Gruodžio 5 d. Švietimo ir mokslo ministrė pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtino lietuvių, rusų, lenkų, baltarusių ir vokiečių gimtųjų kalbų kalbėjimo įskaitų temas bei rekomenduojamų šaltinių sąrašą. 2008 m. gimtųjų kalbų kalbėjimo įskaitas mokiniai laikys balandžio 22-30 dienomis.

    

KALBĖJIMO TEMOS IR REKOMENDUOJAMŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS 2008 M.

I. LIETUVIŲ KALBA

 

1.        Menas
2.        Individas ir visuomenė
3.        Šiuolaikinės visuomenės aktualijos
4.        Mokslas ir pažanga
5.        Moralė

 

II. RUSŲ KALBA

 

6. Над чем смеются русские писатели
6.1.         Н. Гоголь. « Ревизор»
6.2.         Д. Фонвизин. «Недоросль»
6.3.         А. Чехов. Юмористические и сатирические рассказы
6.4.         М. Булгаков. «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита»
6.5.         В. Шукшин. «Микроскоп» и другие рассказы
6.6.         СМИ, кино, театр

 

7. Один в толпе
7.1.         А. Грибоедов. «Горе от ума»
7.2.                            М. Лермонтов. «Герой нашего времени»
7.3.                            М. Горький. «Старуха Изергиль»
7.4.                            М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»
7.5.                            Ч. Айтматов. «Плаха»
7.6.                            Л. Петрушевская. «Шопен и Мендельсон»
7.7.                            СМИ, кино, театр

 

8. «Ваше Величество женщина» (Б. Окуджава)
8.1.         А. Пушкин. «Евгений Онегин»
8.2.         Л. Толстой. «Война и мир»
8.3.         А. Блок, лирика
8.4.         А. Куприн. «Гранатовый браслет»
8.5.         А. Ахматова, Лирика; стихи к ней
8.6.         М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»
8.7.         СМИ, кино, театр

 

9. «Прагматики» и «романтики»
9.1.         А. Пушкин. «Евгений Онегин»
9.2.         И. Тургенев. «Отцы и дети»
9.3.         Л. Толстой. «Война и мир»
9.4.         А. Чехов «Вишневый сад»
9.5.         В. Шукшин. «Чудик» и другие рассказы
9.6.         Ч. Айтматов. «Плаха»
9.7.         СМИ, кино, театр

 

III. LENKŲ KALBA

 

10. A to Polska właśnie... (S. Wyspiański). Wizerunek Polski i Polaków w literaturze.
10.1.      Gall Anonim Kronika
10.2.      M. Rej Żywot człowieka poczciwego
10.3.      J. Kochanowski Pieśni
10.4.      J. Ch. Pasek Pamiętniki (fragmenty)
10.5.      A. Mickiewicz Pan Tadeusz, Dziady i in. utwory
10.6.      J. Słowacki Kordian, poezje
10.7.      A. Fredro
Zemsta
10.8.      H. Sienkiewicz Trylogia i in. utwory
10.9.      E. Orzeszkowa Nad Niemnem i in. Utwory
10.10.   Nowele pozytywistyczne – wybór
10.11.   S. Żeromski Ludzie bezdomni i in. utwory
10.12.   S. Wyspiański
Wesele
10.13.   M. Dąbrowska
Noce i dnie
10.14.   Literatura okresu wojny i okupacji
10.15.   Poezja i proza współczesna

 

11. Obraz kobiety w literaturze i sztuce
11.1.      Homer
Iliada
11.2.      I. Krasicki
Żona modna
11.3.      A. Mickiewicz Pan Tadeusz i in. utwory

11.4.      J. Słowacki Balladyna
11.5.      H. Sienkiewicz, wybrane utwory
11.6.      E. Orzeszkowa
Nad Niemnem
11.7.      B. Prus
Lalka
11.8.      S. Reymont
Chłopi
11.9.      S. Żeromski Ludzie bezdomni i in. utwory
11.10.   Z. Nałkowska
Granica
11.11.   G. Zapolska Moraln
ość pani Dulskiej
11.12.   M. Dąbrowska
Noce i dnie
11.13.   Poezja M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, W. Szymborskiej
11.14.   Poezja i proza współczesna

