Nuo birželio 1 dienos stojantieji gali teikti prašymus LAMA BPO svetainėje. LAMA BPO prezidento Prano Žiliuko teigimu, iki šio penktadienio vakaro (liepos 10 d.) tai jau padarė 20 931 stojantysis.

Tačiau ne visi šiemetiniai abiturientai pateikė pageidavimus, kur jie norėtų stoti, ir nors pageidavimus galima pildyti bei koreguoti visą priėmimo laikotarpį (iki rugpjūčio 18 d.), tačiau P.Žiliukas skatina jau pradėti tai daryti.

Ilgai laukiant, norimos specialybės gali nelikti

„Nemaža dalis pateikusiųjų prašymus stojančiųjų kol kas nenurodė savo pageidavimų kur jie norėtų stoti, ir tai ypač pasakytina apie šiemetinius abiturientus. Tie stojantieji, kurie mokyklas yra baigę anksčiau, pageidavimus dažniausiai užpildė“, – sakė Pranas Žiliukas. Pasak jo, rekomenduotina, kad abiturientai tai padarytų artimiausiu metu ir nelauktų paskutinės savaitės.

„Pageidavimus bus galima koreguoti visą priėmimo laikotarpį. Tačiau jau dabar reikėtų nurodyti bent preliminarius pasirinkimus, kadangi aukštosios mokyklos pagal tai planuoja priėmimą, jos žiūri ir sprendžia – jei pasirodo, kad viena ar kita specialybė nėra populiari tarp stojančiųjų, aukštoji mokyklą tokią programą gali šiems metams panaikinti ir į ją iš viso nerinkti studentų“, – sakė LAMA BPO vadovas.

Taigi, pernelyg ilgas delsimas gali atsitukti prieš pačius stojančiuosius – kol jie galvos ir rinksis, gali paaiškėti, kad norimos specialybės aukštojoje mokykloje jau nėra ;).

Vilionės stipendijomis vienur veikia, kitur ne

LAMA BPO vadovo teigimu, šiemetinės vilionės stipendijomis (į pedagogikos bei kai kurias kitas specialybes) iš tiesų veikia – pavyzdžiui, pedagogiką šiais metais renkasi maždaug dvigubai daugiau abiturientų, nei pernai.

„Motyvaciniams pokalbiams dėl pedagogikos specialybių jau užsiregistravo 1415 kandidatų. Iš jų apie 850 jau įvertinti“, – sakė P.Žiliukas. Iš viso aukštosiose mokyklose numatytos 585 valstybės finansuojamos vietos būsimiems pedagogams. Jiems šiais metais įsteigtos 300 eurų stipendijos. Stipendijas taip pat gaus dar 210 įstojusių į pedagogikos profesines studijas ir 50 pasirinkusių pedagogikos gretutines studijas.

Tačiau P.Žiliukas taip pat atkreipė dėmesį, kad stipendijos skirtos ir kai kurioms kitoms specialybėms, kurių kol kas neskuba rinktis abiturientai.

Kokios dar stipendijos siūlomos

„Pavyzdžiui, informacinės technologijos ir inžinerija kol kas sulaukia mažiau prašymų nei pernai. O šiemet skirta 430 stipendijų būtent IT ir inžinerijai. Dar 130 stipendijų įsteigta žemės ūkio mokslų srityje“, –  sakė P.Žiliukas.

Paskatinta stipendijų būsimiems pedagogams „sėkmės“, švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su kitomis valstybės institucijoms įsteigė kitas tikslines stipendijas, kurių kol kas dar „nenuskaitė“ stojantieji.

Kaip jau minėjome, 430 stipendijų įsteigta įstojusiems į IT ir inžinerijos specialybes. Šių stipendijų dydis – 200 eurų. Jas studentams siūlo ekonomikos ir inovacijų ministerija. Stipendijos skiriamos pasirinkusiems studijuoti Lietuvos regionų plėtrai aktualius informatikos, matematikos ir inžinerijos mokslus Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio regionuose veikiančiuose universitetuose ir kolegijose. Numatoma, kad 200 eurų mėnesinė stipendija būtų mokama visą studijų laikotarpį – 4 metus.

Tokio pat dydžio stipendija – 200 eurų – bus skirta ir įstojusiems į žemės ūkio mokslų sritis. Ją studentams numatė žemės ūkio ministerija. Tiesa, kol kas nenurodoma, at tokia stipendija bus mokama visus studijų metus – savo biudžete žemės ūkio ministerija kol kas numatė 130 tokių stipendijų mokėti pirmakursiams nuo rugsėjo mėnesio iki šių metų pabaigos.

