Pasibaigus pagrindiniam priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas, kvietimų studijuoti sulaukė 22,27 tūkst. stojančiųjų. Iš jų – 13,65 tūkst. įstojo į valstybės finansuojamas vietas arba studijų vietas su stipendijomis (jas gavo stojantieji, įstoję į „mokamas“ vietas aukščiausiais balais).

Taigi, apie 8,6 tūkstančiai pirmakursių turės mokėti už mokslus: universitetuose – 2,9 tūkst., kolegijose – 5,7 tūkst.

Ką daryti, jei tokios išlaidos nebuvo suplanuotos šeimos biudžete? Būsimiems pirmakursiams lieka pasirinkimas – kreiptis dėl valstybės remiamos studijų paskolos. Jie tai gali padaryti, užpildydami paraišką valstybinio studijų fondo puslapyje: https://studentai.vsf.lt/studentai/.

Paraiškas jau galima teikti, galutinis paraiškų priėmimo terminas – rugsėjo 25 d. 15.00 val.

Trijų rūšių paskolos

Paskola gali padengti tokias būsimų pirmakursių išlaidas:

  • Studijų kainai sumokėti. Šiuo atveju paskolos dydis negali viršyti metinės mokamos studijų kainos dalies;
  • Gyvenimo išlaidoms padengti. Šios paskolos dydis siekia 1950 eur;
  • Dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Pagal šią sutartį studentai galės pasiskolinti iki 2340 eur.

Sprendimai dėl paskolų – spalio mėnesį

Vis dėlto sprendimų dėl paskolų tektų palaukti. Planuojama, kad studentų, kuriems bus siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašai bus paskelbti spalio 14 dieną. Prisijungę prie sistemos, kurioje pildė prašymą-anketą, studentai galės pasitikrinti, ar jiems siūloma sudaryti valstybės remiamos paskolos sutartį.

2020 m. valstybės remiamas paskolas teiks bankas „Swedbank“. Sutarčių pasirašymas banke vyks nuo 2020 m. spalio 15 d. iki 2020 m. lapkričio 11 d.

„Atkreipiame dėmesį, kad netinkamai vykdomi įsipareigojimai Fondui pagal anksčiau sudarytas sutartis tampa kliūtimi gauti naują paskolą. Įsiskolinimo dydis neturi reikšmės: nors 1 cento įsiskolinimą turintys studentai nėra įtraukiami į sąrašus paskolai gauti“, – perspėjama valstybinio studijų fondo puslapyje.

Taip pat įspėjama, kad valstybės remiamų paskolų sutartys nebus pasirašomos su tais studentais, kurie vėluoja mokėti palūkanas už kitas paimtas paskolas bei su turinčiais įsiskolinimų ryšių, lizingo ar komunalinėmis įmonėmis turinčiais studentais.

Paskola studijų kainai sumokėti bus mokama dalimis

Paskola studijų kainai sumokėti bus išmokama dalimis, analogiškai pagal tai, kaip bus mokama aukštajai mokyklai už mokslus.

Studentai, rudenį ėmę paskolą metinei studijų kainai sumokėti, nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m. liepos 1 d. turės nuvykti į banką ir parašyti prašymą išmokėti antrąją paskolos dalį. Nepateikus prašymo iki nurodyto termino bus laikoma, kad studentas suteiktos paskolos atsisakė.

Daugiausiai mokėsiančių už mokslą – Socialinių mokslų kolegijoje

Tarp universitetų, daugiausiai mokėsiančių už mokslus studijuos Vilniaus universitete – 797 būsimi pirmakursiai. Antroje vietoje – Vytauto Didžiojo universitetas (čia už mokslus mokės 465 pirmakursiai), trečioje – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (413 už mokslus mokėsiančių būsimų pirmakursių).

Tarp kolegijų, daugiausiai už mokslus mokėsiančių pirmakursių turės: Socialinių mokslų kolegija (už mokslus mokės net 2 074 pirmakursiai), Vilniaus kolegija (į „mokamas vietas“ įstojo 843 asmenys) ir Klaipėdos valstybinė kolegija (už mokslus mokės 613 būsimų pirmakursių).

 

****

Neįstojusieji į aukštąsias mokyklas pagrindinio priėmimo metu, dar galės pretenduoti į studijas papildomo priėmimo metu (papildomas priėmimas vyks rugpjūčio 28-31 dienomis).

Pilnas priėmimo į aukštąsias mokyklas grafikas yra čia: https://www.kurstoti.lt/s/10005/lama-bpo-paskelbe-detalu-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafika

 

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com