Eksternas – tai asmuo, kuris jau yra įgijęs vidurinį (bendrąjį) išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, o taip pat – užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą (ar kelis egzaminus) Lietuvoje.

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2020–2021 mokslo metais, jau gali teikti prašymus dėl norimų laikyti egzaminų. Prašymus reikia pateikti savivaldybės, kurioje gyvena eksternas, administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui. Savivaldybių bazines mokyklas galima sužinoti savivaldybių administracijų švietimo padaliniuose ir savivaldybių tinklapiuose.

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) primena, kad eksternai prašymus turi pateikti iki lapkričio 24 dienos. Pasirinktus brandos egzaminus eksternai turės laikyti pagrindinėje sesijoje. Galima rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios eksternai, nepateikę prašymo iki lapkričio 24 dienos, dar galės prašymus pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus šiais mokslo metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

Pateikdamas prašymą bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

1)  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą (jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3) jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją;

4) užsienio šalies mokyklos mokinys užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.

Teikdamas prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas perveda į pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, sąskaitas ir naudoja jas eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.

Primename, kad dabartiniai abiturientai, baigsiantys bendrojo lavinimo mokyklas po šių mokslo metų, savo sprendimus dėl egzaminų taip pat turės pateikti iki lapkričio 24 dienos. Tad išnaudokite rudens atostogas prasmingai – paanalizuokite, kokių egzaminų jums gali reikėti, stojant į vieną ar kitą norimą specialybę. Bandykite pasigilinti, kuriuo karjeros keliu norėtumėte eiti, pabendraukite apie tai su jums svarbiais žmonėmis, kurie padėtų išsigryninti pasirinkimus.

 

****

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com