Šiandien Lietuvai ir Utenos regionui ypač reikalingi technologijų, inžinerijos ir informatikos sričių specialistai.  Atsižvelgiant į tai, vyriausybė padidino valstybės finansuojamų vietų skaičių, todėl pasirinkusiems šias studijas didelės galimybės gauti studijų krepšelį ir studijuoti nemokamai.

Be to, numatoma nuo šių mokslo metų pradžios skirti 200 eurų tikslines skatinamąsias stipendijas pirmakursiams, pasirinkusiems informatikos ir inžinerijos mokslus regionų aukštosiose mokyklose. Plačiau apie tai čia.

Utenos kolegijoje taip pat galima įsigyti minėtų studijų krypčių specialybes:

Aplinkos apsaugos inžineriją (inžinerijos mokslai);

Automatinio valdymo sistemas (inžinerijos mokslai)

Informacinių sistemų inžineriją (informatikos mokslai);

Maisto produktų technologiją (technologijų mokslai);

Aprangos technologijas (technologijų mokslai).

Utenos kolegijos bendruomenė džiaugiasi, kad šių programų studijos vyks pagal projektą  „Modernios technologinių ir inžinerinių studijų bei e. mokymo(si) bazės sukūrimas, atliepiant Utenos regiono poreikius“ (asociatyvi pagrindinė nuotrauka) modernizuotoje kolegijos bazėje: atnaujintose Automatinio valdymo ir Robotikos, Elektros energetikos, Multimedijos, Kompiuterių tinklų ir Kompiuterių architektūros ir kt. laboratorijose.

Pagal šį projektą kolegija įsigijo eksperimentinį rinkinį Atsinaujinančios energetikos kursui, vėjo jėgainės mokomąjį stendą bei mokomosios sistemos su virtualiais prietaisais rinkinį, pramoninį robotą Kuka, pramoninio roboto mokymo stendą Kuka Ready 2 Educate, pogramuojamus loginius valdiklius Bosch-Rexroth XM21 ir Siemens LOGO!, atsinaujinančios energijos tyrimų stendą, saulės šiluminės energijos tyrimų stendą, technologinių skysčių valdymo įrangą, programinę įrangą technologinių skysčių valdymo simuliavimui ir tyrimui bei kitą šiuolaikišką įrangą, kuri studentams leis susipažinti su įvairiomis automatinėmis sistemomis, diegti ir valdyti sudėtingus technologinius procesus, dalyvauti įvairiuose tyrimuose.

Birželio 1 d. - rugpjūčio 18 d. (iki 12.00 val.)  vyksta bendrojo priėmimo į Utenos kolegiją pagrindinis etapas per LAMA BPO sistemą.

Į kolegijos valstybės nefinansuojamas studijų vietas galima stoti ir tiesioginiu būdu. 

Visa informacija apie bendrąjį ir tiesioginį priėmimą į Utenos kolegiją  čia.