Pokalbio su mokyklos viršininku Deividu Kaminsku ir Mokymo organizavimo skyriaus viršininku Miroslavu Rabovičiumi buvo aptarti klausimai, susiję su mokymo įstaigų bendradarbiavimo sutarties atnaujinimu.

Viešnios pasidairė po mokyklos auditorijas ir sales, apžiūrėjo Pasieniečių muziejų.