Kovo 31 d. Vyriausybės priimtame nutarime nuspręsta didinti pirmosios pakopos studijų finansavimą, tačiau mažinti valstybės finansuojamų vietų skaičių, tokiu būdu didinant finansavimą vienam studentui ir siekiant pagerinti studijų kokybę. Ministerija tokį sprendimą motyvuoja ir taip dideliu studijų aukštosiose mokyklose prieinamumu bei mažėjančiu abiturientų skaičiumi. Plačiau apie tai skaitykite čia:

Kur stoti | Studijų finansavimo didinimas – atsižvelgus į valstybės ir rinkos poreikius

Valstybės finansuojamų vietų sumažėjo gerokai daugiau nei abiturientų

Visgi abiturientų mažėjimas, lyginant su praėjusiais metais, nėra toks didelis kaip valstybės finansuojamų vietų skaičiaus aukštosiose mokyklose pokytis. Ministerijos duomenimis 2020 m. mokyklas baigė 22 465 abiturientai, 2021 m. su mokyklos suolu atsisveikins 21 907 moksleiviai.

Tuo tarpu valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius šių metų pirmakursiams sumažėjo gerokai daugiau. Universitetuose jis susitraukė maždaug penktadaliu: 2020 m. valstybės finansuojamų vietų iš viso buvo 10 284, o šiemet planuojama tik 8314 vietų.

Dar ženklesnį valstybės finansuojamų vietų skaičiaus mažėjimą galima stebėti kolegijose. Iš pernai buvusių 6070 vietų šiemet liks vos 4237 vietos. Tai yra - beveik ketvirtadaliu mažiau.

Universitetuose mažiau vietų tiek tiksliukams, tiek humanitarams

„Mūsų tikslas – stiprinti studijų kokybę ir paskatinti abiturientus rinktis specialybes, kurios labai svarbios valstybei ir darbo rinkai. Labai svarbu, kad daugiau gabių vaikų rinktųsi pedagogikos, inžinerijos ir technologinių mokslų studijas. Mums labai trūksta slaugos ir viešojo saugumo specialistų,” – kovo 31 d. teigė švietimo, mokslo ir sporto ministrė.

Vis dėlto numatyti valstybės finansuojamų vietų skaičiai nepatvirtina šio teiginio.

Universitetuose šiemet ženkliai mažės vietų Informatikos mokslų pirmakursiams – iš pernai numatytų 1580 vietų šiemet lieka 1231 vieta. Panašiu mastu mažės vietų ir Inžinerijos mokslų bei Technologijų mokslų kategorijose. Joms šiemet skirta 1025 valstybės finansuojamos vietos, tai yra, maždaug ketvirtadaliu mažiau, lyginant su pernai skirtomis 1375 vietomis.

Humanitarinių bei socialinių mokslų mokslų srityse tendencija panaši. Ženklus vietų mažėjimas numatomas tiek Humanitarinių, tiek Socialinių mokslų kategorijose. Humanitariniams mokslams šiemet skiriama 780 valstybės finansuojamų vietų (pernai jų buvo 1150). Socialinių mokslų (išskyrus Socialinio darbo bei Visuomenės saugumo) mokslų kryptyse valstybės finansuojamų vietų išliks 1490 iš pernai buvusių 2000.

Mažėja vietų ir itin populiariose verslo bei viešosios vadybos srityse. Iš pernai buvusių 600 šiemet lieka 396 vietos.

Nors viešojoje erdvėje nuolat kalbama apie mokytojų trūkumą, būtinybę kelti mokytojo profesijos prestižą bei atlyginimų lygį, kai kuriose pedagogikos studijų kryptyse vietų taip pat mažėja. Didžiausias pokytis stebimas Mokomojo dalyko pedagogikos kryptyje. Šiemet jai numatomos 102 vietos, lyginant su 120 pernai skirtomis. Taip pat Pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinis ugdymas, Integruotų gamtos mokslų pedagogikos, Socialinė pedagogikos bei Specialiosios pedagogikos ir logopedijos kryptyse bendrai numatoma vos 40 vietų. Tai beveik perpus mažiau, lyginant su pernai numatytomis 70.

Tiesa, ženklesnis valstybės finansuojamų vietų padidėjimas numatomas Farmacijos (nuo 20 iki 36 vietų) bei Reabilitacijos mokslų (nuo 50 iki 70 vietų) srityse. Nežymiai vietų skaičius padidės ir Visuomenės sveikatos, Mitybos, Medicinos technologijų bei Kosmetologijos mokslų kryptyse, taip pat šioks toks vietų augimas numatomas Slaugos ir akušerijos mokslų srityse.

Kolegijose vietų mažinama beveik visose kryptyse

Panašios tendencijos stebimos ir kolegijų siūlomose specialybėse. Ženkliausias valstybės finansuojamų vietų skaičiaus šiemet mažėjimas stebimas Informatikos mokslų, Fizinių mokslų, Inžinerijos mokslų bei Technologijų mokslų kryptyse. Čia iš pernai buvusių 1800 vietų šiemet lieka tik 1245 vietos.

Dar ženklesnis vietų mažinimas planuojamas ir Verslo bei viešosios vadybos srityje. Šiemet šiai mokslų krypčiai numatytos 1274 vietos. Pernai jų buvo 2000.

Vietų mažėjimas taip pat numatomas ir Sveikatos mokslų (išskyrus burnos priežiūros), Slaugos ir akušerijos, Veterinarijos, Žemės ūkio, Socialiniuose bei Humanitariniuose moksluose.

Didinti vietų skaičių kolegijose numatoma tik Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, Pradinio ugdymo pedagogikos, Vaikystės pedagogikos, Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos srityse. Šioms kryptims šiemet bendrai numatyta 200 vietų, lyginant su pernai buvusiomis 206.

Apibendrinant galima teigti, jog šiemet stojantieji į aukštąsias mokyklas turės mažesnes galimybes įstoti į valstybės finansuojamą vietą nei pernai. Kadangi abiturientų skaičius sumažėjo nežymiai, konkurencija dėl valstybės finansuojamų vietų šiemet dar padidės.

* * *

Išsamų šių bei praėjusių metų valstybės finansuojamų vietų sąrašą rasite naujajame žurnale "Kur stoti". Jis parduotuvių lentynas pasieks jau gegužės mėnesį. 

Žurnalus "Kur stoti" ir "Kuo būti" internetu galite užsisakyti tiesiai į namus: (pristatymas nemokamas): www.kurstoti.lt/?eshop

* * *

Straipsnį parengė: Aistė Borjas

El. paštas: aiste.borjas@gmail.com