Būsimasis treneris A. Knašas suspėja derinti studijas Universitete ir sėkmingą paplūdimio tinklininko karjerą. Pernai Audrius su komandos draugu Patriku Stankevičium Europos studentų paplūdimio tinklinio čempionate tarp 24 vaikinų komandų buvo treti.

Prezidentų stipendijos skiriamos vieniems studijų metams už gerus akademinius pasiekimus ir aktyvią mokslinę, visuomeninę veiklą. Kandidatai stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir meninės, sportinės veiklos įvertinimus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.

Prezidentų vardines stipendijas siekiant pagerbti Lietuvos Respublikos prezidentus ir paskatinti geriausius Lietuvos studentus Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė 1995 metais.

Nuotraukoje – Audrius Knašas (kairėje) ir Patrikas Stankevičius