimai:

Prieš egzaminą:

 • Paskutinės DIENOS „skaitiniai“ turėtų būti egzamino programa. Atkreipkite dėmesį į skliausteliuose pateiktą informaciją, nes tai yra konkretūs atsakymai. Pabandykite kurti asociacijas, ieškokite sąsajų tarp biologinių procesų, reiškinių, organizmų, kad geriau tai įsimintumėte.

Egzamino metu:

 • Iš pradžių susipažinkite su visa užduotimi, tiesiog perverskite visą sąsiuvinį. Pradėkite nuo jums atrodančių lengvesnių klausimų. Jeigu tokių nerasite, pradėkite spręsti testą, nes ten tikrai tik vienas teisingas atsakymas, kurį reikia „išgaudyti“. Dirbkite „ratu“, kaskart pereidami nuo vienos užduoties link kitos. Ir vėl iš pradžių.
 • GERAI ĮSISKAITYKITE į sąlygą ir supraskite, ko klausia. Tai pagrindinė sėkmės sąlyga. Gali skambėti pernelyg paprastai, bet dažnai būtent kelis kartus perskaičius užduotį pavyksta suprasti, ko norima iš jūsų.
 • BŪTINAI pabraukite esminį žodį tekste, tai padės suprasti klausimo esmę, ypač skaitant ilgesnį tekstą.
 • Kontroliuokite laiką. Juodraštyje nerašykite ilgų atsakymų, paaiškinimų, tik trumpas užuominas, nes galite tiesiog nespėti visko perrašyti. Ir atsakymuose nerašykite daugiau negu reikalauja užduotis. Orientuokitės į taškus. Jeigu užduotis įvertinta 2 taškais ir yra galimi 3 teisingi atsakymai, tai:
  • 1 teisingas atsakymas – gali būti ir 0 taškų.
  • 2 teisingi atsakymai – 1 taškas.
  • 3 teisingi atsakymai – 2 taškai.

          Analogiškai su 2 taškų klausimais.

          Norėdami parodyti savo žinias, galite parašyti daug, bet padaryti dalykinę              klaidą ir už tai neteksite taškų, todėl NEPERSISTENKITE :).

 • Mąstykite! Darykite loginę seką: priežastis → pasekmė. Jeigu nežinote atsakymo į klausimą, kelkite klausimą klausimui, kol užčiuopsite esmę. Tai ypač svarbu atsakant į antrą dalį – trumpo atsakymo klausimus. Pavyzdys iš 2018 metų biologijos VBE. Klausimo formuluotė buvo tokia: „Išėjus iš tamsios aplinkos į šviesią, akies vyzdys susitraukia. Kokio reflekso pavyzdys čia aprašytas?“ Kad „prisikastumėte“ prie atsakymo, pirmiau kelkite klausimą klausimui: o kokie refleksai yra? Pirmiausia prisiminę kokie refleksai yra, pereisite prie tos dalies, o kokie iš jų tinka šiam konkrečiam atvejui.
 • Vizualizuokite klausimus – šalia sunkesnio klausimo nusipieškite minimalią schemą, paveiksliuką, sutrumpinimą, kurie padės geriau suprasti klausimą.
 • Labai svarbu atkreipti dėmesį į užduoties formuluotėje esančius paryškintus žodžius bei pažymėtus skaičiumi ar žvaigždute – tai akcentas patikslinantis užduotį.
 • Jeigu užduotyje prašoma objektą pavaizduoti piešiniu arba grafiku, nereikia jaudintis, jog nemokate piešti. Piešinys turi būti schematizuotas, jame turi būti pažymėtos ir įvardintos reikalingos struktūros. Braižant grafikus, būtina teisingai pasirinkti ir įvardinti ašis: y ašis – PRIKLAUSOMAS kintamasis, X- kontroliuojamas kintamasis (Y- KAS priklauso, X-  NUO KO priklauso). Svarbu dalykinis tikslumas, o ne grožis.
 • Sugalvokite, kaip pažymėsite tuos atsakymus, dėl kurių jau neabejojate ir prie kurių jau nereikės grįžti. Tai leis neprarasti laiko egzamino metu.
 • Neišeikite už atsakymui skirto plotelio atsakymų lapuose, todėl stenkitės atsakykite TRUMPAI IR KONKREČIAI.

