Tačiau tai bus tik vėliau. Praėjusią savaitę buvo vertinamos kursantų įgytos kompetencijos pasieniečio kvalifikacijai gauti. O jei trumpiau ir aiškiau – jie laikė teorijos ir praktinių užduočių egzaminą. Apie tai, kaip sėkmingai kursantai įveikė teorijos (testo) subtilybes, rašėme anksčiau, o dabar – fotopasakojimas, kaip jiems pavyko įgytas žinias pritaikyti praktiškai.

Kai kalba sukasi apie teorinius dalykus ir ne visada su jais susijusį praktinį darbą, taip ir norisi pacituoti eilutes iš J. V. Getės „Fausto“: „Teorija, brolau, – sausa šaka,/užtat gyvenimo vaisingas medis žydi“. Kaip būsimiesiems pasieniečiams sekėsi raškyti nuo rugsėjo mėnesio brandintus vaisius?

Užduotis kursantai gaudavo prie mokomosios valstybės sienos bei mokomojo pasienio kontrolės punkto. Kontrolinėje pasienio juostoje jie aptikdavo pėdsakus, turėdavo juos apžiūrėti, ištirti, įvertinti, išsaugoti, surasti juos palikusius asmenis, juos sustabdyti, tikrinti dokumentus, jei priešinasi – sulaikyti. Buvo stabdomi automobiliai, atliekama jų bei jais važiavusių asmenų apžiūra, dokumentų tikrinimas.

Vertinimo komisijoje – ne tik mokyklos specialistai, bet ir patyrę pasienio apsaugos tarnybos pareigūnai, pasienio užkardų vadai. Jie stebėjo kursantų veiksmus, juos komentavo ir vertino.

Praktinę egzamino dalį įveikti kursantai įveikė kur kas sėkmingiau nei teorinę. Net šešiems būsimiesiems pasieniečiams buvo skirtas aukščiausias įvertinimas – 10 balų. Devyni kursantai surinko po 9, keturiolika – po 8, septyniolika – po 7, vienuolika – po 6, vienas – 5 balus.

Tokiais savo pasiekimais 35-oji laida pranoko 34-ąją, kurie tačiau pasirodė esą stipresni teoretikai – sėkmingiau atsakinėjo į testo klausimus.

Kursantų įgytas teorines žinias tikrino kompetentingų Valstybės sienos apsaugos tarnybos specialistų komisija, vadovaujama tarnybos vado pavaduotojo Antano Montvydo.

Praėjusį ketvirtadienį buvo suskaičiuotas kursantų baigiamasis reitingas. Jo viršūnėje – 174,68 balo surinkusi būsimoji pasienio pareigūnė. Lentelę užbaigia kursantas, kurio baigiamasis reitingas įvertintas 113,54 balo.

O penktadienį posėdžiavo kursantų skirstymo komisija, atsižvelgusi į gautus prašymus, nusprendė, kurie kursantai į kurias pasienio užkardas pateks . Daugiausia bendrakursių, net 15, tarnaus netoli PM, Padvarionių užkardoje (Vilniaus PR), 11 – Bardinų užkardoje (Pagėgių PR), 9 – Gintaro Žagunio užkardoje (Varėnos PR). Į savo paskyrimo vietas jie keliaus šeštadienį, kitą dieną po iškilmingos diplomų įteikimo ceremonijos Medininkuose.