Iki rugpjūčio 18 dienos prašymus studijuoti buvo pateikę 29,4 tūkst. asmenų. Tuo tarpu kvietimų studijuoti sulaukė 22 271 stojantysis (2019 m. – 20 403). Kvietimus savo prašymo paskyroje ir elektroniniuose laiškuose jau gali matyti 12 122 jaunuoliai, pretenduojantys studijuoti universitetuose (2019 m. – 10 914), ir 10 149 – kolegijose (2019 m. – 9 489).

Iš visų 29 431 prašymą studijuoti pateikusių asmenų (2019 m. – 26 793) bent vienam pageidavimui nustatytus valstybės finansuojamos ar nefinansuojamos vietos reikalavimus tenkino 23 924 asmenys (2019 m. – 22 081).

„Nemokamai“ studijuos 13,6 tūkst.

Turinčių teisę pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijų vietas yra 16 184 (2019 m. – 15 530). Iš jų – 8 589 šių metų abiturientai (2019 m. – 9 983), tuo tarpu iš viso šiemet abiturientų buvo 24 667 (2019 m. – 26 081).

Studijuoti valstybės finansuojamose vietose ir vietose su studijų stipendijomis pakviesti 13 654 asmenys (2019 m. – 11 894): universitetuose – 9 226 (2019 m. – 7 230), kolegijose – 4 428 (2019 m. – 4 664). Į valstybės nefinansuojamas vietas pakviesta 8 617 stojančiųjų (2019 m. – 8 509): universitetuose – 2 896 (2019 m. – 3 684), kolegijose – 5 721 (2019 m. – 4 825).

Daugiausia pirmakursių – Vilniaus universitete

Gausiausio stojančiųjų būrio šiemet sulauks Vilniaus universitetas, kuriame sudaryti studijų sutartis kviečiami 4 682 asmenys, taip pat Vytauto Didžiojo universitetas (1 516), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (1 400).

Beje, Vilniaus universitete studijuos ir daugiausia šimtukininkų – 1 185. Iš viso tarp kviečiamų studijuoti – 2 301 stojantysis, turintis bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2019 m. – 1 894), iš kurių 1 739 – šių metų abiturientai (2019 m. – 1 471).

Kolegijose daugiausia stojančiųjų kviečiama mokytis Vilniaus kolegijoje (2 237), Socialinių mokslų kolegijoje (2 074) ir Kauno kolegijoje (1 664).

Aukštosios mokyklos stojantiesiems šiemet pasiūlė 619 studijų programų (2019 m. – 614). Priėmimas įvyko į 583 studijų programas (2019 m. – 562), kuriose pasiektas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas mažiausias studentų skaičius.

Populiariausia – teisė

Daugiausia kvietimų studijuoti valstybės finansuojamose studijų vietose sulaukė stojantieji į Teisės studijų programą Vilniaus universitete (258), Programų sistemas Kauno technologijos universitete (246) ir Ekonomiką Vilniaus universitete (207).

Mokytis Vilniaus universiteto Medicinos studijų programoje kviečiami 178, Politikos mokslų – 177 stojantieji.

Kolegijų sektoriuje daugiausia valstybės finansuojamų studijų vietų turėtų užimti į Vilniaus kolegijos Tarptautinio verslo studijų programą kvietimus gavę stojantieji (181). Šioje kolegijoje studijuoti Programų sistemas kviečiama 90 asmenų, Reklamos vadybą – 82, Bendrosios praktikos slaugą – 79 asmenys. Kauno kolegijoje daugiausia kviečiama studijuoti Logistiką (81).

Šiemet pagausėjo norinčiųjų studijuoti ugdymo mokslų studijų programas. Į valstybės finansuojamas vietas pakviestas 541 asmuo (2019 m. – 254), į nefinansuojamas – 303 (2019 m. – 134). Daugiausia būsimų pedagogikos studentų tikimasi sulaukti Vytauto Didžiojo universiteto Mokomosios pedagogikos, Vilniaus kolegijos Vaikystės pedagogikos, Kauno kolegijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programose.

Kas toliau

Nuo rugpjūčio 24 d. 8 val. iki rugpjūčio 26 d. 17 val. kvietimus gavę stojantieji kviečiami sudaryti sutartis su aukštosiomis mokyklomis. Kai kurios aukštosios mokyklos suteikia galimybę sutartis sudaryti elektroniniu būdu nuo rugpjūčio 24 d. 8 val. iki rugpjūčio 26 d. 24 valandos. Šių mokyklų sąrašą galima rasti čia.

Papildomo priėmimo prašymų teikimas vyks rugpjūčio 28–31 d. 14 val. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ragina stojančiuosius šiame etape rinktis valstybei reikalingas žemės ūkio ir miškininkystės studijas, taip pat regionų plėtrai aktualias informatikos, matematikos ir inžinerijos studijas Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio regionuose veikiančiuose universitetuose ir kolegijose.

Šias specialybes pasirinkusiems pirmakursiams bus mokamos 200 eurų stipendijos. Žemės ūkio ministerija stipendijas kas mėnesį nuo šio rudens iki metų pabaigos skirs 142 žemės ūkio ir miškininkystės studijas pasirinkusiems pirmakursiams.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija numato 200 eurų mėnesines stipendijas mokėti visą studijų laikotarpį, jas galėtų gauti 420 studentų, regionų plėtrai aktualias informatikos, matematikos ir inžinerijos studijas Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio regionuose veikiančiuose universitetuose ir kolegijose.

 

****

 

Pilnas priėmimo į aukštąsias mokyklas grafikas yra čia: https://www.kurstoti.lt/s/10005/lama-bpo-paskelbe-detalu-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafika

 

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com