* IT egzamino užduotys yra čia.

Norime akcentuoti, kad tai yra tik preliminarūs atsakymai, oficialius vertinimus pateiks vertintojai, kuomet vertins kandidatų atsakymų lapus. Programavimo užduotys yra kūryba, tad irgi galėjo būti išspręstos kitu būdu nei mūsų pavyzdyje.

Mokytojo vertinimas

„Šiemetinio egzamino užduotys buvo gana rimtos. Vidutinių gabumų mokiniui jos galėjo pasirodyti sunkios ir galėjo pritrūkti laiko joms išspręsti“, – egzaminą įvertino LSMU gimnazijos IT mokytojas Kęstutis Budrevičius. Pasak jo, pirmoji programavimo užduotis reikalavo mąstymo. „Nurodyta sukurti funkciją, kuri randa pirmosios dienos, kai žydi daugiausia skirtingų gėlių, vietą dienų sąraše (sąrašą sudaro 92 dienos). Šis nurodymas nors ir užvedė mokinius ant kelio, bet taip pat įspraudė į rėmus. Papildomai reikėjo sugalvoti vertimą iš  duotos datos į dienas (mėnesiai turi skirtingą dienų skaičių) arba rašyti daug sąlygos (if) tikrinimų“, – sakė mokytojas.

Antroji programavimo užduotis, pasak K. Budrevičiaus, buvo „logiškai“ paprastesnė, bet reikėjo parašyti daugiau kodo. Pagal duotus nurodymus „Reikėjo parašyti rikiavimo funkciją, kurią panaudoti žvejų ir žuvų sąrašui rikiuoti. Peršasi išvada, kad užduoties kūrėjai norėjo patikrinti sąrašo formavimo žinias. Tad, tai irgi nebuvo lengva užduotis“, – sakė IT mokytojas.

ATSAKYMAI

I dalis

1. C

2. B

3.  Kad slaptažodis atitiktų visus saugiam ir kriptografine prasme stipriam slaptažodžiui keliamus reikalavimus, jis turi būti sudarytas iš mažųjų raidžių, didžiųjų raidžių, skaitmenų bei specifinių simbolių, taigi pateiktą slaptažodį (2pildooom) reikėjo papildyti viena didžiąja raide ir vienu specialiu simboliu (pvz., !, - arba _). Galimas atsakymas: „P2!pildoom“

4.Galimi pavyzdžiai:

- idėjos, procedūros, procesai, sistemos, veiklos metodai, koncepcijos, principai, atradimai ar atskiri duomenys;

- oficialūs valstybės simboliai ir ženklai (vėliavos, herbai, himnai, piniginiai ženklai ir kiti valstybės simboliai bei ženklai);

- įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie įvykius;

- folkloro kūriniai.

5.1. Antivirusinė programa.

5.2. Ugniasienė

6.1. Autorystės teisę (teisė reikalauti pripažinti kūrinio autorystę, aiškiai nurodant autoriaus vardą ant visų kūrinio egzempliorių); teisę į autoriaus vardą (teisė reikalauti, kad bet kokiu būdu naudojant kūrinį būtų nurodomas arba nebūtų nurodomas autoriaus vardas, arba būtų nurodomas autoriaus pseudonimas); teisę į kūrinio neliečiamybę (teisę prieštarauti bet kokiam kūrinio ar jo pavadinimo iškraipymui ar kitokiam pakeitimui, taip pat bet kokiam kitam kėsinimuisi į kūrinį, galinčiam pažeisti autoriaus garbę ar reputaciją).

6.2. Neterminuotai.

7.1. Neteisėtai.

7.2. Sąlygos, kuriomis galima platinti autorinę produkciją, yra nurodytos filmo licencijoje, tad prieš platinant reikėtų susipažinti su ja.

