Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) penkiolikmečių gebėjimų tyrimus (PISA) atlieka jau 20 metų. Kasmet tiriamos kiek skirtingos moksleivių kompetencijos – pavyzdžiui, pernai vykusiame tyrime buvo matuojami moksleivių skaitymo gebėjimai ir matematinis raštingumas. Tuomet Lietuvos penkiolikmečiai buvo kiek žemiau vidurkio.

Šiais metais EBPO PISA tyrime buvo tiriamos penkiolikmečių globaliosios kompetencijos – tai yra, gebėjimai nagrinėti pasaulinės ir kultūrinės reikšmės klausimus, suprasti ir toleruoti kitokią pasaulėžiūrą, dalyvauti kultūrų sąveikoje ir imtis veiksmų siekiant bendros gerovės ir tvarumo.

Pagal globaliųjų kompetencijų vertinimą, Lietuvos moksleiviai daugelyje temų yra aukščiau šalių vidurkio, tačiau yra ir išimčių.

Pavyzdžiui, Lietuvos mokiniai pagal domėjimosi kitomis kultūromis indeksą yra aukščiau EBPO vidurkio, Estijos, Latvijos ir Lenkijos. Tačiau pagal pagarbos žmonėms iš kitų kultūrų indeksą Lietuvos mokiniai yra žemiau EBPO vidurkio (bet aukščiau Latvijos, Lenkijos ir labai arti Estijos). Pagal požiūrio į imigrantus indeksą Lietuvos mokiniai yra aukščiau EBPO vidurkio, Estijos, Latvijos, Lenkijos.

Vertindami savo gebėjimus savarankiškai atlikti su globaliais klausimais susijusias užduotis, Lietuvos mokiniai pasitiki savo jėgomis labiau nei Estijos ir Latvijos, tačiau mažiau nei Lenkijos mokiniai. Vidutiniškai dažniau nei EBPO šalyse, t. y., 82,7 proc. Lietuvos mokinių lengvai ar šiek tiek pasistengę galėtų aptarti įvairias priežastis, kodėl žmonės tampa pabėgėliais, 79,2 proc. galėtų paaiškinti, kodėl kai kurios šalys dėl klimato kaitos nukenčia labiau nei kitos (EBPO atitinkamai 77,2 proc. ir 72,3 proc.).

Pagal tarpkultūrinės komunikacijos indeksą Lietuvos mokiniai yra žemiau EBPO vidurkio, tačiau aukščiau už Estijos, Latvijos, Lenkijos mokinius.

Daugiausia Lietuvos mokiniai kontaktuoja su žmonėmis iš kitų kultūrų savo draugų rate (60,2 proc.) ir šeimose (47,5 proc.). Panaši tendencija yra Latvijoje ir Lenkijoje.

Kitų metų EBPO PISA tyrimas nagrinės įvairių šalių penkiolikmečių pasiekimus matematikoje bei jų kūrybinio mąstymo gebėjimus.

 

****

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com