Taigi, tokie mokytojos patarimai. O geriausiai jie atsiskleidžia panagrinėjus konkrečius pavyzdžius. Tad čia:

UŽDUOČIŲ SPRENDIMO PAVYZDŽIAI

„Atsakant į skirtingus klausimus reikia atkreipti dėmesį į skirtingus dalykus“, – sako N.Pašuto. Toliau – keli pavyzdžiai.

I dalis TESTAS (Klausimai su pasirenkamaisiais atsakymais). Teisingas tik vienas atsakymas.

Spręsdami testų klausimus, būtinai skaitykite atsakymus iki galo, nebent atsakymas labai akivaizdus. Išbraukite tuos atsakymus, kurie tikrai netinka, taip rasite tinkamiausią. Gerai įsižiūrėkite į paveikslus, ten gali būti užuominos arba „kabliukai“.

Atsakymas C DEOKSIRIVOZĖ atrodo labai tinkamas, nes schemoje matosi dviguba grandinė, tačiau tik ATIDUS pastebi, kad schemoje tik viena grandinė – DNR, ir todėl teisingas atsakymas D- RNR azoto bazė.  Būkite ypatingai dėmesingi perrašydami atsakymus į atsakymų lentelę, čia slypi klaidų pavojus – negerai perrašyti atsakymai nusineša taškus.

III dalis Struktūriniai klausimai.

Čia svarbu orientuotis į taškus ir nepamiršti, ką reiškia klausimo formuluotė. Jeigu jūsų prašo:

APIBENDRINKITE – reikia pateikti trumpą pačių svarbiausių dalykų paaiškinimą, nesileidžiant į detales ir pavyzdžius.

APIBRĖŽKITE – reikia pateikti tikslią sąvokos reikšmę arba jos apibrėžtį.

IŠVARDINKITE, ĮVARDYKITE, NURODYKITE – užrašyti tik reikiamus pavadinimus.

APIBŪDINKITE – reikia aprašyti būdingiausius bruožus ir juos pagrįsti.

Pavyzdys iš 2019 metų VBE. Užduoties formuluotė:

Apibūdinkite, kas yra virškinimo procesas žmogaus organizme. (2 taškai)

Atsakymų pavyzdžiai:

Procesas, kuriam vykstant dėl fermentų poveikio (1 taškas) maisto medžiagos yra skaidomos iki smulkesnių dalelių (1 taškas).

Arba

Procesas, kuriam vykstant maisto medžiagos yra suskaidomos (1 taškas) iki tokių smulkesnių dalelių, kad jos galėtų būti įsiurbiamos (1 taškas).

PAAIŠKINKITE – reikia pateikti savo samprotavimus, kaip ir kodėl vyksta procesas.

Pavyzdys iš 2019 metų VBE. Užduoties formuluotė:

Paaiškinkite, kodėl dėl karščio Pauliaus kūnas prakaitavo. (3 taškai)

Atsakymų pavyzdžiai:

Pakilus kraujo temperatūrai, sureaguoja pagumburio temperatūros reguliavimo centras / odos šilumos receptoriai perduoda signalus į pagumburį (1 taškas).

Reguliavimo centras siunčia impulsus į prakaito liaukas (1 taškas).

Su išskiriamu prakaitu garinamas vanduo vėsina odą (1 taškas).

PAGRĮSKITE – reikia pateikti argumentų, kurie paremtų arba patvirtintų atsakymus.

Pavyzdys iš 2017 metų VBE. Užduoties formuluotė:

Jeigu paveiksle pavaizduota membrana būtų augalo mitochondrijos, kurios dujos difunduotų į mitochondriją ir šviesiuoju, ir tamsiuoju paros metu? Atsakymą pagrįskite. (2 taškai)

Atsakymų pavyzdžiai:

Deguonis (1 taškas), nes mitochondrijoje vyksta ląstelinis kvėpavimas (1 taškas).

