Valstybiniu fizikos brandos egzaminu vakar buvo užbaigta pagrindinė egzaminų sesija. Šiandien egzaminai prasidėjo tiems, kurie juos laiko pakartotinės sesijos metu (ji tęsis iki rugpjūčio 4 d.).

Valstybinių egzaminų rezultatai – nuo liepos 31 d.

Deja, pagrindinės egzaminų sesijos rezultatų dar teks gerokai palaukti. Valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino rezultatus planuojama skelbti liepos 31 d., kitų valstybinių egzaminų rezultatus – rugpjūčio 5 d.

Tiesa, mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino rezultatus sužinojome prieš kelias dienas, o mokyklinio muzikologijos egzamino rezultatus NŠA ketina skelbti irgi netrukus – liepos 24 d.

Šiais metais valstybinių brandos egzaminų vertinime dalyvauja apie 1800 vertintojų. Jų darbo įkainiai padidinti daugiau kaip 25 proc., palyginti su 2019 m. įkainiais.

Kitos svarbios datos

Apeliacijos

Per dvi darbo dienas po egzamino rezultatų paskelbimo kandidatai gali pateikti prašymą savo mokyklos vadovui, kad darbas būtų vertinamas iš naujo, ir pridėti argumentuotą informaciją, kodėl vertinimas turėtų būti pakeistas.

Apeliacijos nagrinėjimo metu darbas yra vertinamas iš naujo – jo įvertinimas gali ir padidėti, ir sumažėti.

Neišlaikiusieji lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino taip pat turės galimybę jį perlaikyti  pakartotinės sesijos metu – šiuo atveju būtų laikomas mokyklinis lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas.

Apeliacijų rezultatai bus paskelbti iki rugpjūčio 17 d.

Brandos atestatai

Brandos atestatai laikiusiems egzaminus pagrindinės sesijos metu (ir nepateikusiems prašymų dėl apeliacijos) bus išduodami nuo rugpjūčio 7-os dienos.

Apeliacijų ir pakartotinės sesijos rezultatus planuojama skelbti rugpjūčio 17 d. Šiems abiturientams brandos atestatai bus įteikiami atitinkamai šiek tiek vėliau, po rezultatų paskelbimo.

Egzaminų išlaikymo ribos

Šiais metais lieka tos pačios kaip ir pernai egzamino išlaikymo ribos. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui išlaikyti reikia surinkti bent 30 procentų taškų. Laikant biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, istorijos, matematikos, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinius brandos egzaminus reikia surinkti 16 proc. užduoties taškų, informacinių technologijų – 20 proc. užduoties taškų.

Atestatui gauti – bent du brandos egzaminai

Kaip ir ankstesniais metais, brandos atestatui gauti reikėjo išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną pasirinkto dalyko brandos egzaminą ar parengti brandos darbą.

Iš viso kandidatai galėjo rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Maksimaliai – septynis egzaminus – šiais metais pasirinko laikyti 75 abiturientai, šešis – 897, penkis – 5 168 abiturientai.

 

****

Šiemet egzaminus laikė 28 267 kandidatai, iš jų 26 360 baigiamosios klasės mokinių – tiek bendrojo ugdymo, tiek profesinių mokyklų. Likę – ankstesnių metų abiturientai ir eksternai.

Privalomą lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą šiemet laikė visi siekiantieji brandos atestato. Valstybinį brandos egzaminą laikyti pasirinko 17 268 kandidatai, mokyklinį – 8 511 kandidatų.

Iš pasirenkamųjų valstybinių egzaminų, kaip ir ankstesniais metais, populiariausias buvo anglų kalbos valstybinis brandos egzaminas. Jį šiemet laikė 18 653 jaunuoliai.

Antrasis pagal populiarumą – matematikos valstybinis brandos egzaminas (15 965 kandidatų). Trečiasis – istorijos valstybinis egzaminas (8 462 kandidatai).

Biologijos valstybinį brandos egzaminą laikė 5 935, fizikos – 2 384, geografijos – 3 227, informacinių technologijų – 2 579 kandidatai.

Lygiagrečiai egzaminams, taip pat vyksta priėmimas į aukštąsias mokyklas, kuris tęsis iki rugpjūčio 22 dienos.

 

Pilnas priėmimo į aukštąsias mokyklas grafikas yra čia: https://www.kurstoti.lt/s/10005/lama-bpo-paskelbe-detalu-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafika

 

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com