Pamokas abiturientams jau pradėjo Vilnius Tech universitetas (buvęs VGTU). Matematikos pamokos startavo nuo spalio 14 d., fizikos – nuo spalio 15 d. Pamokos bus vedamos iki gegužės 20 dienos, kartą per savaitę.

Mokymų tikslas – padėti abiturientams pasiruošti svarbiausiems brandos egzaminams. Kiekvienas kursas apima po 60 akademinių valandų, padalintų į 30 užsiėmimų (2 akad. val. kartą per savaitę). Užsiėmimai vyks 2020–2021 mokslo metais iki gegužės 20 d. Daugiausiai dėmesio bus skiriama toms temoms ir uždaviniams, kurie dažniausiai pasitaiko valstybinio brandos egzamino metu.

Dalyvių skaičius pamokose nėra ribojamas. Nuotolinės pamokos vedamos per vaizdo konferencijų sistemą „Zoom“ (uždavinių sprendimas, paaiškinimai, klausimų pateikimas raštu dėstytojui per „pokalbių“ funkciją). Mokomoji medžiaga ir užduotys, uždavinių sprendimo pavyzdžiai bei testai pateikiami virtualiojoje mokymosi aplinkoje „Moodle“.

Planuojama, kad nuo 2021 m. vasario Vilnius Tech universitetas taip pat organizuos ir informacinių technologijų nuotolinių pamokų ciklą

Šį pavasarį pasiruošimo egzaminams pamokas taip pat vedė ir Kauno technologijos universitetas (KTU), Riomerio universitetas bei kai kurios kitos aukštosios mokyklos. Tad sekite universitetų informaciją, ir pasinaudokite galimybe egzaminams pasiruošti su dėstytojų pagalba!

 

 

Straipsnio parengė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com