 

IV dalis

Programavimo praktinės užduotys

1 užduotis

#include

using namespace std;

 

///-----------Menuo + diena = vasaros dienos

int Konvertuoti (int men, int dien)

{

    if (men == 6) return dien;

    if (men == 7) return 30 + dien;

    if (men == 8) return 61 + dien;

    return 0;

}

/// Vasaros diena = menuo  + diena

void Konvertuoti2 (int d, int &men, int &diena)

{

    if (d <= 30)

    {

        men = 6;

        diena = d;

    }

    else if (d > 61)

    {

        men = 8;

        diena = d - 61;

    }

    else

    {

        men = 7;

        diena = d - 30;

    }

}

///-----------Iesko intervalo pradzios, kuriame žydi daugiausiai skirtingu gėlių

int Didziausias(int Dienos[])

{

    int didnr = 0;

    for (int i=0; i<93; i++)

        if (Dienos[i] > Dienos[didnr])

            didnr = i;

    return didnr;

}

///-----------Iesko intervalo pabaigos, kuriame žydi daugiausiai skirtingu gėlių

int Didziausias_pabaiga(int Dienos[], int pr)

{

    int didnr = pr;

    while (Dienos[didnr+1] == Dienos[pr])

            didnr++;

    return didnr;

}

 

int main()

{

    //------Duomenys

    int n;  //gëliø skaicius

    int Nr[31]; //gëliø numeriai

    int Dienos[93]; //intervalo dienos

    int Pra_m[31], Pra_d[31]; //Pradzios menuo, diena

    int Pab_m[31], Pab_d[31]; //Pabaigos menuo, diena

 

    ///--------Skaitymas------------------------------

    ifstream fin("U1.txt");

    fin >> n;

    for (int i=0; i

    {

        fin >> Nr[i] >> Pra_m[i] >> Pra_d[i] >> Pab_m[i] >> Pab_d[i];

    }

    fin.close();

 

    ///----------Intervalai, kiek zydi tame intervale---------

    for (int i=0; i<93; i++)

    {

        Dienos[i] = 0;

        for (int j=0; j

            if (i >= Konvertuoti (Pra_m[j], Pra_d[j]) && i <= Konvertuoti(Pab_m[j],Pab_d[j]))

                Dienos[i]++;

    }

    ///-----------Spausdinimas--------------------------------

    int menuo, diena;

    ofstream fout("U1rez.txt");

 

    int didnr = Didziausias(Dienos);

    fout << Dienos[didnr] << endl;

 

    Konvertuoti2 (didnr, menuo, diena);

    fout << menuo << " " << diena << endl;

 

    didnr = Didziausias_pabaiga(Dienos, didnr);

    Konvertuoti2 (didnr, menuo, diena);

    fout << menuo << " " << diena << endl;

 

    fout.close();

    return 0;

}

 

2 užduotis

#include

 

using namespace std;

//Žvejo duomenys ir pagautos žuvys

struct Zvejys{

    string pav; //pavarde

    int zn; //zuvu kiekis

    string zuvis[100];

    int mase[100];

};

 

//Rezultatams saugoti

struct Z{

    string pav; //pavadinimas

    int taskai; //skiriami taskai

    int rez;

};

 

//---------------------------Rikiavimas------------------------------

void Rikiuoti (int n, Z Sarasas[])

{

    for (int i=0; i

        for (int j=i+1; j

            if (Sarasas[i].rez < Sarasas[j].rez || (Sarasas[i].rez == Sarasas[j].rez && Sarasas[i].pav > Sarasas[j].pav))

                swap(Sarasas[i], Sarasas[j]);

}

//------------------------Vienos žuvies masės skaičiavimas----------

int Mase(int n, Zvejys Zv[], string pav)

{

    int s = 0;

    for (int i=0; i

        for (int j = 0; j < Zv[i].zn; j++)

           if (Zv[i].zuvis[j] == pav)

             s += Zv[i].mase[j];

 

    return s;

}

//-------------------Taskai už žuvies pavadinimą-------------------

int Taskai(int k, Z Zuvys[], string pav)

