Vyriausybė pritarė švietimo, mokslo ir sporto ministerijos planui mokyklų skaitmenizacijai skirti 14 mln. eurų. Šios lėšos bus skiriamos aprūpinti vaikus reikalingomis skaitmeniniu turiniu, priemonėms, mokymosi platformomis.

„Šios lėšos – tai didelis įnašas į mokymo turinio ir priemonių skaitmenizavimą, palyginimui – iki šiol tam buvo skiriama keleriopai mažiau. Tikimės, kad ši investicija leis bendrąjį ugdymą paversti šiuolaikiniu ir lanksčiu tiek turinio, tiek formos prasme“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Įgyvendinant Lietuvos ateities ekonomikos DNR planą, savivaldybėms bus paskirstoma po 40 eurų kiekvienam mokiniui: iš jų 2020 m. 4 mėnesiams bus skiriama po 10 eurų mokiniui, 2021 metams – po 30 eurų mokiniui.

Šios lėšos bus įdėtos į klasės krepšelį ir naudojamos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus atitinkantiems skaitmeniniams mokymosi ištekliams, priemonėms bei informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti, taip pat mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti pagal skaitmeninio raštingumo programas, atitinkančias švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus.

Informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti gali būti skiriama iki 30 procentų lėšų.

Bendrojo ugdymo mokyklų turinio ir priemonių skaitmenizavimui numatoma sukurti bendrą katalogą, iš kurio kiekviena mokykla galės išsirinkti, ko jai labiausiai reikia.

Šiais mokslo metais veiks 1031 bendrojo ugdymo mokykla. Jose iš viso mokysis 323,1 tūkst. mokinių, iš jų pirmokų – daugiau nei 27 tūkst. Šiais mokslo metais bendrojo ugdymo mokyklas turėtų baigti 19,7 tūkst, abiturientų. Bendrojo ugdymo mokyklose dirbs 27,2 tūkst, mokytojų.

 

 

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com