Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė, kad kaip ir buvo numatyta anksčiau, ugdymą nuo naujų mokslo metų planuojama pradėti „įprastiniu būdu“ (mokyklose, gyvai), tačiau laikantis griežtesnių saugumo sąlygų.

„Pagrindinis principas organizuojant ugdymą – valdyti mokinių srautus, kad būtų mažinamas skirtingose klasėse besimokančių mokinių kontaktas“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Jolanta Urbanovič.

Mokytojai ir tėvai – su kaukėmis

Kaip sakoma ministerijos išplatintame pranešime, asmenys, atlydintys mokinius į mokyklas, mokyklos darbuotojai, mokytojai bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje ar pan.), klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys suaugusieji, kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, turės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kt.

Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatos būklei. Jeigu mokytojas ar kitas mokyklos darbuotojas negali dėvėti nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, jam gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.

Ugdymas – kiek įmanoma vienoje klasėje, dalis pamokų – lauke

Šiais mokslo metais kiekvienai mokinių klasei reikės paskirti vieną konkrečią klasę, kurioje vyks visos pamokos, išskyrus technologijų bei gamtos mokslų dalykus. Gretimai esančiose klasėse turės mokytis  bendraamžiai, kad būtų galima išvengti skirtingo amžiaus mokinių kontaktų.

Jei ugdymui naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir pan.), po kiekvienos pamokos jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis.

Mokykloje bus būtina reguliuoti mokinių srautus, kad kuo mažiau susidurtų skirtingo amžiaus mokiniai. Dėl to patariama pamokas skirtingų klasių mokiniams pradėti ne tuo pačiu laiku, pvz., pamokų pradžios laikas 5 klasių mokiniams galėtų būti 9 val., 6 klasių – 8 val. Mokykla turėtų pasirengti mokinių judėjimo krypčių žemėlapį mokyklos patalpose. Jeigu mokykloje yra galimybė, būtina numatyti kelis įėjimus, kelis skirtingus išėjimus ir kelią, kuriuo arčiausiai pasiekiama mokymosi vieta.

Taip pat rekomenduojama organizuoti po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės, o pietų pertraukai skirti ilgesnį laiką. Patariama kai kurių dalykų pamokas vesti lauke, jeigu tinkama mokyklos aplinka, oro temperatūra.

Valgykloje – maitinimas pamainomis pagal amžių

Teigiama, kad mokiniai galės valgyti klasėse, maistą patiekus vienkartiniuose induose. Valgyklose bus galima pietauti tuo atveju, jeigu bus skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams.

Valgykloje kartu pietauti turėtų tik tos pačios klasės mokiniai ir šalia esančių klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve.

Mokyklos valgykloje turi būti užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti.

Mokykliniuose autobusuose – su kaukėmis

Mokiniai, kurie į mokyklas atvažiuoja ir grįžta mokykliniais autobusais, juose turės sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo.

Mokykliniuose autobusuose visi turės dėvėti kaukes, išskyrus tuos, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis ir kaukės dėvėti neįmanoma.

Autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai turi būti dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę. Mokiniai, važinėjantys maršrutiniais autobusais, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, kaip ir kiti keleiviai.

Užfiksavus koronaviruso atvejį mokykloje, pereinama prie nuotolinio ugdymo

Jeigu mokyklos vadovas iš mokytojo, kito darbuotojo, mokinio, jo tėvų gaus informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsdamas privalės informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Vadovas privalės bendradarbiauti su centru, kad būtų nustatyti sąlytį turėję asmenys ir jiems taikoma 14 dienų izoliacija.

Jei mokyklos darbuotojui ar mokiniui yra nustatoma COVID-19 liga, mokyklos mokiniams ugdymas toliau tęsiamas nuotoliniu būdu.

Nuotolinio ugdymo atveju, ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko turės būti skirta sinchroniniam ugdymui, kai visi mokiniai ir mokytojas dalyvauja kurse per atstumą, tačiau tuo pat metu. Tuo tarpu likęs mokymas (ne daugiau kaip 50 procentų) galės vykti asinchroniniu būdu, kai mokinys ir mokytojas dirba skirtingu laiku, bendraudami el. paštu bei kitomis panašiomis priemonėmis.

Bendruosiuose ugdymo planuose taip pat numatyta, kad nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė negali viršyti 2 valandų.

Kaip ministerija jau skelbė anksčiau, naujuosius mokslo metus planuojama pradėti, kaip ir įprasta, rugsėjo 1 d. Nauji mokslo metai pirmakursiams aukštosiose mokyklose turėtų prasidėti vėliau – nuo rugsėjo 14 d.

 

******

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com