Per pirmąsias mokymosi savaites covid-19 atvejai buvo nustatyti 32 švietimo įstaigose (rugsėjo 16 d. duomenimis, vėliau duomenys apie mokyklas nebuvo atnaujinti, skelbta tik apie sergančių asmenų skaičių). Mokyklos, kuriose nustatyti susirgimai covid-19, dirba mišriai – derindamos įprastą ir nuotolinį mokymo būdą.

Rugsėjo 21 dienos duomenimis, covid-19 serga 61 mokinys, 15 pedagogų, 11 kitų ugdymo įstaigų darbuotojų. Izoliacijoje esančių vaikų, mokinių, mokytojų ir kitų darbuotojų skaičius, negalutiniais duomenimis, – 1136 asmenys.

Mokyklų vadovams kilo nemažai klausimų tiek dėl to, kada mokiniai turi izoliuotis, tiek dėl jų bei mokytojų saugumo užtikrinimo mokyklose.

„Atsižvelgiant į švietimo bendruomenės siūlymus, sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio operacijų vadovo sprendimais patikslinti reikalavimai dėl sąlygų, kada žmonės turėtų nedalyvauti švietimo įstaigų veikloje. Taip pat patikslintos nuostatos dėl pašalinių asmenų lankymosi ugdymo proceso metu“, – teigiama švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pranešime.

Iš grėsmingų simptomų sąrašo pašalinta sloga

„Iš ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių sąrašo, dėl kurių negalima lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigos ar mokyklos, dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo veiklose, lankyti aukštojo ir profesinio mokymo įstaigų, išbraukta sloga, kadangi tai nėra specifinis COVID-19 ligos požymis“, – teigiama ministerijos pranešime.

Tačiau, pasak ministerijos, turintys kitus koronaviruso infekcijai būdingus požymius – aukštesnę nei 37,3 temperatūrą, kosulį, pasunkėjusį kvėpavimą – asmenys į švietimo įstaigas neturėtų vykti.

Jeigu šie požymiai pasireiškia ugdymo įstaigoje, toks asmuo turėtų apleisti patalpas ir kreiptis į šeimos gydytoją arba karštąja koronaviruso linija 1808.

Vykdant švietimo programas, įskaitant neformaliojo vaikų švietimo programas, pedagogams pastebėjus, kad vaikas karščiuoja, sloguoja, kosėja, pasunkėjo jo kvėpavimas ar pasireiškė kiti negalavimai, mokytojai ar programų organizatoriai privalo nedelsdami į tai reaguoti ir apie tai informuoti vaiko tėvus.

Laukti atvykstančių tėvų vaikas turėtų atskiroje patalpoje, kabinete, salėje ar kitoje vietoje, kurioje nebūtų kitų žmonių. Su tėvų laukiančiu vaiku turėtų būti ugdymo įstaigos darbuotojas.

Reikalavimai „pašaliniams asmenims“

Atsižvelgiant į tai, kad daugumoje švietimo įstaigų veikia rinkimų apylinkės, pakoreguotos nuostatos dėl pašalinių asmenų lankymosi. Numatoma, kad pašaliniai asmenys negali būti įleidžiami į švietimo įstaigą tik ugdymo proceso metu. Šis draudimas nėra taikomas asmenims, kurie teikia paslaugas, būtinas ugdymui organizuoti ar vykdyti valstybines funkcijas. Jei patalpos ne pamokų metu naudojamos kitoms reikmėms, jos turi būti išvėdinamos ir išvaloms prieš prasidedant ugdymo procesui.

Pakoreguota tvarka galioja visoms švietimo įstaigoms: darželiams, bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo, profesinio mokymo ir aukštosioms mokykloms. 

Atskiros drabužinės klasėse

Visi kiti reikalavimai, kurių svarbiausias – laikytis atstumo, atskirti mokinių ir studentų srautus, lieka galioti. Operacijų vadovo sprendimais taip pat patikslinta tvarka dėl pamokų pradžios ir pertraukų laiko, tualetų, rūbinių naudojimo tvarkos.

Pavyzdžiui, jeigu mokykloje yra bendra rūbinė, patariama atskiras drabužines įrengti klasėse arba kitur prie mokymo patalpų.

Esant poreikiui, tualeto patalpos priskiriamos naudotis konkrečios klasės, grupės ar srauto mokiniams, neskirstant jų pagal lytis.

Trumpesnes negu 10 minučių pertraukas galima numatyti tik pritarus mokyklos tarybai. Pradinėse klasėse organizuojamose pailgintos dienos grupėse gali dalyvauti tik vienos klasės, grupės ar srauto mokiniai.

 

 

******

 

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com