Tarp visame pasaulyje esančių universitetų, šiais metais Vilnius Tech iš 1001+ pakilo į 801-1000 vietą. Remiantis duomenimis, Vilnius Tech padarė didžiausią pažangą tarp Lietuvoje veikiančių universitetų. Taip pat užima antrąją vietą tarp reitinge įvertinų keturių Lietuvos aukštųjų mokyklų.

„Times Higher Education“ reitingas vertina universitetus pagal 5 pagrindinius kriterijus – „Mokymas“ (Teaching), „Moksliniai tyrimai“ (Research), „Mokslinių darbų cituojamumas (Citations), „Tarptautinis įvaizdis“ (International Outlook) ir „Pajamos iš verslo“ (Industry Income).

„Times Higher Education“ universitetų reitingas, įsteigtas 2004-aisiais, profesionalų vertinamas dėl taikomos metodologijos ir laikomas vienu patikimiausių įrankių reitinguojant unversitetus.