Trys egzaminai – privalomi, ketvirtasis – savo nuožiūra

Latvijoje priimtas sprendimas dėl 2020/2021 bei 2021/2022 mokslo metų brandos egzaminų tvarkos. Kaip ir pernai, abiturientai, norėdami gauti brandos atestatus, turės laikyti tris privalomus centralizuotus egzaminus – latvių kalbos, užsienio kalbos bei matematikos. Pasirenkamasis egzaminas nebus privalomas. Abiturientas galės priimti sprendimą savo nuožiūra ir laikyti pasirenkamąjį egzaminą, jei jis reikalingas, stojant į aukštąją mokyklą.

Dėl pandemijos užsienio kalbos egzaminai iš kovo perkeliami į gegužės mėnesį. Kiti baigiamieji egzaminai šiemet vyks gegužės ir birželio mėnesiais. Visiems egzaminams paskelbtos papildomos datos tiems mokiniams, kurie dėl pateisinamų priežasčių (sveikatos, sporto ar kitų nenumatytų aplinkybių), pateikę atitinkamą pažymą, negalės laikyti egzaminų nustatytomis datomis.

Abiturientai gali savo nuožiūra pasirinkti vietoj centralizuoto valstybinio užsienio kalbos egzamino laikyti organizuojamą tarptautinės egzaminavimo įstaigos.

Baigiamasis egzaminas Latvijoje laikomas išlaikytu, jeigu bendras įvertinimas siekia bent 5 proc. užduoties taškų. Tuo tarpu Lietuvoje, norint išlaikyti brandos egzaminą, reikia surinkti bent 16 proc užduoties taškų, informacinių technologijų – 20 proc., lietuvių kalbos ir literatūros – 30 proc. užduoties taškų.

Sveikatos apsaugos ministerija rekomenduoja, kad vieno egzamino trukmė neviršytų trijų valandų. Atsižvelgiant į tai, svarstomi egzaminų turinio pakeitimai, pavyzdžiui, mažesnis užduočių skaičius, nekeičiant jų sudėtingumo.

Dalis pradinukų grįžo į mokyklas, vyresniems - konsultacijos

Vasario mėnesį Latvijos savivaldybėse, kurios atitinka „saugios“ savivaldybės kriterijus, leista atnaujinti kontaktinį pradinukų mokymą, laikantis specialių higienos reikalavimų bei užtikrinant vadinamuosius „burbulus“, kuomet skirtingų klasių moksleiviai nekontaktuoja tarpusavyje. Tuo tarpu vyresniems moksleiviams, kurie patiria mokymosi sunkumų, kurie turi ribotas galimybes mokytis, naudodamiesi technologijomis, bei tiems, kuriems reikalinga psichologinė – emocinė parama, numatytos individualios konsultacijos. „Saugiomis“ savivaldybėmis laikomos tos, kuriose per keturiolika dienų nustatytų covid-19 atvejų skaičius neviršija 200.

Primename, kad Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija praėjusią savaitę apsisprendė, jog pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija šiemet vyks birželio 7 – liepos 2 dienomis. Pilną egzaminų tvarkaraštį rasite čia:

Kur stoti | Paskelbtas 2021 metų brandos egzaminų tvarkaraštis

Ministerija nėra priėmusi sprendimo, kada galėtų būti atnaujinamas kontaktinis mokymas Lietuvos mokyklose. Anot ministrės Jurgitos Šiugždinienės, tai priklausys nuo epidemiologinės situacijos.

****

Straipsnis parengtas pagal Latvijos spaudą.

Straipsnį parengė: Aistė Borjas

El.paštas: aiste.borjas@gmail.com