Šiais metais daugiausia stipendijų – keturias – gaus Vilniaus universiteto pirmakursiai, trys paskirtos pasirinkusiems studijas Lietuvos sveikatos mokslų universitete, dvi iškeliaus į Vytauto Didžiojo universitetą, po vieną atiteks ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto, Kauno technologijos universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto pirmakursiams.

Iš kolegijoms skirtų 8 stipendijų daugiausia – trys – atitenka Vilniaus kolegijos pirmakursiams, po vieną gaus šiemet įstojusieji į Kauno, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos, Marijampolės, Utenos  ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijas.

Po 20 signatarų stipendijų skiriama kasmet jau trečius metus. Kandidatai atrenkami iš įstojusiųjų į Lietuvos universitetus bei kolegijas su geriausiais konkursiniais balais. Kandidatų atranką vykdo LAMA BPO.

Kandidatai – iš 8 studijų krypčių

Kandidatai stipendijoms atrenkami 8 studijų krypčių grupėse. Menų ir sveikatos mokslų studentams atitenka 2, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijoms – 2, teisės ir humanitariniams mokslams – 2, žemės ūkio, veterinarijos ir sporto studijoms – 3, matematikos ir informatikos mokslams – 3, fiziniams ir gyvybės mokslams – 3, inžinerijos ir technologijų mokslams – 2, ugdymo mokslų studijas – 3 signatarų stipendijos.

Vyriausybė įsteigė Signatarų stipendijas 2018 m., siekdama pagerbti 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signatarų atminimą ir paskatinti geriausius Lietuvos abiturientus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose. Šiemet Signatarų stipendijos skiriamos trečią kartą.

Stipendijos dydis – 190 eurų

Signatarų stipendijos dydis – 190 eurų kas mėnesį nuo pirmo kurso iki studijų pabaigos.

Šalia Signatarų stipendijų geriausiems Lietuvos studentams nuo 1995 m. skiriamos vardinės LR Prezidentų stipendijos. Kazio Griniaus, Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko stipendijas kasmet gali gauti 30 Lietuvos universitetų ir kolegijų studentų.

 

******

 

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com