 

12. W poszukiwaniu istotnych wartości i sensu życia
12.1.      Biblia
12.2.      W. Szekspir Hamlet
12.3.      J. Kochanowski
Treny
12.4.      A. Mickiewicz, wybrane utwory
12.5.      J. Słowacki Kordian, poezje
12.6.      E. Orzeszkowa
Nad Niemnem
12.7.      B. Prus
Lalka
12.8.      Nowele pozytywistyczne – wybór
12.9.      S. Reymont
Chłopi
12.10.   S. Żeromski Ludzie bezdomni i in. utwory
12.11.   S. Wyspiański
Wesele
12.12.   Z. Nałkowska Medaliony i inne utwory
12.13.   J. Iwaszkiewicz Brzezina
12.14.   Literatura okresu wojny i okupacji
12.15.   Poezja i proza współczesna

 

13. Współczesna literatura i sztuka, jej twórcy i odbiorcy
13.1.     
Twórczość (wybrane dzieła) współczesnych autorów, np.: T. Różewicz, M. Białoszewski, S. Mrożek,
W. Gombrowicz, Z. Herbert, Cz. Miłosz, W. Szymborska, J. Twardowski, T. Konwicki, S. Barańczak,
O. Tokarczuk i inni
13.2.                         Film, teatr, inne dzieła kultury i sztuki współczesnej
13.3.                         Współczesne życie kulturalne w Polsce i na Litwie
13.4.                         Współczesne środki masowego przekazu

 

 

IV. BALTARUSIŲ KALBA

 

14.     Чалавек і грамадства:
14.1.      Ф. Аляхновіч. У кіпцюрах ГПУ.
14.2.      Ф. Багушэвіч. Паэзія.
14.3.      А. Ганчар. Твая зара.
14.4.      С. Грахоўскі. Лірыка.
14.5.      М. Зарэцкі. Вязьмо.
14.6.      К. Чорны. Трэцяе пакаленне.
14.7.      СМІ, тэлебачанне, інтэрнэт.

 

 

15.     Беларуская вёска ва ўсе часы:
15.1.      А. Дудараў. Вечар.
15.2.      М. Зарэцкі. Вязьмо.
15.3.      Я. Колас. На ростанях.
15.4.      І. Мележ. Людзі на балоце.
15.5.      М. Стральцоў. “Я – зона…”.
15.6.      К. Чорны. Лявон Бушмар.
15.7.      СМІ, тэлебачанне, інтэрнэт.

 

16.     Свет жанчыны:
16.1.      Ч. Айтматаў. Паданне пра могільнік Ана-Беіт – Мацярынскі спачын.
16.2.      С. Алексіевіч. У вайны не жаночае аблічча.
16.3.      М. Багдановіч. Лірыка.
16.4.      Я. Баршчэўскі. Плачка.
16.5.      Вершы су часных беларускіх паэтаў.
16.6.      М. Зарэцкі. Вязьмо.
16.7.      І. Мележ. Палеская хроніка.
16.8.      К. Чорны “Пошукі будучыні”.
16.9.      СМІ, тэлебачанне, інтэрнэт

 

17.     Каханне:
17.1.      В. Быкаў. Альпійская балада.
17.2.      Вершы сучасных беларускіх паэтаў.
17.3.      М. Зарэцкі. Вязьмо.
17.4.      У. Караткевіч. Каласы пад сярпом тваім. Паэзія.
17.5.      Я. Колас. На ростанях.
17.6.      І. Мележ. Людзі на балоце.
17.7.      СМІ, тэлебачанне, інтэрнэт.

 

V. VOKIEČIŲ KALBA

18.     Beziehungen
19.     Schule und Beruf
20.     Medien und Technologie
21.     Tourismus – eine der gößten Wachstumbranchen der Zukunft
22.     Auch Toleranz muss Grenzen haben