Nuo rugpjūčio 28 d. iki rugpjūčio 31 d. 14 val. vyks papildomas prašymų studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas Bendrojo priėmimo (www.lamabpo.lt) informacinėje sistemoje.

Pagrindinio priėmimo etapo kvietimai studijuoti į Vilniaus Gedimino technikos universitetą (VGTU) ir kitas aukštąsias mokyklas skelbiami iki rugpjūčio 22 d. 12 val. Studijų sutartys sudaromos rugpjūčio 24-26 d.

Informaciją apie VGTU siūlomas studijų programas rasite čia.

Papildomo priėmimo etapo metu stojantieji registruoja atnaujintus prašymus arba jeigu nedalyvavo pagrindiniame priėmime, teikia naujus – priimti studijuoti į studijų programas, kuriose dar liko laisvų vietų. Galima nurodyti ne daugiau kaip 6 pageidavimus.

Papildomame priėmime gali dalyvauti ir tie asmenys, kurie pagrindinio priėmimo metu konkurse nedalyvavo. Papildomame priėmime asmuo:

  1. gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, jeigu jis jau sudarė valstybės finansuojamų studijų sutartį su aukštąja mokykla arba gavo studijų stipendiją;
  1. gali pretenduoti tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą (ir studijų stipendiją), jeigu jis sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį su aukštąja mokyklą arba negavo ar nepriėmė jokio kvietimo studijuoti.

Primename, kad papildomo priėmimo metu, prašymo pageidavimų sąraše galima keisti, papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas ar testas (Architektūros, Orlaivių pilotavimo ir Skrydžių valdymo studijų programos).

Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tie asmenys, kurie neturi pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų ar studijų stipendijų.

Bendrojo priėmimo prašymai teikiami ir koreguojami internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje. Daugiau informacijos apie priėmimą rasite www.lamabpo.lt

Abiturientai, neišlaikę privalomojo valstybinio egzamino arba tie, kurių konkursinis balas yra mažesnis negu 5,4, gali registruoti prašymą ir VGTU dalinėms parengiamosioms studijoms bei tapti klausytojais. Prašymai pildomi VGTU puslapyje. Daugiau informacijos galite rasti čia.

VGTU yra vienas iš 5 populiariausių universitetų Lietuvoje, kuriuos rinkosi būsimi studentai, pagal valstybės finansuojamas vietas.