Norminė studijų kaina – tai maksimali lėšų suma, kuri skiriama iš valstybės biudžeto metams aukštosios mokyklos nustatytai studijų kainai apmokėti arba studijų stipendijos dydis, studijuojant valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje su studijų stipendija.

Norminė studijų kaina gali skirtis nuo aukštosios mokyklos kainos. Kiek jums teks mokėti už studijas, jei įstosite į valstybės nefinansuojamą vietą, pasitikrinkite pasirinktoje aukštojoje mokykloje.

UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ KAINOS

1. Lingvistikos, literatūrologijos, kalbos studijų kryptys, istorijos, filosofijos, teologijos, paveldo studijų, religijos studijų, kultūros studijų, menotyros, ekonomikos, politikos mokslų, sociologijos, socialinio darbo, antropologijos, visuomeninės geografijos, informacijos paslaugų, komunikacijos, leidybos, žurnalistikos studijų kryptys, teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės:

 • nuolatinė studijų forma – 2628 (Eur)
 • ištęstinė studijų forma – 1752(Eur)

2. Archeologijos studijų kryptis, ugdymo mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų studijų krypčių grupės, burnos priežiūros, visuomenės sveikatos, farmacijos, mitybos,  medicinos technologijų studijų kryptys, žemės ūkio mokslų, inžinerijos mokslų (išskyrus pilotų rengimą), technologijų mokslų studijų krypčių grupės, psichologijos, klasikinių studijų, filologijos pagal kalbą, vertimo, regiono studijų kryptys, matematikos mokslų studijų krypčių grupė, reabilitacijos, slaugos ir akušerijos, laisvalaikio sporto studijų kryptys:

 • nuolatinė studijų forma – 3426 (Eur)
 • ištęstinė studijų forma – 2284 (Eur)

3. Dailės, dizaino, teatro, kino, šokio, medijų meno, meno objektų restauravimo, pasiekimų sporto, visuomenės saugumo, architektūros, kraštovaizdžio architektūros, medicinos studijų kryptys :

 • nuolatinė studijų forma – 4664 (Eur)
 • ištęstinė studijų forma – 3109 (Eur)

4. Muzikos, odontologijos studijų kryptys, veterinarijos mokslų studijų krypčių grupė:

 • nuolatinė studijų forma – 7608 (Eur)
 • ištęstinė studijų forma – 5072 (Eur)

5. Pilotų rengimo studijos:

 • nuolatinė studijų forma – 16604 (Eur)
 • ištęstinė studijų forma – 11069 (Eur)

KOLEGINIŲ STUDIJŲ KAINOS

1. Socialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės:

 • nuolatinė studijų forma – 1800 (Eur)
 • ištęstinė studijų forma – 1200 (Eur)

2. Gyvybės mokslų, sveikatos mokslų (išskyrus medicinos technologijas), žemės ūkio mokslų, fizinių mokslų, inžinerijos mokslų, informatikos mokslų, technologijų mokslų,  humanitarinių mokslų  (išskyrus Lietuvių kalbos gestų vertimą) studijų krypčių grupės:

 • nuolatinė studijų forma – 2463 (Eur)
 • ištęstinė studijų forma – 1642 (Eur)

3. Medicinos technologijų studijų kryptis, veterinarijos mokslų, ugdymo mokslų studijų krypčių grupės, Lietuvių kalbos gestų vertimo studijos:

 • nuolatinė studijų forma – 2833 (Eur)
 • ištęstinė studijų forma – 1889 (Eur)

4. Teatro, kino, šokio, medijų meno, dailės, dizaino, meno objektų restauravimo, visuomenės saugumo studijų kryptys:

 • nuolatinė studijų forma – 3776 (Eur)
 • ištęstinė studijų forma – 2517 (Eur)

5. Muzikos studijų kryptis:

 • nuolatinė studijų forma – 7080 (Eur)
 • ištęstinė studijų forma – 4720 (Eur)