Iniciatyva „Padėsiu mokyti(s)“ skirta pagelbėti moksleiviams mokytis nuotoliniu, kontaktiniu ar mišriu būdu. Savanoriai mokiniams padeda prisijungti prie elektroninių mokymosi sistemų, jose surasti ir atlikti klasės ir namų darbus, gelbsti ir pamokų metu, ir po jų, teikia emocinę pagalbą, paramą.

Savanoriai savo veiklą jau pradėjo Vilkyškių, Šilutės ir dviejose Panevėžio mokyklose, šią savaitę savanorių sulauks dar 31 mokykla.

Savanorių pagalbos reikia iš viso 39 šalies mokykloms iš Vilniaus, Telšių, Rokiškio, Panevėžio, Pasvalio, Molėtų, Kauno, Jurbarko, Druskininkų, Alytaus ir kitų miestų.

Iniciatyva paremta savanoriškos veiklos principu – prie iniciatyvos kviečiami jungtis Lietuvos piliečiai nuo 16 metų. Minimali savanorystės trukmė yra 2 mėnesiai, bent 4 valandos per savaitę. Pagalbos reikia mokiniams ir mokyklose, ir dienos centruose. Asmenys iki 18 metų amžiaus kviečiami savanoriauti tik nuotoliniu būdu. Jiems taip pat reikalingas tėvų (globėjų) sutikimas.

Prieš pradėdami dirbti su moksleiviais savanoriai išklausys Paramos vaikams centro mokymus. Taip pat, siekiant užtikrinti tiek savanorių, tiek moksleivių sveikatos saugumą, kontaktiniu būdu dirbantys savanoriai bus aprūpinti saugos priemonėmis, jiems bus atliekami ir reguliariai kartojami COVID-19 testai.

Nuo sausio pabaigos mokyklose nuotoliniu būdu mokosi mokiniai, kurie neturi sąlygų mokytis namuose arba patiria mokymosi sunkumų mokydamiesi nuotoliniu būdu. Nuo kovo 22 d. dalyje šalies savivaldybių leista atnaujinti mišrų pradinį ugdymą. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos plane, skirtame mokymosi praradimams dėl pandemijos kompensuoti, numatyta, jog padėti į ugdymo įstaigas sugrįžusiems mokiniams bus pasitelkiami ir savanoriai.

„Padėsiu mokyti(s)“ iniciatoriai: Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Lietuvos skautija, Nacionalinis švietimo NVO tinklas, Nacionalinė NVO koalicija, Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, Paramos vaikams centras.

Savanorystės mokymosi srityje galimybe gali pasinaudoti moksleiviai, planuojantys savo ateitį sieti su pedagogika. Tai gali tapti puikia praktika ar profesijos pasibandymu. Visiems kitiems – tai galimybė pasitarnauti tiems, kuriems pagalba ypač reikalinga ir patirti dalijimosi laiku ir žiniomis džiaugsmą.

Norintys ir galintys prisijungti kviečiami užpildyti registracijos anketą: http://bit.ly/padėsiu_mokytis_registracija.

* * * 

Straipsnį parengė: Aistė Borjas

El. paštas: aiste.borjas@gmail.com

Straipsnis patrengtas pagal LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informaciją