Egzamino užduotys paskelbtos čia.

Fizikos egzamino užduotis išsprendė ir su jumis dalinasi papildomo ugdymo mokyklos „Alfa klasė“ mokytojai Kasparas Dryžas ir Jokūbas Račiūnas. 

Norime akcentuoti, kad tai yra tik preliminarūs atsakymai, oficialius vertinimus pateiks vertintojai, kuomet vertins kandidatų atsakymų lapus.

 

ATSAKYMAI

 

I dalis

1          B

2          D

3          D

4          C

5          D

6          C

7          C

8          B

9          B

10        A

11        D

12        D

13        B

14        C

15        C

16        B

17        B

18        D

19        B

20        A

21        B

22        B

23        A

24        B

25        A

26        D

27        C

28        C

29        A

30        C

 

II dalis

1.  m

2.  N/m

3.  V

4.  Hz arba 1/s

5.  J

6.  770kg

7.  2

8.   16

9.  0,5m

10.  50s

 

III dalis

 

1 klausimas

1. Momentinis greitis nukreiptas liestinės kryptimi, pagal laikrodžio rodyklę

2. Įrodyti:

3. Pagal II Niutono dėsnį:

4.

5.

 

2 klausimas

1.

2.

3.

Sumažėjo 2,5 karto.

4. Sunaudotos dvi pakopos nukrenta į žemę neteršdamos orbitos.

Panaudotos dvi pakopos gali būti dar kartą panaudotos.

5. Judesio kiekio tvermės dėsnis negalioja planetos atmosferoje, judesio kiekio tvermės dėsnis neatsižvelgia į oro pasipriešinimo jėgas.

 

3 klausimas

1. Brauno judėjimas.

2. Drėkina skaičiumi 2 pažymėta stiklinė

3.

 

4 klausimas

1.

2.

3.1.

3.2 Magnetinio lauko indukcijos vektoriaus didumas abiejuose taškuose vienodas

4.

5.

6.

7.

Apvija nesisuks greičiau padidinus ribojamą plotą

Apvija nesisuks greičiau padidinus atstumą tarp magnetinių polių

 

5 klausimas

1. Žeminimo

2. Pirmojoje apvijoje kintanti elektros srovė sukuria kintantį magnetinį lauką, kuris yra sustiprinamas transformatoriaus geležinės šerdies ir perduodamas į antrinę apviją. Antrinėje apvijoje kintantis magnetinis laukas indukuoja kintančią elektros srovę.

3.

4. Elektrinių jėgų darbas virsta kintančio magnetinio lauko energija, kuri vėliau antrinėje apvijoje indukuoja srovę. Nuolatinės srovės atveju, kintantis magnetinis laukas nėra kuriamas ir pagal Džaulio ir Lenco dėsnį, energija atiduodama šilumos pavidalu.

 

6 klausimas

1.

2.

3.

4.

5.

 

7 klausimas

1. neutronas

2. 2 protonai ir 2 neutronai

3. Jungiantis lengviems branduoliams susidaro patvaresni branduoliai, kurių ryšio energija didesnė, todėl išsiskiria energija.

4. Norint branduolius priartinti taip, jog įvyktų branduolinė reakcija, reikia jiems suteikti didelę kinetinę energiją (didelę temperatūrą), kuri nugalėtų Kulono jėgų branduolių stūmas.

5.

6. 1 žvaigždė yra senesnė. Spektre nepastebima vandenilio juosta, tai reiškia, jog vandenilis termobranduolinių reakcijų metu virto heliu.

 

 

 

 

****

Šiais metais fizikos VBE vyko liepos 21 dieną. Šį egzaminą laikė beveik 2,4 tūkst. moksleivių. Tai paskutinis abiturientų laikytas egzaminas pagrindinės sesijos metu.

Pilnas priėmimo į aukštąsias mokyklas grafikas yra čia: https://www.kurstoti.lt/s/10005/lama-bpo-paskelbe-detalu-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafika

 

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com