Lapkričio 12 d. Portugalijos sostinėje Lisabonoje paskelbti ESPAD tyrimo, kuriame 2019 metais dalyvavo 35 Europos šalys, taip pat ir  Lietuva, rezultatai. Dalis rezultatų džiugina Lietuvą – šalies moksleiviai vis mažiau vartoja alkoholį, tačiau kita dalis vis dar neramina: nors mokiniai vis mažiau rūko įprastas cigaretes, tačiau jas keičia elektroninės, taip pat neretai piktnaudžiaujama raminamaisiais vaistais, populiarėja lošimai.

Kaip rodo tyrimas, bent kartą per pastarąsias 30 dienų iki apklausos alkoholį prisipažino vartoję 27 proc. Lietuvos 15-16 amžiaus mokinių, tai beveik dvigubai mažiau nei kitose tyrime dalyvavusiose šalyse (ESPAD šalių vidurkis 47 proc.). Geresni rodikliai už Lietuvos yra tik keturiose šalyse: Kosove (10 proc,), Islandijoje (11 proc,), Norvegijoje (25 proc.) ir Švedijoje (25 proc.), prasčiausias rodiklis – Danijoje (74 proc).

Bent kartą gyvenime alkoholio ragavo 79 proc. tiek Lietuvos, tiek visų ESPAD mokinių. Geriausias rodiklis – Kosove (29 proc.), prasčiausias – Čekijoje (95 proc.). Kaimyninių šalių rodikliai kiek prasteni nei Lietuvos: Latvija – 89 proc., Lenkija – 81 proc., Estija – 82 proc.

Alkoholio vartojimo tarp Lietuvos mokinių rodikliai  nuolat gerėjo po piko 2003 metais, kai  98 proc. moksleivių pripažino, kad bent kartą gyvenime vartojo alkoholio, o 77 proc. pripažino, kad alkoholį gėrė per 30 dienų iki apklausos. Situacijos gerėjimą šiuo požiūriu Lietuvoje rodo ir palyginimas su kitomis ESPAD šalimis, kuriose pikas irgi buvo pasiektas 2003 metais: tuomet bent kartą gyvenime alkoholio vartojusių mokinių ESPAD šalių vidurkis siekė 91 proc., o alkoholio vartojimo 30 dienų iki apklausos – 63 proc.

 „Apibendrinant galima sakyti, kad alkoholio vartojimas išlieka problema, tačiau situacija yra geriausia nuo ESPAD tyrimų pradžios. Toks pagerėjimas gali būti susijęs su nacionalinio lygmens priemonių, kuriomis siekiama sumažinti alkoholio vartojimą, taikymu“, – pabrėžia ESPAD tyrimo Lietuvoje koordinatorė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė, Klaipėdos universiteto profesorė dr. Liudmila Rupšienė.

Įprastas cigaretes keičia elektroninės

Nuo  2003 metais Lietuvoje pasiekto piko tabako rūkymo srityje, įprastinių cigarečių rūkymas tarp paauglių nuosekliai mažėjo.

2003 metais  80 proc. tyrimo dalyvių teigė, kad bent kartą gyvenime rūkė įprastines cigaretes, 2019 metais – 54 proc. Situacijos gerėjimą rodo ir tai, kad moksleiviai pirmą kartą pabando rūkyti cigaretes vis vėlesniame amžiuje: 2003 metais net 55 proc. 13-os metų ir jaunesnių Lietuvos paauglių bent kartą rūkė įprastines cigaretes, 2019 metais – jų atitinkamai buvo 33 proc.

Tačiau nauji duomenys rodo išaugusį elektorinių cigarečių rūkymą. Šie duomenys pradėti rinkti 2015 metais, nuo to laiko bent kartą rūkiusiųjų elektronines cigaretes 15-16 metų mokinių skaičius Lietuvoje pakilo nuo 46 proc. iki 65 proc., panašus elektroninių cigarečių paplitimas tarp paauglių fiksuojamas Monake (63 proc.), Čekijoje (60 proc.). Kaimyninėse šalyse paplitimas taip pat didesnis nei ESPAD šalių vidurkis (40 proc.): Latvijoje 52 proc., Estijoje 54 proc., Lenkijoje 56 proc.

„Deja, neturime tikslių duomenų, kokia rūkančių paauglių dalis renkasi elektronines cigaretes su nikotinu, kokia –  su medžiagomis be nikotino. Kol kas tyrimo metodika to tiksliai neatskleidžia,“ – sako prof. L. Rupšienė.