Daugiau „nemokamų“ vietų

Kaip esame rašę anksčiau, šiais metais stojančiųjų laukia daugiau valstybės finansuojamų vietų nei pernai. Šiemet pirmosios pakopos ir vientisosioms studijoms skirta net 16,4 tūkst. vietų (2019 m. – 13 tūkst.).

Daugiausiai valstybės finansuojamų studijų vietų universitetuose šiais metais skirta socialiniams mokslams (2000 vietų), antroje vietoje – informatika (1580 vietų), trečioje – inžinerija (1375 vietos). Kolegijose daugiausiai valstybės finansuojamų vietų skirta verslo ir viešajai vadybai (2000 vietų), po to eina informatikos, inžinerijos, technologijų bei fiziniai mokslai (1800 vietų) bei sveikatos mokslai (460 vietų).

Pagrindinės priėmimo datos

Pagrindinio priėmimo prašymus stojantieji gali registruoti iki rugpjūčio 18 d. 12 val. Visą šį laikotarpį, atsižvelgiant į brandos egzaminų rezultatus, į prašymą įtrauktus pageidavimus galima pildyti, išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį. Šio etapo rezultatus stojantieji sužinos rugpjūčio 22 d. Studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti nuo rugpjūčio 24 d. iki rugpjūčio 26 d.

Nuotoliniu būdu organizuojami stojamieji egzaminai į tas studijų kryptis, kur tai yra numatyta, jau vyksta nuo birželio 25 d. ir bus tęsiami iki rugpjūčio 14 d. Iki šios datos taip pat tęsiami ir motyvacijos pokalbiai stojantiesiems į pedagogikos specialybes (jie vykdomi nuotoliniu būdu).

Stojamieji egzaminai, kurie vykdomi „gyvai“, prasidės liepos 20 d. ir vyks iki rugpjūčio 14 d.

Tikslias egzaminų datas galima rasti aukštųjų mokyklų, į kurias ketinama stoti, internetiniuose puslapiuose.

Stojamieji egzaminai yra numatyti, stojant į menų kryptis, taip pat tokias specialybes, kaip orlaivių pilotas arba architektūra.

Papildomas priėmimas – rugpjūčio gale

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, nuo rugpjūčio 28 d. iki rugpjūčio 31 d. norintieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomame priėmime. Į valstybės finansuojamą studijų vietą galės pretenduoti tik pagrindinio priėmimo metu nesudarę jokios sutarties arba sudarę valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Šiuo laikotarpiu taip pat numatytas ir motyvacijos vertinimas tiems, kurie jame nedalyvavo pagrindinio priėmimo metu.

Stojantieji, dalyvaujantys papildomame priėmime, kvietimų studijuoti sulauks rugsėjo 4 d. O sutartys su aukštosiomis mokyklomis bus pasirašomos iki rugsėjo 7 d.

Priėmimo kriterijai

Stojamojo balo kartelė valstybės finansuojamoms vietoms šiais metais išlaikoma tokia pat, kaip ir pernai – minimalus konkursinis balas stojant į universitetus turi būti ne mažesnis kaip 5,4, į kolegijas – 4,3.

Abiturientai, pretenduojantys stoti į valstybės finansuojamas vietas, turi būti išlaikę bent tris brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) bei matematikos. Visų jų minimali išlaikymo riba – 16 balų, išskyrus stojantiems į menų studijų krypčių grupės studijų programas, kuriems matematikos egzamino laikyti nereikia.

Skaičiuojamas bus ir mokomųjų dalykų metinių įvertinimų vidurkis. Į universitetus galės būti priimami stojantieji, kurių penkių privalomų mokytis dalykų metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, bus ne mažesnis negu 7, į kolegijas – ne mažesnis negu 6.

 

***********

Primename, kad šiemet priėmimas į aukštąsias mokyklas vyksta vėliau nei įprastai. Prašymų studijuoti pateikimas startavo birželio 1 d. ir truks iki rugpjūčio 18 dienos (pagrindiniam priėmimui).

Pilnas priėmimo į aukštąsias mokyklas grafikas yra čia: https://www.kurstoti.lt/s/10005/lama-bpo-paskelbe-detalu-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafika

Pilnas aktualus Lietuvos brandos egzaminų grafikas yra čia: https://www.kurstoti.lt/s/9945/paskelbtas-pilnas-egzaminu-ir-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafikas

 

 

Straipsnio autorė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com