Mykolo Romerio universiteto (MRU) Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas vykdo įvairias studijų programas 9 kryptyse (komunikacijos, psichologijos, filologijos, sociologijos, vadybos, pedagogikos, socialinio darbo, vertimo, edukologijos mokslų). 2020 metais stojančiųjų į Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetą skaičius išaugo: į bakalauro studijas stojo – 40 procentų, į magistro studijas – 80 procentų, o į profesines studijas net 95 procentais daugiau studentų, lyginant su praėjusiais metais.

Šiai sėkmei didelės įtakos turėjo ir tikslinio finansavimo pritraukimas iš nacionalinio projekto „Lietuvos ekonomikos ateities DNR“ (finansuojamos 68 studijų vietos); iš ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto „TĘSK“ gautos lėšos profesinių studijų įgyvendinimui bei Vilniaus miesto savivaldybės tikslinė parama.

2020 metais didėjo ir ŽVSF tarptautinių studentų skaičiai, jie lyginant su praeitais metais išaugo 10 procentų, o bendra tarptautinių studentų dalis fakultete šiuo metu siekia 15 procentų visų studentų. Tai lėmė sėkmingai įgyvendinama jungtinė „Erasmus Mundus“ magistrantūros studijų programa „Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu“. Šiuo metu MRU yra vienintelis universitetas Lietuvoje, įgyvendinantis tokio aukšto lygio studijas kartu su partneriais iš Rygos, Portugalijos bei Slovakijos universitetų ir koordinuojantis „Erasmus Mundus“ projektą. Atvykstančių ir išvykstančių studentų, pagal Erasmus+ programą, skaičius sumažėjo, dėl visuotinės pandemijos padarinių, tačiau įvertinus pastarųjų metų tendencijas, matoma, kad fakulteto siūlomos studijų programos, vykdomos anglų kalba yra patrauklios užsienio šalių studentams, todėl jie renkasi jas atvykdami studijų mainams.

2020 metais buvo išbandyta naujovė – virtualus dėstytojų mobilumas, šia galimybe pasinaudojo 9 ŽVSF fakulteto dėstytojai. Taip pat puikiai pavyko užsienio dėstytojų viešas paskaitas, įgyvendinant „One Asia“ projekto programą, integruoti į studijų procesą.

2021 metais planuojama įgyvendinti naujas studijų programas: edukacinių technologijų valdymas ir vadyba mokykloje; verslo anglų kalba ir tarpkultūrinė komunikacija (magistro studijų programa anglų k.). Prioritetuose numatyta į studentą orientuotos studijų aplinkos plėtra, studijų prieinamumo didinimas, toliau plėtojant mišrų ir nuotolinį mokymą.

2020 metais už geriausią kokybinį darbą Lietuvoje, atliktą 2019 metais, buvo apdovanota dr. Neringa Kurapkaitienė (disertacija „Jaunų suaugusiųjų mokymosi savanorystėje patirtys“, vadovė – ESDI prof. dr. Vida Gudžinskienė), o geriausios disertacijos laureatu 2019 metais tapo Psichologijos instituto mokslo darbuotojas ir studijų programos vadovas dr. Mykolas Simas Poškus (disertacija „Predicting and Promoting Adolescents’ ProEnvironmental Behavior in Different Big Five Trait Clusters“, vadovė – prof. dr. Rita Žukauskienė). Taip pat buvo įgyvendinti ir 4 podoktūrantūros projektai edukologijos ir psichologijos studijų kryptyse.

Įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą paradigmą bei siekiant kurti atvirą universitetą visuomenei, buvo suorganizuoti įvairūs užsakomieji mokymai ir tyrimai, kurių bendra vertė siekė beveik 85 tūkst. eurų.

ŽVSF sėkmingai vykdytos ekspertų iniciatyvos: bendrojo ugdymo mokyklų ir ikimokyklinių ugdymo įstaigų pavaduotojų akademijų veiklos Vilniuje ir Panevėžyje; tikslinė kompleksinė švietimo pagalba Vilniaus miesto mokykloms bei pagalbos mokykloms modelio rengimas. Taip pat sėkmingomis ir socialinių iniciatyvų „4mm.Pasistiebk“. „Lietuvos vaikų balsas“ ir „Kūrybinių industrijos dienos“ veiklos, sulaukusios gausaus dalyvių skaičiaus.

Daugiau apie Mykolo Romerio universitetą – https://www.mruni.eu/