Mykolo Romerio universitetas skelbia priėmimą į socialinio darbo ir viešojo administravimo papildomąsias studijas nuo sausio 12 d. Į šias studijas gali pretenduoti kolegijų absolventai arba kolegijų paskutinio kurso studentai.  Studijos vyks 2021 metų pavasario semestro metu. Studijos bus patrauklios ir dirbantiems, ir dar studijuojantiems, nes paskaitos bus vykdomos penktadieniais vakarais ir šeštadieniais. Penktadieniais paskaitos negalintiems atvykti bus dėstomos nuotoliniu būdu.

Baigę šias papildomąsias studijas jau 2021 metų liepos mėnesį galės pretenduoti į valstybės finansuojamas ar valstybės nefinansuojamas vietas Mykolo Romerio universiteto atitinkamose magistrantūros programose.

Socialinio darbo papildomosios studijos prasidės vasario 5 dieną, viešojo administravimo - vasario 26 dieną.

Dokumentus galima teikti sausio 12-26 dienomis el. paštu priemimas@mruni.eu

Daugiau informacijos apie socialinio darbo papildomąsias studijas –  https://www.mruni.eu/study_program/socialinio-darbo-krypties-papildomos-studijos/

Daugiau informacijos apie viešojo administravimo papildomąsias studijas – https://www.mruni.eu/study_program/viesojo-administravimo-krypties-papildomos-studijos/

Daugiau informacijos apie priėmimą į papildomąsias studijas – https://www.mruni.eu/papildomos-studijos/

Daugiau informacijos apie universitetą – https://www.mruni.eu/