Studentai (tame tarpe ir pirmakursiai), kurie pateikė prašymus Valstybiniam studijų fondui dėl valstybės remiamos paskolos ir gavo patvirtinimą, kad ji bus suteikta, turi kreiptis į paskolas administruojantį banką  „Swedbank“. Tai jie turi padaryti iki lapkričio 27 d.

Visa informacija apie kreipimąsi  į “Swedbank” dėl valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašymo paskelbta čia:  https://www.swedbank.lt/private/credit/loans/student?language=LIT

Primename, kad į kredito įstaigą „Swedbank“ gali kreiptis tik tie studentai, kurie 2020 m. rudens semestrą pateikė Valstybiniam studijų fondui prašymą-anketą valstybės remiamai paskolai gauti ir yra įtraukti į patvirtintą studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą.

Studentai gali pasitikrinti, ar yra įtraukti į minėtą sąrašą, prisijungę prie Valstybinio studijų fondo IS PASKOLA https://studentai.vsf.lt/studentai/

Valstybės remiama studijų paskola gali būti panaudota šiems tikslams:

  • Studijų kainai sumokėti;
  • Gyvenimo išlaidoms studijų metu padengti;
  • Dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

Paskolos sąlygos:

  • Paskolai taikoma kintama palūkanų norma: 3 mėn. EURIBOR ir 2,1 proc. marža.
    • EURIBOR palūkanų bazė – Europos tarpbankinės rinkos palūkanų norma, išreikšta metinėmis palūkanomis. EURIBOR rodiklį nustato, administruoja ir skelbia Europos pinigų rinkos institutas (angl. European Money Markets Institute) ar kita oficialiai paskirta organizacija.
  • Sutarties administravimo mokestis – 0,00 Eur.
  • Mokestis už paskolos grąžinimą anksčiau sutartyje nustatyto termino – 0,00 Eur.
  • Tu taip pat turi turėti sąskaitą Swedbank, kuriai taikomi paskolos sutarties sudarymo dieną Banko operacijų ir paslaugų įkainiuose nurodyti įkainiai.

Paskola pradedama grąžinti, praėjus 12-ai mėnesių po studijų baigimo (arba po studijų paskolos sutarties nutraukimo), iki to laiko mokamos tik palūkanos. Paskola turi būti grąžinta per 15 metų.

Laikinai sustabdžius studijas kredito grąžinimas nepradedamas – tokiu atveju studentas toliau moka tik palūkanas. Susidūrus su finansiniais sunkumais mokėti paskolos įmokas, studentai būtinai raginami kreiptis į banką iš karto – kad netinkamai vykdomi įsipareigojimai neužkirstų kelio gauti bankų paslaugas ateityje J.

 

****

 

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com