{

    for (int i=0; i

        if (Zuvys[i].pav == pav) return Zuvys[i].taskai;

    return 0;

}

 

int main()

{

    ///---------------Kintamieji-------------------

    int n; //zveju kiekis

    Zvejys Zv[30]; //informacija apie zvejus

    int k; //zuvu kiekis

    Z Zuvys[30];//Zuvu skiriami taskai

    Z Zvejai[30]; //Zveju skiriami taskai

 

    ///-------------Skaitymas----------------------

    char laik[21];

    ifstream fin("U2.txt");

    fin >> n;

    //---------------Zveju nuskaitymas-------------

    for (int i=0; i

    {

        fin.ignore(80,'\n');

        fin.get(laik, 20);

        Zv[i].pav = laik;

        Zvejai[i].pav = laik;

        fin >> Zv[i].zn;

        Zvejai[i].rez = 0;

        //----------Zveju sugautos zuvys-----------

        for (int j = 0; j < Zv[i].zn; j++)

        {

            fin.ignore(80,'\n');

            fin.get(laik, 20);

            Zv[i].zuvis[j] = laik;

            fin >> Zv[i].mase[j];

            if (Zv[i].mase[j]<200)

                Zvejai[i].rez += 10;

            else

                Zvejai[i].rez += 30;

        }

    }

    //------------------Zuvu vertinimas-----------

    fin >> k;

    for (int i=0; i

    {

        fin.ignore(80,'\n');

        fin.get(laik, 20);

        Zuvys[i].pav = laik;

        fin >> Zuvys[i].taskai;

        Zuvys[i].rez = Mase(n, Zv, laik);

    }

    fin.close();

    ///----------Zvejo tasku pridejimas uz sugautos zuvies pavadinimą----

    for (int i=0; i

        for (int j=0; j< Zv[i].zn; j++)

        Zvejai[i].rez += Taskai(k, Zuvys, Zv[i].zuvis[j]);

 

    ///------------Rikiavimas-------------------------------------------

    Rikiuoti (n, Zvejai);

    Rikiuoti (k, Zuvys);

 

    ///------------------Rezultatu spausdinimas-------------------------

    ofstream fout("U2rez.txt");

    fout <<"Dalyviai" << endl;

    for (int i=0; i

        fout << Zvejai[i].pav <<" "<

 

     fout <<"Laimikis" << endl;

     for (int i=0; i

        fout << Zuvys[i].pav <<" "<

    fout.close();

    return 0;

}

 

 

 

******

Šiais metais IT VBE vyko liepos 13 dieną. Šį egzaminą laikė beveik 2,6 tūkst. moksleivių. Palyginti su pernai metais kandidatų skaičius šiek tiek sumažėjo (pernai šį egzaminą laikė 3,1 tūkst. abiturientų).

Pagal IT egzamino matricą, 10 procentų taškų abiturientai galėjo gauti, atsakę į teorinius klausimus, tema „saugus ir teisėtas informacijos ir interneto naudojimas“, 20 proc. taškų galima surinkti iš „tekstinių dokumentų maketavimo“ (atliekant praktines maketavimo užduotis). Na, o daugiausiai taškų – net 50 proc. – surenkama gerai įvykdžius programavimo užduotis. 

Egzamino užduotyse 50 proc. užduoties taškų atitinka informacinių technologijų bendrąjį kursą, 50 proc. – išplėstinio kurso programavimo modulio tematiką.

IT egzaminui išlaikyti reikia surinkti bent 20 procentų užduoties taškų.

Pagrindinė brandos egzaminų sesija šiais metais tęsis iki liepos 22-os dienos.

Pilnas aktualus Lietuvos brandos egzaminų grafikas yra čia: https://www.kurstoti.lt/s/9945/paskelbtas-pilnas-egzaminu-ir-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafikas

Pilnas priėmimo į aukštąsias mokyklas grafikas yra čia: https://www.kurstoti.lt/s/10005/lama-bpo-paskelbe-detalu-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafika

 

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com