Į susitikimą su tarnybos vadu, kuriame taip pat dalyvavo Pasieniečių mokyklos viršininkas Deividas Kaminskas, buvo pakviesta dešimt būsimųjų pasieniečių. Tai Vytautas Rimkus, Igor Poliščiuk, Laura Čekanauskienė, Greta Paškevič, Veronika Ziuganova, Darius Skvorcovas, Gvidija Rimavičiūtė, Ieva Zubavičiūte, Deividas Giraitis ir Ineta Stanionytė. Šie tarnybos centrinėje įstaigoje apsilankę kursantai – mokyklos pirmūnai ir lyderiai, turintys aukščiausius mokslo, fizinio pasirengimo ir socialinės veiklos reitingus.

Susitikime su geriausiais kursantais R. Liubajevas papasakojo apie tarnybos aktualijas, domėjosi kursantų nuomone apie mokslo kokybę Medininkuose įsikūrusioje mokykloje, jų buities sąlygomis ir laisvalaikiu. Generolas su būsimaisiais pasieniečiais kalbėjo ir apie jų laukiančią tarnybą VSAT padaliniuose, karjeros perspektyvas.

Geriausi 35-os laidos Pasieniečių mokyklos (PM) kursantai apie savo mokslus ir tarnybos perspektyvas ketvirtadienį kalbėjosi su VSAT vadu generolu Rustamu Liubajevu.

Į susitikimą su pasieniečių vadu VSAT centrinėje įstaigoje, kuriame taip pat dalyvavo PM viršininkas Deividas Kaminskas ir PM Mokymo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Kazlienė, buvo pakviesta dešimt būsimųjų pasieniečių. Šie VSAT centrinėje įstaigoje Vilniuje apsilankę kursantai yra mokyklos pirmūnai ir lyderiai, turintys aukščiausius mokslo, fizinio pasirengimo ir socialinės veiklos reitingus.

Susitikime su geriausiais kursantais R. Liubajevas papasakojo apie tarnybos, kuri šiemet mini įkūrimo 100-metį, aktualijas, darbą karantino metu, prisiminė savo tarnybos VSAT pradžią 1992 m.

VSAT vadas domėjosi kursantų nuomone apie studijų kokybę PM ir jaunuolių lūkesčius atėjus dirbti į VSAT padalinius. Generolas ragino būsimuosius kolegas jau dirbant pasieniečiais nuolat tobulėti, siekti karjeros, išnaudoti galimybes dalyvaujant tarptautinėse operacijose prie ES išorės sienų.

Kursantams R. Liubajevas aprodė savo kabinetą, įteikė VSAT šimtmečiui skirtas atminimo dovanėles.

Tokie kiekvienos laidos geriausių kursantų susitikimai su pasieniečių vadu yra tapę tradicija.

35-ojoje PM laidoje iš viso mokosi 58 būsimieji valstybės sienos sargai. Sėkmingai išlaikę egzaminus ir liepos 17 d. gavę diplomus profesionalūs pasieniečiai bus paskirti į nuolatinę tarnybą VSAT pasienio rinktinėse.

Tokie geriausių kiekvienos PM kursantų laidos susitikimai su pasieniečių vadovu yra tradiciniai.