Nežymiai sumažėjo narkotikų vartojimas

2019 metų ESPAD tyrimo duomenimis, 19 proc. Lietuvos mokinių  bent 1-2 kartus per savo gyvenimą buvo bandę kokių nors nelegalių narkotikų; ESPAD šalių vidurkis 17 proc. Labiausiai ši problema paplitusi Čekijoje (29 proc.), Italijoje (28 proc.), Latvijoje (27 proc.) ir Slovakijoje (25 proc.).

Lietuvoje šis rodiklis nežymiai pradėjo mažėti nuo 21 proc. 2011 m. iki 19 proc. 2019 m., rodydamas nežymią nelegalių narkotikų mažėjimo tendenciją, kuri stebima ir kitose Europos šalyse.

„Išlieka susirūpinimas dėl nemedikamentinio receptinių vaistų vartojimo įpročių tarp paauglių. Lietuvoje kas penktas ESPAD tyrimo dalyvis nurodė, kad bent kartą gyvenime yra vartojęs raminamųjų ar migdomųjų vaistų, nepaskyrus gydytojui; dažniau vartoja merginos. Tuo tarpu ESPAD šalių vidurkis yra 6,6 proc. Prastesnė situacija tik Slovakijoje ir Latvijoje, kur atitinkamai raminamuosius ar migdomuosius vaistus nepaskyrus gydytojui bent kartą per gyvenimą vartoja 23 proc. ir 22 proc. paauglių“, – sako prof. L. Rupšienė.

Populiarėja lošimai ir  kompiuteriniai žaidimai

2019 metų ESPAD rezultatai rodo, kad lošimas iš pinigų tapo populiaria Europos mokinių veikla – 22 proc. respondentų (29 proc. vaikinų, 15 proc. merginų) teigė, kad jie žaidė bent vieną žaidimą per pastaruosius 12 mėnesių iki apklausos. Lietuvoje šie skaičiai kiek mažesni: atitinkamai 19 proc., iš jų  25 proc. vaikinų, 13 proc. merginų. Dažniausia lošiama loterijoje arba kortomis.

Per pastaruosius 20 metų išaugus išmaniųjų telefonų ir planšečių naudojimui išaugo ir žaidimų populiarumas.  ESPAD šalyse apie 60 proc. respondentų teigė, kad jie žaidė skaitmeninius žaidimus tipišką mokyklinę dieną paskutinį iki apklausos mėnesį (68 proc. – „nemokyklinę“ dieną), Lietuvoje atitinkamai 69 proc. ir 76 proc. Daugiausiai laiko žaisdami prie kompiuterių praleidžia Suomijos (77 proc. mokyklinę dieną), Danijos (75 proc. mokyklinę dieną), Faro (74 proc. mokyklinę dieną), Švedijos (73 proc. mokyklinę dieną), Estijos (73 proc. mokyklinę dieną)  paaugliai.

Daugumoje šalių, kaip ir Lietuvoje, vaikinai praleidžia dvigubai daugiau laiko žaisdami nei merginos.

ESPAD šalyse 94 proc. respondentų pranešė apie tai, kad naudojosi socialinėmis medijomis paskutinę savaitę iki apklausos, ir tai visiškai sutampa su atitinkamu Lietuvos rodikliu. Respondentai vidutiniškai praleidžia 2-3 val. tipišką mokyklinę ir 6 val. ir daugiau „nemokyklinę“ dieną. Daugumoje šalių, taip pat ir Lietuvoje, merginos dažniau  nurodė į socialinių medijų naudojimą nei vaikinai.

Apie tyrimą

Alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo Europos mokyklose tyrimas (ESPAD) tyrimas vykdomas jau 24 metus, apjungdamas lyginamąją informaciją iš daugiau nei 30 Europos valstybių. Lietuvoje tyrime dalyvavo septintą kartą, pirmą kartą – 1995 metais.

Iš viso 2019 m. anoniminėje ESPAD apklausoje dalyvavo 99647 moksleivių, Lietuvoje – 2393 mokinių iš atsitiktiniu būdu atrinktų 198 pagrindinių ir profesinių mokyklų bei gimnazijų.

Reaguojant į naujas jaunimo rizikingo elgesio raiškas Lietuvoje ir visoje Europoje, ESPAD klausimynas nuolat atnaujinamas, įtraukiant naujas raiškas atspindinčias temas. Tačiau pagrindiniai klausimai išlieka tokie pat kiekvienoje apklausoje, kad būtų galima stebėti ilgalaikes tendencijas.  2019 metų apklausos tematinė aprėptis buvo išplėsta, įtraukiant klausimus apie elektronines cigaretes, probleminius lošimus, rizikingą kanapių vartojimą, suvokiamas problemas, susijusias su socialinių medijų naudojimu ir žaidimais.

 

********

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com