PALYGINKITE – reikia nurodyti objektų panašumus (abu turi....., abu neturi....) ir skirtumus (vienas juodas, o kitas baltas)

Pavyzdys iš 2019 metų VBE. Užduoties formuluotė:

Palygindami skystąją terpę ląstelės viduje ir išorėje, paaiškinkite, kodėl vyksta šis procesas. (2 taškai)

Atsakymų pavyzdžiai:

Ląstelės išorėje druskos koncentracija yra didesnė negu ląstelės viduje / Ląstelės viduje tirpalas yra hipotoninis, palyginti su tirpalu ląstelės išorėje / Vandens potencialas ląstelės išorėje yra mažesnis negu ląstelės viduje / Vandens potencialas ląstelės viduje yra didesnis negu išorėje / Ląstelės viduje druskos koncentracija yra mažesnė / Dėl koncentracijų skirtumo / Vandens kiekis druskos tirpale yra mažesnis negu ląstelėje / Vandens kiekis ląstelės tirpale yra didesnis negu druskos tirpale / išorėje, (1 taškas), todėl vanduo juda iš ląstelės vidaus į išorę (1 taškas).

SUSIEKITE – reikia nurodyti priežasties ir pasekmės arba sandaros ir funkcijos ryšį (pvz., kodėl augalai vykdo fotosintezė, o gyvūnai ne). Kokią įtaką vienam procesui turi aplinkybės, ryšys tarp dalykų.

Pavyzdys iš 2015 metų VBE. Užduoties formuluotė:

Susiekite plaučių alveolių sandaros ypatybes su plaučiuose vykstančia dujų difuzija. (3 taškai)

Atsakymų pavyzdžiai:

Didelis paviršiaus plotas tūrio atžvilgiu (1 taškas).

Plonas alveolių paviršius / Plona alveolių sienelė (1 taškas).

Drėgnas alveolių paviršius (1 taškas).

Alveolės apraizgytos tankiu kapiliarų tinklu (1 taškas).

Alveolių yra daug, tai padidina plaučių paviršiaus plotą (1 taškas).

 

Pastaba:

 Jei nurodysite 2–3 sandaros ypatybes – 2 taškai.

 Jei susiesite šias savybes (arba bent vieną iš jų) su dujų difuzija – 1 taškas.

 

Tiek patarimų šiandien, sėkmės jums egzamino metu!

Jei turite labiau vizualinę atmintį ar norėtumėte daugiau mokytojos N.Pašuto patarimų, kaip išlaikyti biologijos VBE kuo geriau, čia nuoroda į jos patarimus video formatu.

 

*****

Šiais metais biologijos VBE vyks liepos 9 dieną. Šį egzaminą laikys beveik 6 tūkst. moksleivių.

Biologijos egzamino matrica sudaryta taip (pateikiama tema ir už ją gaunamų taškų svoris egzamino metu, procentais):

Ląstelė – gyvybės pagrindas                  13-17 proc.

Organizmų požymių paveldėjimas ir genų technologijos                     8-12 proc.

Medžiagų apykaita ir pernaša   18-22 proc.

Žmogaus sveikata                    8-12 proc.

Homeostazė ir organizmo valdymas    13-17 proc.

Evoliucija                                5-7 proc.

Ekologija                                 23-25 proc.

Viso: 100 proc.

Egzamino užduotyje apie 40 proc. užduoties taškų atitinka bendrąjį biologijos kursą, 60 proc. – išplėstinį.

Pagrindinė brandos egzaminų sesija šiais metais vyksta nuo birželio 22 d. iki liepos 21-os dienos.

Pilnas aktualus Lietuvos brandos egzaminų grafikas yra čia: https://www.kurstoti.lt/s/9945/paskelbtas-pilnas-egzaminu-ir-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafikas

Pilnas priėmimo į aukštąsias mokyklas grafikas yra čia: https://www.kurstoti.lt/s/10005/lama-bpo-paskelbe-detalu-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafika

 

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com