Lyderystės akademija – tai socialinis, nemokamas projektas, kurio metu susivieniję projekto partneriai geriausiam bei šauniausiam Vilniaus m. ir rajono, bei regionų jaunimui paruošia koncentruotą, įtaigią bei itin įdomią paskaitų programą, kurios metu ne tik per kelias valandas gaunama daug teorinių ir praktinių pavyzdžių iš savo srities profesionalų, bet ir skatinama moksleivius išsikelti sau tikslus: puoselėti lyderio individualias savybes ir charakterį, išsiugdyti profesiniam mąstymui reikalingas vaizduotę, valią.

Lyderystės akademijos tikslas – skatinti būti aktyviems, kurti sau palankią aplinką, išsakyti nuomonę, turėti tikslą, tapti atsakingais lyderiais savo mokyklose, bendruomenėse ir tolesniame gyvenime, ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis, įgauti teorinių ir praktinių žinių. Akademija siekia suteikti informacijos aktualiais profesijos pasirinkimo, karjeros planavimo ir savęs pažinimo klausimais.

Lyderystės akademijos paskaitos, startuos spalį ir vyks kartą per mėnesį, penktadieniais nuo 14 valandos MRU. Kiekvienos paskaitos metu bus nagrinėjama vis kita, su lyderystės samprata susijusi tema – laiko planavimas, kūrybiškumo ugdymas, pasiruošimas darbo pokalbiui, kūno kalbos svarba, vaizduotės galia.

Moksleiviai turės progą ugdyti didesnį pasitikėjimą savimi, savo gebėjimais ir sprendimais, išmoks pasirinkti asmeninius pasiekiamus tikslus ir susidėlioti realistinį šių tikslų planą. Lyderystės akademijos organizatoriai siekia, kad moksleiviai turėtų aiškų supratimą, kokiomis savybėmis pasižymi šių dienų lyderis ir motyvaciją ugdyti šias savybes. Lyderystės akademijos paskaitų temos siūlomos atsižvelgiant į jauno žmogaus norus ir poreikius. Monika Šimanauskaitė, Lyderystės akademijos absolventė sako, kad Lyderystės akademija viršijo visus jos lūkesčius: „Kiekviena tema buvo unikali ir įdomi – pasisėmiau naudingų patarimų ir žinių, kurie iki šiol man praverčia tiek socialiniame, tiek asmeniniame gyvenime. Na, o akademijos svečių sėkmių ir nesėkmių istorijos man buvo kaip įkvėpimo šaltinis, suteikė pozityvo ir parodė, kad labai norėdami ir dėdami pastangų savo tikslo siekimui - tikrai galime padaryti viską! Labiausiai džiaugiuosi už akademijos suteiktas galimybes  –  tai buvo mano pradžia įsiliejant į aktyvią universiteto veiklą“, - sako Monika.

Lyderystės akademijos veikla yra pagrįsta šešiomis ateities lyderio kompetencijomis: savo sugebėjimų pažinimas, kompleksinis problemų sprendimas, bendradarbiavimas, komandos valdymas, kūrybiškumas ir kritinis mąstymas.

Paskaitų metu stengiamasi   jas   kuo   geriau   išvystyti  ir  patobulinti, imti pavyzdį iš geriausių savo srities profesionalų. Todėl ir pranešėjais yra kviečiami ne tik MRU dėstytojai, bet ir  charizmatiškiausi visuomenės veikėjai, ambicingi bendraminčiai, realūs lyderystės pavyzdžiai.

Daugiau apie Lyderystės akademiją galima sužinoti ČIA