Studijuodami šią programą, tapsite gamtinės (ypač jūrinės) geografijos specialistais, gebančiais interpretuoti gamtinius, geofizinius, klimatinius ir socialinius reiškinius. Turėsite galimybę pasinerti į jūrų ir vandenynų pasaulį, pajusti jūros dvasią, bangų mūšą ir vėjo gaivą vieninteliame Lietuvos burlaivyje „Brabander“ bei moksliniame laive „Mintis“! Apie šią specialybę mintimis dalijasi minėtos studijų programos absolventė Solvita Dimienė.

Papasakok, kaip nusprendei pasirinkti hidrologijos ir okeanografijos bakalauro studijas Klaipėdos universitete?

Gimiau ir augau Klaipėdoje, tad kaip ir daugelis vaikų vasaras leisdavau prie jūros. Patikdavo stebėti bangas, tolstančius laivus. Na, o mokykloje labai patiko geografija. Labiau domino gamtinė (fizinė) geografija apie Žemę, jos gelmes, vandenis, klimatą, taip pat mėgau tyrinėti žemėlapius, juose rasti vandenynus, jūras. Norėjau sužinoti dar daugiau. Hidrologijos ir okeanografijos studijos man buvo žinomos, kadangi šioje programoje jau studijavo sesuo. Labiausiai sužavėjo jo pasakojimai apie praktiką jūroje, matyt, todėl ir aš pasukau šiuo keliu.

Kas labiausiai įsiminė ir kokia yra vertingiausia patirtis, įgyta hidrologijos studijų metu?

Studijos man labai patiko. Kai myli tai, ką studijuoji, nėra sunku. Žinoma, praktika Baltijos jūroje ir Kuršių mariose įsiminė labiausiai. Turėjome galimybę savo rankomis išbandyti prietaisus, pamatuoti, užsirašyti, pabendrauti su dėstytojais už universiteto sienų. Man patiko pačiai kurti žemėlapius, juos modeliuoti. Labai pravertė geografinių informacinių sistemų paskaitos. Jose išmoktą informaciją panaudoju ir šiandien.

Dėstytojai malonūs, sukūrė gerą atmosferą. Jų buvo daug ir profesionalių. Net ir dabar, po dešimties metų, su kai kuriais pasisveikiname, nepraeiname pro šalį. Iki šiol įsimintiniausi dėstytojai yra prof. Inga Dailidienė, ji buvo mūsų katedros vedėja, dėstytoja; doc.dr. Loreta Kelpšaitė-Rimkienė – baigiamojo darbo vadovė, taip pat prof. Marija Eidukevičienė – magistrinio darbo vadovė. Visiems dėstytojams esu dėkinga už tai, kad dabar esu ten, kur esu.

Kaip pasisuko tavo karjera po studijų baigimo?

Po studijų pradėjau dirbti Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijoje geografijos mokytoja, tačiau susidomėjimas mokslu niekur nedingo. Tęsiau dalyko didaktikos (pedagogines) studijas. Po jų studijavau Visuomeninės geografijos magistrą. Vėliau sukūriau šeimą ir vėl grįžau dirbti. Šiuo metu dirbu Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijoje.

Kaip dabar atrodo tavo darbo diena?

Darbo diena prasideda prieš 8 val. ryto. Peržvelgiu paruoštus metodus ir informaciją, tada pradedu pamokas. Jų metu reikalingas atsakingas ir nuoseklus darbas, į kurį sumaišties atneša mokiniai. Mokiniai laukia, kol papasakosi ką nors įdomaus, ko dar nebuvo girdėję iš savo asmeninės patirties, stengiasi suprasti temą, o tu jiems padedi. Būna atvirkščiai, gvildename iki skausmo žinomą temą ir sprendžiame kas? kaip? kodėl? Diskutuojame. Pasitaiko ir „debesuotų“ dienų, bet kiekviename darbe jų būna.

Pertraukų metu bendraujame su kolegomis ir mokiniais, po pamokų ruošiamės renginiams, seminarams. Taip pat turime galimybę dalyvauti įvairiuose seminaruose, skaityti pranešimus, kelti savo kvalifikaciją, tobulėti.

Kokios studijų metu įgytos žinios ir patirtis praverčia dabartiniame tavo darbe?

Praverčia viskas, nes geografija labiausiai integruota disciplina. Pamokų metu pasitelkiame išmaniąsias technologijas (IT): naudojamės planšetėmis, įvairiomis mokymosi platformomis (GIS mokykla, Google Earth, Mozabook).

Naudotis pagrindinėmis IT programomis, žemėlapių kūrimo pagrindų ir kt.  išmokau universitete ir tai kasdien pritaikau savo darbe. Vedant pamokas taip pat labai praverčia praktikos metu įgytos žinios, kai gali mokiniams parodyti ir papasakoti, kaip atliekama tam tikro tyrimo eiga. Jei leidžia galimybės, tyrimus ar jų bandymus atliekame patys.

Ką galėtum pasakyti studentui, svarstančiam, ar pasirinkti hidrologijos ir okeanografijos studijas KU?

Studijos bus įdomios žmogui, kuris myli gamtą, turi erdvinį suvokimą apie gamtoje vykstančius procesus. Labai įdomios praktikos, kurių metu studentai dažnai sulaukia ir darbo pasiūlymų. Taip pat čia daug galimybių tobulėjimui ir augimui. Visa ką išmoksti studijų metu – nešioji savo galvoje visą gyvenimą.